ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNÇE DERNEĞİ GENEL YÖNETİM KURULU BASIN BİLDİRİSİ  

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNÇE DERNEĞİ 14. Olağan Genel Kurulu 18-19 Haziran 2016 tarihlerinde Ankara’da MEB Şura Salonunda seçimli olarak yapılmıştır. Yeni seçilen Genel Yönetim Kurulu ilk toplantıda görev dağılımını şu şekilde gerçekleştirmiştir:

Başkan: Tansel ÇÖLAŞAN

Başkan Yardımcısı: İ. