ATATÜRKÇÜLERİ YILDIRAMAZSINIZ!

Değerli Yurtseverler,

Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlarının yeni bir saldırısı ile karşı karşıyayız.

Atatürk devrim ve ilkelerinin, toplumsal sorunlarımızın çözümünde bir yol gösterici olduğunun artık tüm toplum kesimlerince ağırlıklı bir biçimde benimsenmesi nedeniyle ne yapacağını şaşıran zihniyet, devrime sahip çıkma azmimiz karşısında aciz kalmış ve hileli yollara başvurmayı yeğlemektedir.

Plânlı ve sinsi bir çalışma ile, o devrim ve ilkeleri yok etmek çabası içinde olanların saldırısı, bu kez yine bir iktidar milletvekili olan Burhan Kuzu’dan gelmiştir.

Bu kişi tarafından; FETÖ Lideri Gülen ile Erdoğan’ın birlikte,  yan yana olduğu bir fotoğrafta Erdoğan’ın yerine K. Kılıçdaroğlu montajlanmak suretiyle konulmuş, montajlı resmin altına da “Yıl 1994. SSK Başkanı K. Kılıçdaroğlu, Fetullah Gülen’le birlikte Atatürkçü Düşünce Derneği Konferansında” demek suretiyle sosyal medyada paylaşılmıştır. Böylece, Cumhuriyet düşmanı bir terörist başı ile derneğimiz ilişkilendirilerek itibarsız kılınmak istenmiştir.

Bu durum derneğimizin kişilik haklarına açık bir saldırıdır.

Burhan Kuzu’yu şiddetle kınıyoruz.

Suç unsuru paylaşım ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunacağımızı ve ayrıca da Derneğimizin Tüzel Kişiliğine ve kişilik haklarına yapılmış olan bu densiz ve saygısız montaj ve yalan yakıştırma nedeniyle yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Tekrar ediyoruz, ATATÜRKÇÜLERİ YALANLA, DOLANLA KARALAYAMAZSINIZ. ATATÜRKÇÜLERİ YILDIRAMAZSINIZ.

BU MÜCADELEMİZDE TÜM CUMHURİYETÇİLERİ VE YURTSEVERLERİ YANIMIZDA GÖRMEK İSTİYORUZ.

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ

Top