D. Ali Ercan: BÜTÇE AÇIĞININ NEDENİ EMEKLİLER DEĞİL, BÜTÇEYİ YAPANLARDIR !

Maliye Bakanlarının dillerinden düşürmedikleri bir konu Türkiye’deki emekli maaşlarıdır. Ellerinden gelse emekli maaşlarını tümden kesecekler. (zaten son 10 yıldan beri enflasyon dengeleyici zam oranlarını kısa kısa maaşları kuşa çevirdiler)

Türkiye genelinde nüfusun yarısına yakını Yoksulluk sınırı (adam başı günlük 10 dolar gelir) altında yaşıyor. Emekliler kesiminde ise bu oran daha yüksektir.

Türkiye’de 65 yaş üstü insan sayısı (%8) 6,4 milyondur, ki bunların ancak üçte ikisi emekli maaşı alabiliyor, geri kalan üçte bir eşinin emekli maaşına bağımlı durumdadır; yani65 yaş üstü maaş alan “gerçek emekli” sayısı 4 milyon civarındadır. Oysa Türkiye’ de SSK dahil, emekli maaşı alanların toplam sayısı yaklaşık 11 milyondur; demek ki,Türkiye’de 7 milyon kadar 65 yaş altı insan “erken” emekli konumundadır…

Devlet bu insanlara iş veremiyor, emekli ediyor, sonra da emekli maaşlarının fazlalığından, bütçeye olan yükünden şikayet ediyor Maliye Bakanları… Efendiler bu 7 milyon insana verdiğiniz maaş “Emekli maaşı” değil, “İşsizlik yardımı”dır… Bütçe açığını kapatmak istiyorsanız, bu 7 milyonu yük olmaktan çıkarın, üretim ekonomisinde istihdam edin, mesele kalmaz…
Emeklilik sahnesinde bir başka garabet emekli Milletvekilleridir. Milletvekilliği bir “meslek” olmadığı halde Türkiye’de en muteber meslek haline getirilmiş ve tabii bizzat kendilerinin çıkardıkları yasa ile kendilerine ömür boyu en üst dereceden “hakk-ı huzur” tanınmıştır.

Türkiye’de 2 bin kadar emekli(!) Millet vekiline 1 yılda ödenen maaş 70 milyon dolardır. Devlete 40 yıl hizmet ederek, 65 yaşında en üst dereceden emekli olmuş bir bürokratın emekli maaşı, 2 yıl TBMM de oturarak emekli olmuş 40 yaşındaki bir Milletvekilinin emekli maaşının ancak dörtte üçü kadardır.

Mecliste “görev” yapan, henüz emekliye ayrılmamış  😀  Milletvekillerinin maaşları ise zaten apayrı bir çirkinlik, bir adaletsizlik örneğidir. Türkiye’de Milletvekili Maaşı (yılda yaklaşık 80 bin dolar) Ülke ortalama gelirinin 8-9 katıdır. Oysa bu oran gelişmiş Ülkelerde 1-3 arasındadır… Bu maaşı gönül rahatlığı ile hazmeden Milletvekillerinin doldurduğu bir Meclisten Ülke için adalet, esenlik getirici yasaların çıkmasını beklemek iyimserliktir.

PARLAMENTONUN GEÇİM KAPISI OLARAK GÖRÜLDÜĞÜ BİR ÜLKEDE DEMOKRASİ’DEN BAHSEDİLEMEZ…

Top