AYM'nin İkinci Çok Eşliliğin Önünü Açan Kararı

AYM, Erzurum Pasinler Sulh CezaMahkemesi’nin başvurusu üzerine, resmi nikâh olmadan dini nikâh kıyan imam ile çiftlere 2 aydan 6 aya kadar hapis cezası veren maddeyi gündemine aldı ve esastan görüştü. Görüşme sonunda  AYM Genel Kurulu, hapis cezasını oyçokluğu ile iptal etti. İptal yönünde oy kullanan AYM üyeleri, nikâhsız birlikte yaşayanlara TCK’da herhangi bir ceza öngörülmezken, resmi nikâh yaptırmadan dini nikâh kıyanlara hapis cezası öngörülmesinin Anayasa’nın 10’uncu maddesi, kanun önünde dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin herkesin eşit olduğunu ilkesine aykırı olduğunu öne sürdüler. Mevcut düzenlemenin din ve vicdan özgürlüğü, özel hayatın korunması ilkelerine aykırı olduğunu da iddia ettiler.
‘SUÇ YASAL HALE GETİRİLDİ’
AYM’nin kararına tepki yağdı. Birçok kuruluş mahkemenin kararını “Cumhuriyet düşmanlığı” olarak değerlendirirken, sosyal medyada mahkemeye yönelik ağır eleştiriler yapıldı. Eski AYM Genel Sekreteri  Bülent Serim Aydınlık’a yaptığı açıklamada, 2010 referandumu sonrasında oluşturulan yargının Cumhuriyet değerlerine karşı bir tavır içinde olduğunu belirterek “Verilen kararla suçu yapan cezadan kurtarılmıştır. Yapanı cezadan kurtarırsanız suçu yasal hale getirirsiniz. Kur’an Kursları konusunda da benzer bir yöntem izlenmiş ve yasal olmayan işler suç olmaktan çıkarılmıştır” dedi.
KADINLAR HAKLARINI KAYBETTİ
Alınan kararla özellikle kadınların kazanımlarının ortadan kaldırıldığını vurgulayan Serim, “AYM’nin kararı ile tek eşlilik ortadan kaldırılıyor. Kadın erkek eşitliği yok ediliyor. Kadının mirastan mahrum bırakılmasının önü açılıyor. Kadın ikinci sınıf vatandaş yapılıyor” diye konuştu.
AKP’NİN LAİKLİK ANLAYIŞI
2010 referandumu sonrası oluşan AYM’nin farklı kararlar almaya başladığını vurgulayan Serim şunları söyledi: “AYM’nin benimsediği laiklik tanımı ile AKP’nin laiklik tanımı eşitlendi. Cumhuriyetin laiklik tanımı yerine başka bir laiklik tanımı ortaya çıktı. Bu Cumhuriyetimizin geleceği açısından son derece tehlikeli bir gelişme oldu. Arkası da geldi. Mahkemenin verdiği bu karar da daha önce verilen kararların devamı.”
Anayasa Mahkemesi’nin aldığı karar siyasi kulislerde, “AKP’lilere 2 eş güvencesi” olarak yorumlandı. Daha önce yandaş gazetelerde gündeme gelen ve çok sayıda AKP’linin ikinci ev açtığına ilişkin tartışmalar hatırlatılarak, “AKP’liler bugüne kadar bu işi kaçak yapıyorlardı. İkinci evlerde yaşadıkları kadınlarla imam nikahı kıydıklarını söyleseler de huzursuzlardı.
Bu karardan sonra resmi nikahlı eşlerinin yanında ikinci eşlerle rahatça yaşayabilecekler” denildi. AYM’nin tam seçim öncesinde verdiği kararın AKP’lilerin nikahlı eşlerinde tepkilere neden olabileceği ve sandıkta AKP’ye değil muhalefete oy atabilecekleri ifade ediliyor.
DAHA ÖNCE REDDEDİLMİŞTİ

1999 yılında Bursa Orhangazi Asliye Ceza Mahkemesi’nin aynı konuda AYM’ye yaptığı başvuru, oybirliği ile reddedilmişti. Gerekçede de şöyle denilmişti:
“1926’da kabul edilen Türk Medeni Kanunu’nun amacı, resmi nikâh müessesesi ile kadının sosyal konumunu güçlendirmek, aileyi, ana ve çocukları korumaktır. Dini nikâha dayalı evlenmelerin, kadın ve çocuklar yönünden doğurduğu sakıncalar gözetilerek resmî nikâh yapılmadan dini tören yapılmasının ceza yaptırımına bağlanmasının kamu düzenini ve kamu yararını sağlama amacına yönelik olduğu tartışmasızdır. Medeni Kanun’un özellikle resmi nikâh akdine ilişkin hükümlerinin gerektiği şekilde uygulanmasının Türk toplum ve aile hayatı açısından taşıdığı önem ve bu hükümlere uyulmadan dini nikâha dayalı olarak oluşturulan birlikteliklerin özellikle kadın ve çocuklar yönünden doğuracağı olumsuzluklar dikkate alınarak Anayasa’nın 174’üncü maddesiyle resmi nikâh kurumu özel olarak korumaya alınmıştır.”
Kanyan Aydınlık Gazetesi
Top