Demirel'in Dış Politikasıyla İlgili Bazı Gözlemler

Ülkemize uzun yıllar Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak değerli hizmetlerde bulunan Sayın Süleyman Demirel’in ölümünü büyük üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve bütün milletimize başsağlığı diliyorum.
Demirel’in siyasi hayatı kuşkusuz tarihçiler tarafından değerlendirilecek ve onun için en iyi hükmü tarih verecektir.
Ben burada birkaç kişisel gözlemimi aktarmak istiyorum:

Büyükelçilik yıllarımda, özellikle Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığını üstlendiğim dönemde o zaman Cumhurbaşkanı olan Sayın Demirel’le yakından çalışma fırsatı buldum. Birçok dış gezisinde kendisine refakat ettim.
Dış politika alanındaki tutum ve yaklaşımlarıyla Sayın Demirel, tarafsız ve sadece ülke menfaatlerini düşünen bir siyasi şahsiyet olduğunu gösterdi.
Amerikan Kongresi’nin Türkiye’nin Kıbrıs harekatıne tepki olarak 1975 yılında uyguladığı silah ambargosuna karşı ülkemizdeki üs ve tesislerden Amerikan askerlerinin yararlanmasını yasaklaması cesaretli ve kararlı bir devlet adamından beklenebilecek davranıştı.
Batı ülkelerine, gerek Orta Doğu’ya, gerek Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine yaptığı bir çok ziyaret sırasında Türkiye’nin itibarını ve çıkarlarını korumayı öncelikli hedef sayan bir devlet adamı gibi davrandığını gördüm. Güçlü dostluk ilişkileri kurdu ve büyük saygı uyandırdı. Denktaş’ın Türkiye’de saygı duyduğu siyasi liderler arasında Ecevit’le birlikte Demirel’in de önemli bir yeri vardı.
Başta Haydar Aliyev olmak üzere Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetlerinin liderleri ve Filistin Kurtuluş Örgütü Başkanı Yaser Arafat, Demirel’e büyük güven duyarlardı.
1996 yılında Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde toplanan Terörle Mücadele İçin Dünya Zirvesinde yaptığı ve bütün devletlerin bu alanda üstlenmeleri gereken sorumlulukları hatırlatan konuşmasının çok etkili olduğunu hatırlıyorum.
Öcalan’ın Suriye’den çıkartılması ve o ülkedeki terör üslerinin kapatılması konusunda Mısır Cumhurbaşkanı nezdinde Mısır’da ve Ankara’da yaptığı görüşmelerin sonuç alınmasına önemli katkıları olmuştur.
Bunlar Sayın Demirel’in uzun siyasi hayatının dış politikayla ilgili bölümünden benim tanık olduğum örneklerden bir kaçıdır.
Demirel’in dış politika alanında benim dikkatimi çeken en önemli özellikleri arasında Cumhuriyetimiizin dış politika ilkelerini korumaya gösterdiği özen, Dışişleri Bakanlığına duyduğu güven ve herşeyden önemlisi yabancı ülkelerle iyi ilişkiler sürdürmeye çalışırken dış baskılara karşı gösterdiği dirençtir.
Türkiye Süleyman Demirel gibi bir devlet adamını yetiştirdiği için öğünç duymalıdır.

Saygılar, sevgiler.

Onur Öymen

Top