ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ ORTA ANADOLU GÜNEY ŞUBELERİ EŞGÜDÜM TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRİSİ

Orta Anadolu Güney Şubeleri  Eşgüdüm toplantısı  20/01/2017 tarihinde Karama Şubesi ev sahipliğinde yapılmıştır.

            Aşağıdaki sonuç bildirisinin kamuoyu ile paylaşılmasında yarar görülmektedir.

            1-15 Yıldır AKP tarafından yönetilmekte olan Ülkemizde, 16 Nisan 2017 halk oylamasında gerçekleştirilen hukuka aykırı Anayasa değişikliği sonucu, 1920 den buyana millet egemenliğinin temsilcisi olan TBMM  etkisiz kılınmıştır.

            2- Bu dönemde devletin tarikatlar  ve cemaatler tarafından paylaşıldığı, toplumun kutuplaştırıldığı, milli, laik ve bilimsel eğitimin gericileştirildiği, Cumhuriyet kazanımlarının birer birer yok edildiği, emek mücadelesinde emekçilerin hırpalandığı, dış politikada saygınlığın yitirildiği ve savaş çığırtkanlılığının yaşandığı bir döneme girmiş bulunmaktayız. Diyanetin 9 yaşındaki kız çocuklarının evlendirilebileceği açıklaması, 15 yaş altındaki çocukların gizli olarak dini ritüellerle evlendirildiği, çocuk yaşta hamile kalan çocukların devlet hastanelerine kabul edildiği, yasağa rağmen emniyete bildirilmediği, olayın örtbas edilmesi için ilgili valinin açıklamalarında  olayın kabullenildiği açıkça görülmektedir.

            3- Önümüzdeki süreçte, Partili Cumhurbaşkanı, Milletvekili ve yerel seçimler yapılacaktır. 16 Nisan da gösterdiğimiz kararlı duruşu devam ettirerek hukuka aykırı olarak saraya taşınan egemenlik hakkının saraydan alınıp, yeniden gerçek sahibine millete devredilmesini başarmalıyız.

            Bu başarı cumhuriyetçi demokratik kitle örgütleri, sivil toplum örgütleri siyesi partiler birlikte hareket etmesi ve ittifak oluşturması ile mümkündür. Türk Milleti  Milli Mücadelede kan dökerek kazandığı, egemenlik  hakkını  yeniden eline alacaktır.

            Birlik olacağız, ayrılmayacağız, Cumhuriyet diyeceğiz ve kazanacağız.

YAŞASIN CUMHURİYET

 

   Nihal AÇIKGÖZ                       Hüseyin İRİİLTER                            Durur  GÖK

Niğde Şube Başkanı               Seydişehir Şube Başkanı              Genel Sayman GYK Üyesi

Top