Bir Hukukçunun Dramı

BİR HUKUKÇUNUN DRAMI – HUKUKUN ÇÖKTÜĞÜ AN;

Girdiği Hakimlik-Savcılık yazılı sınavının ilkini 85 gibi yüksek bir puanla kazanan, ancak mülakatta elenen Afyon Barosu avukatlarından Av.Umut KILIÇ, kazandığı ikinci yazılı sınavın ardından girdiği hakimlik-savcılık mülakatında; Tayyip ERDOĞAN’a “FAŞİST” dediği iddiasıyla, mülakat sırasında gözaltına alınmış, sevk edildiği Ankara 4.Sulh Ceza Hakimi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Avukat hakkında verilen tutuklama kararı HUKUK TARİHİMİZDE KARA BİR LEKE olarak yerini almış, vicdanlarda ise derin yaralar açmıştır .

1 – SİYASİ BİR KİŞİLİĞE “FAŞİST” DEMEK HAKARET SUÇUNU OLUŞTURMAZ ;

Verdiği kararlara ülkemiz tarafından da uyulmak zorunda olunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, kararlarında, siyasetçilerin sıradan insanlardan daha ağır sözlerle eleştirilebileceğini, siyaset alanında çalışma yapmaya karar verenlerin bunu göğüslemeyi de peşinen kabul etmiş sayılmaları gerektiğini dile getirmekte ve; “şişman, şişko, yalancı, iftiracı, dar kafalı, tekerin patlasın, allah belanı versin” (Dönemin bakanlarından Ekrem PAKDEMİRLİ’nin , dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman DEMİREL’e söylediği sözler), “defol git, seni pislik” (sıradan bir Fransız vatandaşının dönemin Cumhurbaşkanı Sarkozy’e söylediği sözler), “ahlak dışı, şerefsiz” (Avusturya başbakanına söylenen sözler), “geri zekalı” (Bir gazetecinin Avusturya Özgürlük Partisi lideri Jörg Haider’e söylediği sözler) gibi nitelendirmelerin hakaret sayılamayacağını açıkça ortaya koymaktadır. Hal böyle iken, AİHM kararları, AİHS’nin tarafı olan ülkeleri, dolayısıyla Türkiye’yi de bağlayacağından, Tayyip ERDOĞAN’a “faşist” dendiği iddiasıyla verilen tutuklama kararı nedeniyle, müracaatta bulunulması halinde Türkiye’nin AİHM tarafından mahkum edileceği son derece açıktır.

2 – TUTUKLAMA KARARI GEREKÇESİZDİR;

Ankara 4.Sulh Ceza hakimi tarafından verilen tutuklama kararında somut gerekçelerin yer almadığı, soyut olarak CMK-100 ve devamı madelerine atıfta bulunulduğu görülmektedir. Oysa tutuklama kararında kanunun aradığı şartların her biri gerekçelendirilmiş olarak yazılmak zorundadır, gerekçesiz tutuklama kararı verilemez. Kararın bu haliyle hukuka uygun olduğunu söylemek pekte mümkün değildir.

3 – TUTUKLAMA KARARI AĞIRDIR;

İddia edilen hakaret suçu sabit görülse bile, verilecek cezanın üst sınırı 2 yıldır. Üst sınırdan ceza verilebilmesi içinde mahkemenin haklı gerekçeleri olmalıdır. Üst sınırdan ceza verileceği düşünülse bile; bu ceza için, tecil, paraya çevirme ve hükmün açıklanmasının ertelenmesi gibi lehe hükümlerin uygulanması söz konusu olduğundan yani hapse girilmesi söz konusu olamayacağından verilen TUTUKLAMA kararı çok ağır olmuştur.
Kısaca özetlenen nedenlerle; Afyon Barosu avukatlarından Av.Umut KILIÇ hakkında verilen TUTUKLAMA kararı ağırdır ve derhal kaldırılmalıdır.

Av.Özgün ŞİMŞEK
ADD GYK Üyesi – Hukuk ve Siyaset Kurulu Bşk

Top