DİL DERNEĞİ 29. YAŞINI KUTLUYOR

dildernegi

Atatürk’ün eliyle kurduğu, laik cumhuriyetimizle birlikte sonsuza dek yaşamaları için kalıtından pay ayırdığı Türk Tarih ve Dil Kurumları, 12 Eylülcülerin Danışma Meclisinden çıkarttığı bir yasayla 17 Ağustos 1983’te kapatıldı.
Laik Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün eliyle yazdığı “vasiyetname” çiğnendi; dernek olarak kurduğu Türk Tarih ve Dil Kurumları yasa zoruyla devlet dairesi yapıldı. Bu eylem, kabilelerde bile örneği görülmeyen hukuk tanımazlıktı; kapkara bir hukuk lekesiydi. Karşıdevrim, Atatürkçü düşüncenin, aydınlanmacıların iki önemli kalesini yıktı! Atatürk bu kurumları siyasal iktidarların güdümüne girmeden, özgürce çalışsınlar diye dernek olarak kurmuştu. Kurumlar, özellikle 1932’de kurulan ve Atatürk’ün başlattığı Dil Devrimini yaşama geçiren Türk Dil Kurumu, Türkçenin bilim ve sanat dili olması için özgürce çalışıyordu. 1932-83 arasında 51 yıl boyunca, Türkçenin olanaklarını kullanarak yüzlerce terim ve sözcük üretmiş, düşüncenin yenileşmesine katkıda bulunmuştu.
Atatürk’ün kurduğu kurumlar kapatılalı 33 yıl oldu; o yıl doğanlar bugün 33 yaşında; çokları bugün Cumhurbaşkanının gözetiminde, Başbakanlığa bağlı Türk Tarih ve Dil Kurumlarını Atatürk’ün kurduğu kurumlar sanıyor. Başbakanlığa bağlı resmi Türk Dil Kurumu, Dil Devrimini tanımıyor; yabancı dille öğretim ve yabancı dille adlandırma ülkeyi ele geçirirken parmağını oynatmıyor. Atatürkçüler, böyle olacağını 33 yıl önce görmüştü.
Kapatılan Türk Dil Kurumu’nun 34 üyesi, 12 Eylülcülerinin hukuk tanımazlığına sessiz kalmadı. 22 Nisan 1987’de Dil Derneği’ni kurdular. Dernek “kurulması yasak” derneklerden sayıldı; kurucuları yasak dernek kurmakla suçlandı; yargı, derneğin ve kurucuların yolunu açtı. Dil Derneği kamu yararına olma hakkını da yine yargı kararıyla elde etti.
Dil Derneği, 22 Nisan 2016’da 29. yaşını kutlayacak. Şiirlerle türkülerle bir kutlama yapmak isterdik. Ülkemizin her gün ölüm acısıyla sarsıldığı, düşünce özgürlüğü ve demokrasi için kaygılı olduğumuz günlerde yılgınlığa boyun eğmiyoruz; bu nedenle arkada duyurusu ve izlencesi yer alan etkinliğimizde bir açıkoturumla duygu ve düşüncelerimizi paylaşacağız.
***
DİL DERNEĞİ 29 YAŞINDA!
Bütün dilseverler çağrılıdır!
*
Gün: 22 Nisan 2016 Cuma
Saat: 18.00
Yer: Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi
Kenedi Cad. No. 4 -Kavaklıdere
*
Bilgi için:
www.dildernegi.org.tr
Tel. 0312 425 83 60

Top