Atatürk'e hakaret içerikli yayın yapan Derin Tarih Dergisi ve Tv Net Kanalı Hakkında SUÇ DUYURUSUnda bulunuyoruz.

13 Mayıs Cumartesi günü saat 15:00 de Atatürk’e hakaret içerikli yayın yapan Derin Tarih Dergisi ve Tv Net kanalının Topkapı da bulunan binasının önünde tepkimizi ve Atatürk’e bağlılığımızı ifade etmek için toplanıyoruz.

Top