Aydın Şubesi 5 Aralık Türk Kadınının Seçme ve Seçilme Hakkı Elde Etmesinin 83. Yıldönümü Basın Açıklaması

TÜRKİYE’DE DEMOKRASİ KADININ VARLIĞI ve MÜCADELESİ İLE HAYAT BULACAKTIR

Türk Kadını hiçbir hakkını bedavadan kazanmamış, her birini gerçekten hak etmiştir. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları Türk kadının toplumsal konumunun insan onuruna yaraşır bir düzeye gelebilmesi için büyük bir mücadele içine girmişlerdir. 1930 yılından başlayarak, Türk toplumunun üretim ve çalışma sahasında başat güç olan kadını kamu ve devlet işlerine de katmak amacıyla kadınlara, o zamana kadar hayal bile etmedikleri – bir çok Avrupa ülkesinin kadınının da hayal edemediği – hakları, bir ‘lütuf’ değil, hak ettiklerine inandığı için, sağlamıştır. Bu anlamda kadınlarımıza 1930 yılında belediye seçimlerinde seçme, 1933 yılında çıkarılan Köy Kanunuyla muhtar seçme ve köy heyetine seçilme, 1934’te Anayasada yapılan bir değişiklikle milletvekili seçme ve seçilme hakkı verilmiştir.

Büyük Önderimiz Türk kadının kazandığı yeni haklarla ülkesinin, ulusunun yaşamını değiştireceğine, dünya barışına ve uygarlığına büyük katkılarda bulunacağına yürekten inanmaktadır.

Kadınlarımız Büyük Önderimizin yüzünü kara çıkartmadıklarına, bu hakları kazandıktan sonra girdikleri her seçimde büyük başarılar elde ettiklerine, muhtar, belediye başkanı, köy heyeti azası olmanın yanında, 1935 seçimlerinde meclise gönderdikleri 18 milletvekili ile ülkemizin yönetimine ve kalkınmasına nasıl katkılarda bulunduklarına hem tarih hem de meclis tutanakları şahittir.

Erken tarihlerde elde ettiği kazanımlarına karşın 21.Yüzyıl Türkiye’sinde “Töre ya da namus cinayetleri” ile kadınlarımız ülke gündemine oturmuş, “Baba beni okula gönder” kampanyaları ile kız çocuklarının okula gönderilme çabaları duyarlı bir takım kişi ve kuruluşların gayretlerine teslim edilmiştir. Gerici eğitim uygulamaları ile kızların erken yaşlarda eğitimden koparılarak cehalet içinde yaşam sürmelerinin önü açılmıştır. İktidar yetkililerinin ve onlara yakın ağızların dillendirdikleri çağdışı düşünceleri tüm islam dünyasının büyük bir hayranlıkla izlediği kadınlarımızı yeniden 1934 yılından daha da gerilere götürmeye çalışmaktadırlar. 83 yıl önce Atatürk’ün kadınlarımıza vermiş olduğu seçme ve seçilme hakkı büyük ölçüde kâğıt üzerinde kalmış, kadınımız ne yazık ki uygulamada ailesinin seçtiğini seçmiş, kendisi ise seçilememiştir. Siyasete atılması baba, erkek kardeş, akraba veya eş tarafından engellenmekte, oy kullanırken kendi iradesi, aile baskısı neticesinde ipotek altına alınmaktadır. Kadınlar kendi güçleriyle değil, mensubu olmayı göze aldıkları siyasi partilerin ‘erkek’ yöneticileri tarafından belirlenmekte ve ülke nüfusu oranına hiç de yakışmayan ‘kota’larla uğraşmak ve bunlara boyun eğmek zorunda bırakılmaktadırlar. Kendilerinden toplum yaşamının diğer alanlarında olduğu gibi siyasette de ‘erkeğe tabi’ olmaları istenmektedir.

Tüm bunlara karşın Türk Kadını Atatürkçü Düşünce ile yeni bir kimlik bulmuştur. Atatürkçü Düşünce toplum katmanlarına yayıldıkça kadınlarımız elde ettikleri hakların bilincine daha çok ulaşacaklar, kadının özgürleşmesi çağdaşlaşması konusunda daha önemli mesafeler katedeceklerdir.   Çağdaş, aydınlık Türkiye Türk Kadınının varlığı ve ağırlığı ile oluşacaktır. Atatürkçü Düşünce Derneği kadınların ülkenin geleceğinin belirlenmesinde ve gelişme yolunda atılacak tüm adımlarda görev almasını, yeniliklerin öncüsü olmasını, siyasal yaşamda etkinliğini artırmasını ve ülke yönetiminde daha fazla söz sahibi olmasının mücadelesini vermektedir.  Kadının yaşamın her alanındaki sorunlarının çözümlenmesi, bilinçlendirilmesi ve kadın haklarının geliştirilmesi için çalışmalarımız devam edecektir. Ülkemizde Kadınlar yönetimdeki hakkını ancak siyasete katılarak kullanacaktır. Her yerde seçilebilir sırada kadın aday, parti ve meclislerde, hükümet nezdinde % 50 kadın görmek istiyoruz. Seçilen kadınların da gerçekten kadının yanında ve kadın sorunlarını yine kadın gözüyle, kadın diliyle çözüm üretirken görmek istiyoruz. Kadına Seçme ve Seçilme Hakkı verilmesinin 83.yıldönümü sebebiyle, bugün ve her zaman hayatın her alanında söz, yetki, karar ve politika üretim mekanizmalarında eşit temsiliyet sağlanıncaya kadar bu taleplerimizin takipçisi olacağız.

Atatürkçü Düşünce Derneği Aydın Şubesi olarak, kadınlarımızın toplum yaşamının her alanında hak ettiği düzeye çıkması ve üretilen her şeyden hak ettiği kadarını alması için, kızlarımızı ve kadınlarımızı bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye devam edeceğiz.

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ AYDIN ŞUBESİ

Top