EGEMENLİK NE SALTANATIN NE DE SARAYINDIR… “EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR.”

EGEMENLİK NE SALTANATIN NE DE SARAYINDIR… “EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR.”

Türk Devrim tarihinde; 01 Kasım 1922 ile 01 Kasım 1928 tarihleri büyük öneme ve değere sahiptir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik sistemi, laik niteliği esasen 01 Kasım 1922’de saltanatın resmen kaldırılmasıyla tescil edilmiştir.

ATATÜRK’ün Nutuk’da belirtiği gibi “egemenliğin millete ait olduğu ve milletin kendi kaderine sahip olmak istediği, yeni bir sistemde saltanattan söz edilmesi” zaten kabul edilebilir değildi.

Maalesef, saltanatın kaldırılmasından 96 yıl sonra yine saltanat heveslilerinin varlığı herkesin malumdur. Ancak, Türk Milleti’ne sözümüz vardır: “Egemenliği saraydan almışız, saraya teslim olmayacağız.”

01 Kasım 1928 Harf Devrimi, Cumhuriyet Devrimi’nin diğer unsurları gibi hedef tahtasına konulmuştur. “Harf Devrimi ile Türk Milleti’nin köklerinden koparıldığı” safsatası üzerinden yapılan saldırıların bilimsel ve tarihsel hiç dayanağı olmadığı açıktır. Yeni Osmanlıcılık hevesleriyle ve BOP’la Cumhuriyet Devrimi’ne yapılan saldırıları tarih sahnesinde mahkûm edeceğiz. Namus sözü veriyoruz.

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ
GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

Top