Dr. Ali Ercan: G7 ve DÜNYA'DA SOSYAL ADALET

Dünya Cennetindeki Refah düzeyi Dünya Cehennemine oranla bin kat yüksekte !
Değerli arkadaşlar,  Dünyanın süper zenginleri, G7 Ülkeleri Japonya’da 42.inci yıllık toplantılarını yaptılar. 1998 den bu yana G8 diye adlandırılan Grup, Ukrayna ve Kırım bahanesiyle Rusya’nın üyeliğini askıya aldıktan sonra (Gruptan çıkarmanın kibar ifadesi) yine G7 (ABD, Kanada, Japonya, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya) olarak devam ediyor. Ayrıca AB, Meclis Başkanı ve Genel sekreter düzeyinde gözlemci olarak temsil ediliyor.
image (2)
G7 nin bu yılki görüşmelerinde

 • Küresel Ekonomik sıkıntılar,
 • Pasifikte adalar nedeniyle Çin-Japon sürtüşmesi,
 • Britanyanın AB de kalıp-kalmaması,
 • Transatlantik serbest ticaret antlaşması,
 • Orta doğu ve Afrika kökenli Mülteciler,
 • İslami Cihad (terör) tehlikesi,
 • Paris iklim antlaşmasının uygulanması,
 • Donald Trump’ın muhtemel Başkanlığı

konuları yer aldı; ama arka plandaki  önemli gündem maddesi kuşkusuz Rusya’nın nasıl dize getirileceği idi. Ukraynayı da yanına çeken NATO Rusya’nın burnunun dibine kadar sokulmuş durumda.

Yaklaşık iki yıldan beri, ABD nin Orta doğudaki yakın müttefiki Saudi Arabistan’ın da yardımı ile sağlanan Petrol fiyat düşüşü, Gelirinin yaklaşık dörtte üçü Petrol ihracatına bağlı Rusya’nın ekonomik durumunu çok sarstı; Rus parası çok değer kaybetti. 1 Dolar=66 Ruble oldu; daha geçen yıl 55 Ruble idi. (Doların değer yitimi de ~%2/yıl göz önünde tutulursa, Rusya’da yıllık ortalama enflasyon en az %22 demektir)

T>emel amaçları Kapitalist ekonomi sisteminin güvenli devamını sağlamak olan bu Grubun Global ölçekteki planlarında Türkiye’nin payına nelerin düştüğünü zamanla göreceğiz. Gerçek şu ki, Küresel Kapitalist ekonomi geriye sarıyor. Bu durumun Türkiye gibi ekonomisi zayıf Ülkeleri daha derinden sarsacağı çok açıktır…

G7 Ülkeleri…

 1.  United States
 2.  Japan
 3.  Germany
 4.  United Kingdom
 5.  France
 6.  Italy
 7.  Canada

*Dünya GNP toplamı ~78 trilyon dolar,  Nüfus ~ 7,4 milyar (IMF 2016)

Değerli arkadaşlar, Dünya nüfusunun  yaklaşık %10 unu oluşturan G7 Ülkeleri Dünya toplam Gelirinin yaklaşık %45 ini paylaşıyor. Kendi toplumlarında gelir dağılım adaletsizliğini hayli törpülemiş olan G7 Ülkelerinde adam başı yıllık gelir ortalama 46 bin dolardır. (Dünya gelir ortalamasının 4,4 katı)

Nüfusu 5-10 milyon arasında olan bir düzine kadar küçük zengin Ülkeleri de hesaba katarsak, Dünyada 1 milyar insan, yani Dünya nüfusunun yaklaşık %14 ü Dünya toplam gelirinin %73 ünü alıyor. Bu zengin toplumlarda ortalama yaşam süresinin 80 yıl, geri kalanında 65 yıl olduğunu da düşünecek olursak, diğerlerine oranla ortalamada
(73/14)/(27/86)x(80/65)≈20 defa daha gönençli yaşıyorlar demektir.

