Bir Cumhuriyetçinin Çığlığı: Işık Kansu: Benim Cumhuriyetim

Benim Cumhuriyetim, İsmet İnönü’nün tanımıyla “devletimizin banisi ve milletimizinfedakâr, sadık hadimi, insanlık idealinin âşık ve mümtaz siması; eşsiz kahraman”Atatürk’ün adını verdiği Cumhuriyet’tir.
Benim Cumhuriyetim, Cumhuriyetin ilanını TBMM kürsüsünden okuyan Anayasa Komisyonu Başkanı, Kuvayı Milliyeci Yunus Nadi’nin Cumhuriyeti’dir.
Benim Cumhuriyetim, yurtseverlik yelini Mozart ezgisi eşliğinde estiren Nadir Nadi’dir.
Benim Cumhuriyetim, gencecik Yaşar Kemal ile aktarır yurdun dört bucağının sorunlarını.
Benim Cumhuriyetim, Melih Cevdet Anday ile açılır uygarlığa.
Benim Cumhuriyetim, Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nun yalın kaleminden ulusun kurtuluş tarihi Söylev’dir.
Benim Cumhuriyetim, çizgisiyle zorba iktidarı ötelere uçurduğu için baskı gören Ali Ulvi’dir.
Benim Cumhuriyetim, kimi çiçeklerin, zindanların dibinde bembeyaz dişleriyle gülümseyen umut gibi “zor”da açtığını öğreten bilge Ilhan Selçuk’tur.
Benim Cumhuriyetim, direnci, umudu, cesareti ve insanlığı bir karanfil gibi yüreğine takan Uğur Mumcu’dur.
Benim Cumhuriyetim, halkın bilinçaltı sularından beslenen kalemiyle Oktay Akbal’dır.
Benim Cumhuriyetim, çilekeşlerin ve emekçilerin dostu Mustafa Ekmekçi’dir.
Benim Cumhuriyetim, demokratik toplumculuğu Kemalizm ile bütünleştiren Ahmet Taner Kışlalı’dır.
Benim Cumhuriyetim, 12 Eylül Imparatorluğu’nun karanlığında işkence çığlıklarına kulak dayayan Erbil Tuşalp’tir.
Benim Cumhuriyetim; cezaevinden bile faşizme karşı savaş veren Samim Lütfü, yani Ali Sirmen’dir.
Benim Cumhuriyetim; 7 Kasım’da dövülerek öldürülüşünü anacağımız Ilhan Erdost’tur, onur anıtı gibi ağabeyi Muzaffer Ilhan Erdost’tur.
Benim Cumhuriyetim; Orhan Cavit Tütengil’dir, Ismail Hakkı Tonguç’tur, Fakir Baykurt’tur, Talip Apaydın’dır.
Benim Cumhuriyetim; Deniz Gezmiş’tir, Hakan Şenyuva’dır. Benim Cumhuriyetim; Fazıl Hüsnü Dağlarca’dır, Cahit Külebi’dir, Onat Kutlar’dır, Behçet Aysan’dır, Ahmet Erhan’dır, Adnan Azar’dır.
Benim Cumhuriyetim; vurulan gencecik çocukların ılık kanına sargıdır, insanlığın yaralarına merhemdir.
Benim Cumhuriyetim; gönül eridir, aklın yoludur.
Benim Cumhuriyetim; eşitliğin kardeşliğidir.
Benim Cumhuriyetim; bağımsızdır, onun bunun peşinden gitmez, aklını kiralatmaz, kalemini satmaz, kullanılmaz.
Benim Cumhuriyetim; dik durur, yalpalamaz, eğilmez, bükülmez, ona buna yaranmaz.
Benim Cumhuriyetim; zorbaya, zorbalığa, özgürlük biçicisine boyun eğmez.
Benim Cumhuriyetim; cemaate, tarikat imamına, casusluk vaizine, ağaya, beye kul, köle olmaz.
Benim Cumhuriyetim; yolsuzluğa, sömürücüye karşıdır. Gizli kapaklı işe, kirli paraya bulaşmaz, bulaşanı sergiler.
Benim Cumhuriyetim; adı gibi cumhurundur, halkındır, ulusundur.
Benim bildiğim Cumhuriyet’i, Cumhuriyetçiler, dokularına işlemiş ilkelerindeki Cumhuriyet gibi yönetirler.

İlmik
“Asmayalım da besleyelim mi” lafından “Asalım, mutlaka asalım”a geldik.
Kimi asacaklar?
Önüne geleni.
Niye asacaklar?
Önüne çıktı diye.
Kovboy filmi gibi. Ip hazır, ilmik hazır, ağaç dalı hazır.
Sorgusuz, sualsiz, hepimizi assın gitsin.

Cumhuriyet Gazetesi: 5 Kasım 2016

Top