Eğitim ve Gelecek Toplantısı-7 Antalya’da

Bilim Danışma Kurulu Üyemiz Mustafa Gazalcı’nın konuşmacı olarak katılacağı, 9 Aralık 2017’de LABEP “Eğitim ve Gelecek” toplantılarının yedincisi  Antalya / Serbest Muhasebeciler, Mali Müşavirler Odası Mustafa Özyürek Toplantı Salonunda 11:00 – 14:00 saatleri arasında yapılacak.

Top