Tabii Cennette de sınıflar(!) var; Küresel hasılanın yaklaşık dörtte birini ele geçiren en tepedeki %1 lik kesim, Dünyanın geri kalanının ortalamasından tam 40 defa daha gönençli yaşıyor. En tepedeki %1 ile en alttaki %1 kıyaslanacak olursa, dudak uçuklatan bir rakam buluyoruz; bin ! Evet, İnsanlığın en tepedeki yüzde 1 i dipteki yüzde 1 inden tam bin defa daha iyi yaşıyor…

Elbette bu korkunç adaletsizlik sür-git devam etmeyecek, muhtemelen 2050-2100 arası çok hızlı bir çöküşle son bulacaktır.  Gelir dağılımındaki adaletsizliğin bir ölçütü olan Gini-Katsayısını gezegenimiz için hesapladığımızda 0,60 dan büyük bir sayı buluyoruz; Korkunç bir durum! Gelişmiş Ülkelerde (İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Hollanda…) 0,25-0,30 arasında olan Gini-Katsayısı Türkiye’de 0,40 tır.

Türkiye’nin Milli geliri son bir yıl içerisinde, dolar bazında %15 kadar geriledi; fert başına gelir 9 bin doların altına düştü; GSMH yaklaşık 720 milyar dolar oldu. Halen piyasalarda dolaşımda olan Türk Parası 36 milyar dolar karşılığı (108 milyar TL kadar) dır. Piyasaya sürülmüş olan bu Paranın da ancak 7 de birini karşılayacak kadar altın stokumuz, yani 116 ton altınımız varmış Merkez Bankasında. (2. Dünya savaşı sonrası muazzam miktarda altın rezervinin büyükçe bir kısmını kaybeden Almanya’da ise dolaşımdaki Paranın altın karşılığı Türkiye’ye göre 6 defa daha fazladır. Almanya’nın 3400 ton kadar altın rezervi var)  Borç, Enflasyon, İşsizlik, Verimlilik, Rekabet gibi faktörler de göz önüne alınırsa, çok kırılgan bir ekonomik yapımız olduğu kolayca anlaşılıyor…
Çağımızın insanına espri ile karışık, homo-economicus lakabı veriliyor; ama bizde toplumun %50 lik kesimini oluşturan homo-ahreticus‘un ne kendi ülkesinden ne de Dünyada olan bitenlerden haberi var.
Sevgilerimle.

***

image (1)
AB/G7 toplantısı…  Ise-Shima Japonya.


Değerli arkadaşlar,  Dünyanın en köklü medeniyetlerinden birini kurmuş olan 127 milyon nüfuslu Japonya, Parlamenter Monarşi  ile yönetilen bir Ülkedir.  Japonya, nüfusuna oranla bizim Ülkemizden 3 kere daha küçük olmasına rağmen, 380 bin km2 lik topraklarının 6 da 1 i  ( %17 si) koruma altındadır… (Türkiye’de ise göl alanları dahil, korunan alanlar % 6 oranındadır) Fert başına gelir 40 bin doların üzerinde, enflasyon %1, işsizlik %4 kadar.
Japonya’da nüfus uzun yıllardan beri sabit kalıyor; Ortalama ömür 80 yıl,  doğurganlık 1,4 ve İlk öğretim mecburiyeti 6-15 yaşları arasında 9 yıldır.  Japonya Eğitim bütçesi Savunma bütçesinin 4 katıdır. (Türkiye’de 2,7 katı) Silah altında 250 bin kadar askeri var. (Türkiye’de 500 bin kadar) Toplam bütçe içerisinde %1 payı olan Silahlı kuvvetlerinin bütçesi yine de 40 milyar dolar civarında, yani Türk Savunma bütçesinin 5 katı büyüklüktedir…
Enerji bakımından, aynen Türkiye gibi, %90 oranında dışarıya bağımlı olan Japonya’nın, enerji tüketimi adam başına 3,6 tep ve CO2 salımı ise 9,2 ton/yıldır. (Türkiye’de ~ 5 ton/yıl) Ancak, enerji bilançosundan da görüleceği üzere,  fert başına Türkiye’den sadece 2 kat fazla enerji kullanan Japonya Türkiye’nin gelirinin 4 katı  gelir elde ediyor… Buradan da anlaşılıyorki, önemli olan yönetimde istikrar değil, yönetimde bilimsel akılcılıktır.  Sevgilerimle.
image

Top