“ATATÜRK’ÜN GELİŞİNİN 100. YILINDA KURTULUŞUN KALBİ, KURULUŞUN AKLI ANKARA”

“ATATÜRK’ÜN GELİŞİNİN 100. YILINDA KURTULUŞUN KALBİ, KURULUŞUN AKLI ANKARA”

GENÇLERE AÇIK YAZI YARIŞMASI

AMAÇ:

Atatürk’ün ve Atatürkçü Düşüncenin unutturulmaya çalışıldığı son dönemde; Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100. Yılında, Milli Mücadelenin Merkezi konumuna gelen Ankara’nın Milli Mücadeledeki önemi, Atatürkçü Düşüncenin nasıl filizlendiği ve uygulaması konularını işleyen, Gençler tarafından hazırlanan günümüze ışık tutacak yazılar yarışmaya katılması istenmektedir.

Yarışmada; Atatürkçü Düşünce sistemi, Milli Mücadele şartları, Ankara’nın Milli Mücadeledeki önemi konularını işleyen yazılar değerlendirmeye alınacaktır.

BAŞVURU KOŞULLARI:

* Katılım ücretsizdir.

* Yarışmaya 30 Yaşa kadar gençler katılabilir.

* Yarışmaya katılan yazının hukuki ve bilimsel sorumluluğu yazarına aittir.

* Her yarışmacı yalnızca bir yazı ile yarışmaya katılabilir.

* Yarışmaya gönderilecek yazılar; özgün, daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve yayınlanmak için gönderilmemiş olmalıdır. Daha önce lisans, telif, yayın anlaşması yapılmamış olması şarttır.

* Yazının başında ana tema özet olarak verilmelidir.

* Hazırlanacak yazı; Microsoft Office Word formatında, ‘doc’ veya ‘docx’ uzantılı olarak; A4 sayfasına, kenarlardan 2,5 cm boşluk bırakılacak, 12 punto ile 1,5 satır aralığı olacak şekilde ‘Verdana’ yazı tipinde, dipnot ve kaynakça hariç en fazla 1.000 kelime, 2 Sayfadan fazla olmayacak ve Türkçe olarak yazılacaktır..

* Katılımcının Bir Fotoğraf, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Adresi, Telefonu, E-Posta Adresi ayrı sayfada,

– “Mithat Paşa Caddesi No: 16 / 28 KIZILAY / ANKARA” Adresine elden veya posta ile, – [email protected] adresine E-Posta ile teslim edilecektir.

* Yazılar; Türkçe dilbilgisi ve yazım kurallarına uygun olarak yazılmalıdır.

* Eserde alıntı yapılan yazılar, kitaplar ve internet dokümanları yazının sonunda yer alan kaynakçada açıkça belirtilmelidir.

* Yarışmacıların yazılarını elektronik ortamda göndermesi halinde, ayrıca basılı olarak göndermesine gerek yoktur.

YÜRÜTME KURULU: ADD Çankaya Şubesi adına Başkan: Şengül CAN (0.505.707 77 13), Başkan Yardımcısı: Caner KARADAĞ (0.553.928 32 75), Yazman: Mustafa ACER (0.533.717 02 52)

Not: Yarışma hakkında sorularınız ı Yürütme Kurulu üyelerine iletebilirsiniz

RAPORTÖR: Prof. Dr. D. Ali ERCAN

DEĞERLENDİRME KURULU: E. MV. Aylin NAZLIAKA, E. MV. Birgül AYMAN GÜLER, Yar. Doç. Dr. Halil ÖZER, Yazar. Kemal Işık KANSU, Prof. Dr. Seçil KARAL AKGÜN, Prof. Dr. Sina AKŞİN, E. MV. TBMM Başkan Vekili Uluç GÜRKAN

ÖDÜL: Dereceye giren makaleler için;

Birinciye 2.000 TL

İkinciye 1.500 TL

Üçüncüye 1.000TL

Üç Adet Mansiyon: 500 TL + 500 TL + 500 TL

Toplam: 6.000 TL Ödül verilecektir.

Ayrıca ÖDÜL Kazanan ve kayda değer eserler bir kitapta toplanarak yayınlanacaktır.

İlana çıkış tarihi: 07 Ekim 2019

Yarışmaya katılım son kabul tarihi: 29 Kasım 2019

Sonuçların Açıklanma tarihi: 24 Aralık 2019

Ödül Töreni: 27 Aralık 2019

DÜZENLEYEN KURULUŞ: ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ ÇANKAYA ŞUBESİ

Top