Bilim Danışma Kurulumuzun Akademisyenlerin Tasfiyesi Hakkındaki Açıklaması

KAMUOYUNA DUYURU

OHAL kapsamında çıkarılan KHK’larla üniversitelere dönük saldırılar giderek artmaktadır. Çeşitli üniversitelerden yerleri doldurulamayacak pek çok akademisyen ihraç edilmiştir. Bunun son örneklerinden birisi de, Cumhuriyetimizin kurduğu ilk üniversite olan Ankara Üniversitesi’nden ihraç edilen akademisyenlerdir.

Görevleri bilgi üretmek ve ürettiği bilgiyi paylaşarak Ortaçağ karanlığını aydınlatmak olan akademisyenlerin içinde yaşadığı topluma kayıtsız kalmaları olası değildir. Bu sorunların çözümüne dair düşüncelerini paylaşma hakları olduğu da tartışılamaz. Ayrıca, demokratik haklarını kullanan akademisyenlerin savunmaları dahi alınmadan mesleklerinden çıkarılmaları yasalara da aykırıdır. Ne yazık ki suçların belli olmadığı ve yargı mekanizmasının işletilmediği bir süreç yaşanmaktadır.

Bugün ivedi olarak, terörle herhangi bir ilişkisi olmadığı açık olan bütün akademisyenlerimiz bir an önce görevlerine iade edilmeli ve başta  Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İBİŞ olmak üzere, ihraç listelerini hazırladığı ifade edilen ve buna karşı bir açıklamada bulunmayan rektörler de derhal istifa etmelidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Top