BAŞKANLIĞA “DUR” MİTİNGİ 4 ARALIK PAZAR GÜNÜ ANKARA TANDOĞAN’DA…

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ, ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ VE BİRLEŞİK KAMU İŞ KONFEDERASYONUNUN ÇAĞRISIYLA GERÇEKLEŞTİRİLECEK MİTİNGLE;  CUMHURBAŞKANI İLE SİYASİ İKTİDARIN GETİRMEK İSTEDİĞİ BAŞKANLIK SİSTEMİNİN,  CUMHURİYETİN KAZANIMLARINI YOK EDECEĞİ VE TÜRKİYE’Yİ BÖLÜNMEYE GÖTÜRECEĞİ VURGULANACAK

 

Cumhurbaşkanı ve siyasi iktidarın getirmek istediği başkanlık sistemine karşı,  Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve  Birleşik Kamu İş Konfederasyonunun çağırısıyla bir araya gelen Demokratik Kitle Örgütleri,             4 Aralık Pazar günü saat 12.00’de  Ankara Tandoğan Meydanı’nda miting düzenleyecek. ,” Cumhuriyetimiz ve Parlamenter Sistem İçin Halk Buluşması” adlı mitingde Başkanlık sistemini getirmek isteyenlere, “dur “ denilecek.

TANSEL ÇÖLAŞAN
tansel-colasan

Başkanlık sisteminin, demokrasi, laiklik, çağdaşlaşma esaslı Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerini ve üniter yapısını ortadan kaldıracağına dikkat çeken, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Tansel ÇÖLAŞAN; “Bağımsızlık savaşını yürüten Gazi Meclis etkisizleştirilemez, Milletin vekilleri işlevsiz bırakılamaz, yasama, yürütme ve yargı gücünün tek elde toplanması demokrasilerde kabul edilemez, her tür denetim mekanizmalarının bağımsızlığı yok edilemez, Osmanlı’nın 200 yıl süren çöküşüne çare bulamayan tek adam yönetim şekli, cumhuriyete seçenek olamaz.” dedi.

 

ÇÖLAŞAN, mitingle siyasi iktidarın getirmek istediği başkanlık sisteminin Türkiye’yi bölünmeye götüreceğinin, katılacak yurttaşlarımız tarafından  vurgulanacağını  ifade etti..

AYSEL ÇELİKEL
aysel-celikel

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Aysel ÇELİKEL, “Dayatılan Başkanlık Sistemi, yasama, yürütme ve yargının tek elde toplandığı, kanun hükmünde emirnamelerle insan haklarının askıya alındığı, özgürlüklerin yok edildiği, yargının tarafsızlığını kaybettiği bir yönetim biçimi olacaktır. İnsan haklarına dayalı demokratik, laik hukuk devleti tehlikededir. Bu tehdide karşı hep birlikte Atatürk, vatan ve Cumhuriyet sevgisiyle Tandoğan’da buluşalım.” dedi.

HASAN KÜTÜK
hasan-kutuk

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Hasan KÜTÜK, “Emek mücadelesinin, demokrasiyle mümkün olduğunu, güç koşullarda sendikal faaliyetlerini yürütmek zorunda olan emekçilerin ve emek örgütlerinin, getirilmek istenen başkanlık sistemiyle tamamen baskı altına alınmasının hedeflendiğini, emek mücadelesini ve parlamenter sistemi ortadan kaldıracak başkanlık sistemine karşı emek örgütü olarak, emeğimize, demokrasimize, özgürlüğümüze ve parlamenter sisteme yönelik bu saldırılara karşı durmanın görev ve sorumluluklarının ötesinde zorunluluk haline geldiğini” söyledi.

Genel Başkanlar, laikliğe ve Türkiye Cumhuriyeti’ne  sahip çıkmak isteyen tüm vatan sevdalılarının mitinge katılımının önemine dikkat çekerek “4 Aralık Pazar günü saat 12.00’de Tandoğan Meydanı’nda buluşarak,ülkeye giydirilmek istenen deli gömleği olan başkanlık sisteminin Cumhuriyetin kazanımlarını yok edeceğini ve Türkiye’yi böleceğini haykırmalıyız“ diye mitinge geniş katılım çağrısı yaptı..

 

Top