ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ BURHANİYE ŞUBESİ

SUNUM YARIŞMASI
MONDOROS’TAN SAMSUN’A
BİR ULUSUN KURTULUŞ KARARI
AMAÇ: Gazi Mustafa Kemal’in Kurtuluş Savaşını başlatmak üzere 19 Mayıs 1919’da Samsuna ayak basmasının 100. Yılında, yaşanan tarihi olayların tekrar hatırlanması ve gençlerin topluluk karşısında teknolojik olanakları kullanarak sunum ve konuşma yapma becerilerinin geliştirilmesi amacıyla bir yarışma düzenlenmesine karar verilmiştir.
KONU: 30 Ekim 1918 Mondoros Ateşkes Antlaşmasından 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkana kadar Gazi Mustafa Kemal’in yaşadığı tarihi sürecin özgün bir tarzda aktarılması.
KURALLAR:
1. YARIŞMANIN YERİ VE ZAMANI: 19 Mayıs 2019, Saat: 14:00 – BURHANİYE BELEDİYESİ REHA YURDAKUL KÜLTÜR MERKEZİ
2. BAŞVURU
Başvurular, Atatürkçü Düşünce Derneği Burhaniye Şubesi’ne ekteki form ile yapılacaktır.

Yarışma, toplam 8 yarışmacıyla sınırlıdır.

Başvuruların başlangıç tarihi: 6 Mayıs 2019 Pazartesi saat 11:00’dIr

Son Başvuru tarihi 15 Mayıs Çarşamba saat 17:00’dir.

01.01.1997 ile 01.01.2004 arası doğumlular yarışmacı olarak başvurabilir.

Yarışmaya başvuru sırasına göre, başvuran ilk 8 kişi yarışmacı olarak kabul edilecektir.

Başvurusu alınan yarışmacılardan, 19 Mayıs 2019 Pazar günü saat 12.00’de yarışma salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

3. KULLANILACAK ARAÇ VE GEREÇLER
Yarışmacılar, sunumda Microsoft Windows ile uyumlu Ofice yazılımında çalışan her türlü görsel ve işitsel malzemeyi kullanmakta serbesttir.

Yarışmacılar, ses düzeni ve yansı (projeksiyon) dışında teknik donanım kullanmak istemeleri halinde, kullanacakları araç gereç ile ilgili bilgi vermek zorundandır.

Kullanılacak araç gereç ile ilgili en geç 16 Mayıs 2019 Perşembe saat 17:00’ye kadar Atatürkçü Düşünce Derneği Burhaniye Şubesi’ne bilgi verilmesi gerekmektedir.

Kullanılacak teknik donanımın temin edilebilir olup olmadığının belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması yarışmacının sorumluluğundadır.

Sunumdan önce teknik donanım konusunda deneme yapmak isteyen yarışmacıların deneme zamanını 13 – 17 Mayıs tarihleri arasında mesai saatleri içinde yarışmayı düzenleyen Atatürkçü Düşünce derneği Burhaniye Şubesi ile görüşmesi gerekmektedir.

4. YARIŞMA
Yarışmacılardan, Gazi Mustafa Kemal’in 30 Ekim 1918 Mondoros Ateşkes Antlaşmasından 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkana kadar tarihi süreci görsel ve işitsel ögeler kullanarak, düzgün bir Türkçe ile 7 dakika 20 saniye içinde özgün bir tarzda anlatması istenmektedir.

Yarışmacıların:

• 7 dakika 20 saniyelik süreye uyması
• Konuya bağlı kalması
• Topluluğa karşı dil bilgisi kurallarına uygun, anlaşılır bir Türkçe ile konuşması
• İletişim becerilerini ve beden dilini etkili kullanması
• Görsel ve işitsel unsurlarla anlatımı hareketlendirmesi
• Tarihi olaylara bağlı kalması ve tarihi olayları yorumlama becerisini göstermesi
• Sunumu izleyenlerde konu ile ilgili bütüncül bir algı oluşturması
• Yaratıcı ve özgün bir sunum yapması beklenmektedir.
Değerlendirme yukarıda maddeler halinde sayılan unsurlar üzerinden belirlenen jüri tarafından yapılacaktır.
Jürinin yarışma anında verdiği karar, değişmez son karar olacaktır.
Jürinin kararına itiraz edilemez.
Yarışmacılar, yarışma günü saat 12.00’de çekilecek kura ile yarışma sıralarını belirleyecektir.
Yarışma sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.
Her yarışmacının sunumundan sonra jüri sırayla yarışmacının sunumu hakkındaki görüşlerini yarışmacının huzurunda açıklayacak ve puanlama yapacaktır.
Jürinin puanlama için kullanacağı cetvel ekte sunulmuştur.
5. YASAKLAR
Yarışmacıların tarihi olayları aşağılayıcı nefret söylemleriyle anlatması yasaktır.
Diğer yarışmacıların sunumlarıyla ilgili konuşmaları veya yorum yapmaları yasaktır.
Jürinin değerlendirmelerine itiraz etmeleri yasaktır.
6. ÖDÜLLER
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ: ​ANITKABİR ZİYARETİ ve 1000.- TL
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ: ​ANITKABİR ZİYARETİ ve 750.- TL
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ: ​ANITKABİR ZİYARETİ ve 500.-TL
DÖRDÜNCÜDEN SEKİZİNCİYE KADAR HER YARIŞMACIYA 100.- TL

Yarışmada kullanılacak özgün malzeme ve yazılım ürünlerinin en geç 18 Mayıs Cumartesi saat 12.00’ye kadar teknik açıdan çalışmasında sorun yaşanıp yaşanmadığının anlaşılması için denenmek üzere yarışmayı düzenleyen kurula teslim edilmesi zorunludur.

Yarışmacılar, gerek hazırlık aşamasında gerekse yarışma sırsında görsel malzeme ve ses düzeninin kullanılması için teknik açıdan diledikleri kişi veya kişilerden yardım alabilir.

ÖDÜL TÖRENİ AYNI GÜN YARIŞMA SONUNDA BURHANİYE BELEDİYESİ REHA YURDAKUL KÜLTÜR MERKEZİNDE (YARIŞMA SALONU) YAPILACAKTIR.

Top