CUMHURİYET TIRLARI YOLA ÇIKIYOR

Milli Mücadelemizin 100. Yılında, Atatürkçü Düşünce Derneği’mizin Cumhuriyet Tırları Yola Çıkıyor.

Top