Didim Şubesi Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 94.yıldönümünde düzenlemiş olduğumuz Cumhuriyet balosuna hepiniz hoş geldiniz.

     Öncelikle bu geceyi hazırlamamızda emeği geçen başta yönetim kurulundaki arkadaşlarıma, katkılarından dolayı Nevin hanıma, Gönül hanıma, Canan hanıma, Ergül hanıma, Turgut beye, ferda hanıma, Bahar hanıma, Havva hanıma, mimar beye, Nurettin beye, ADD Didim şubesi tiyatro grubuna ve Adnan beye, Ural bey, müzik grubumuza, halk oyunları grubumuza, Beni kırmayarak İstanbul’dan buraya gelen Udi arkadaşım Bahadır Tezgören’e ve Sabahat hanıma huzurlarınızda teşekkür ederim.

 

    Değerli dostlarım; Bugün Türk Milleti’nin birliği, Türk Devleti’nin varlığı ve Türk vatanının bütünlüğü tehdit altındadır. Ülkemiz, bölücü ve dinci terör örgütlerinin oyuncağı olurken, onlara destek verenleri de unutmamak gerekir. Atatürk’e, laik cumhuriyete, demokrasiye ve aydınlığa saldırılar gündelik yaşamımızın bir parçası haline gelmiş artık aymazlığa dönüşmüştür.   Saldırı sınır tanımaz bir şekilde Atatürk ilke ve devrimlerine, Atatürk’ün anısına büyük saygısızlığa kadar varmış, Atatürk büstlerine ve heykellerine planlı saldırılar her geçen gün tırmanmıştır. Büyük liderimiz Atatürk’ü unutturmak yolundaki dış destekli projelerin ortalıkta uçuştuğu günlerde, ulusal bayramlarımızın bile kutlanmasına yasak getirilmiş, izin verilmemektedir.

  İktidar temsilcileri tarafından dillendirilen yeni bir devlet kurulduğuna yönelik açıklamalar ülkenin birlik ve beraberliği ile düzen ve geleceği için çok tehlikeli bir söylemdir. Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkmak ve yerine yeni bir devlet kurmak kimsenin haddi de değildir, hakkı da değildir ve asla olamaz da. Mustafa Kemal Atatürk’ün kurucu lideri olduğu Türkiye Cumhuriyeti’ni hiç kimse ve hiçbir güç yıkamaz ki, yerine yeni bir devlet kurulsun. Bu türden açıklamalar ile açıkça Türk halkı kin ve düşmanlığa sevk edilmekte ve ülkede iç savaşın fitili ateşlenmektedir. Devlet kurmak ile Habur’a seyyar çadır mahkemesi kurmayı birbirine karıştıranlar, demokratik ve laik Cumhuriyetimizin sonsuza kadar yaşayacağını akıllarından çıkartmamalıdırlar. 

      İl ve ilçe müftülüklerinin resmi nikâh kıymasının önü açılarak, müftülüğün görevlendireceği imamların da resmi nikâh kıyması sağlanmıştır. Laik hukukun en önemli göstergesi olan resmi nikâh, toplumu birleştiren bir düzenlemedir. Dini makam olan müftülerin evlendirme memuru olarak görevlendirilmeleri, laik medeni kanundan vazgeçiş olduğu gibi, demokratik ve laik cumhuriyet rejimini ortadan kaldırmaya yönelik planlı girişimlerden biridir. 

      Milli Eğitim Bakanlığı, gerek öğretim programlarında, gerek ders içeriklerinde, gerekse okul kitaplarında bilimsel eğitime ters düşen birçok değişiklik yapmıştır. Yapılan değişikliklerin ülkemizi çağdaş dünyadan koparacağı bellidir. Yeni ortaöğretim tarih dersleri içeriğinde Atatürk’e, ilke ve devrimlerine daha az yer verildiği görülmektedir. Aslında yapılmak istenen Cumhuriyet devrimiyle hesaplaşmaya çalışmaktır. Okul kitaplarından Atatürk kaldırılarak, ibadet olarak kabul edilen “cihat” kavramının, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin programında okutulması kararlaştırılmıştır. Cihad, insanın maddî-manevî bütün varlığını Tanrı yolunda ortaya koyarak, Hakkın düşmanlarını ortadan kaldırmak için savaşmasıdır. İlkokullara zorunlu olarak konulmak istenen bu kavramın akılla, bilimle, çağdaş bir dünya ve insan haklarıyla ne ilgisi vardır? Bir ilkokul çocuğuna yurttaşlık bilinci, insan ve vatan sevgisi öğretilmeyip, din uğrunda ölmek anlatılmak istenmektedir. 

İzlediği yanlış dış politika ile neredeyse sorunlar yumağı haline gelen bir dediği, diğeri ile örtüşmeyen, sürekli yalpalayan iktidar Suriye’den sonra Irak’ın Kuzeyinde yaşanan referandum sürecinde de kayıtsız kalmış Peşmergeyi ve Barzani’yi kontrol edememiştir.  Bağımsız bir Kürdistan kurulmasının, özellikle ülkemizin ve bölge ülkelerinin toprak bütünlüğünü tehlikeye atacağını göremeyen ufku dar siyasetçiler, emperyalizmin taşeronluğunu yapmaktadırlar.

Bütün bu tehlike ve tehditler karşısında Mustafa Kemal gibi düşünerek, bilinçli ve kararlı bir şekilde örgütlenerek, demokratik ve laik cumhuriyetimiz için mücadele ederek, ülkemizi yeniden aydınlık günlere getirmek için çalışmalıyız. Bugün Atatürk ilke ve devrimlerinde buluşanların, tam bağımsızlık ve emperyalizm karşıtlığında birleşenlerin yeni emperyalist kuşatmalara karşı bilinçli tepki vermeleri gerekmektedir. Bu tepki tarihsel bir sorumluluk olduğu kadar aynı zamanda aydınlık ve güzel günler için de bir zorunluluktur

Büyük önderimiz Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ile Bursa Söylevi’ni okumayan, özümseyemeyen bir toplum, bugün şeriatın karanlığında ve terör ile bölünmenin eşiğindedir. Ulusal değerlerimiz satılmış, yer altı ve yer üstü zenginliklerimiz talan edilmiş, tarım ve hayvancılık bitirilmiş, ulusal sanayi yok edilmiş, laik eğitime son verilmiş, yoksulluk ve yolsuzluk ile hukuk dışı tutum ve davranışlar alıp başını gitmiştir. Ülkemizi içinde bulunduğu bu zor koşullardan kurtarmanın yolu yurtseverlikten, tam bağımsızlıktan, emperyalizm karşıtlığından, Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemekten, Cumhuriyet sevgimiz ve Cumhuriyete bağlılığımız ile başarabileceğimizi hiçbir zaman unutmamalıyız. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurup bizlere emanet ettiği Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatma azminde olduğumuz bilinmelidir. Atatürk’ün takipçileri için umutsuzluğa yer yoktur. 

Türkiye’nin en büyük ailesi olan tüm Atatürkçülerin Cumhuriyet Bayramını kutlar, hepinize saygılar sunarım.

YAŞASIN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, YAŞASIN CUMHURİYET.

Top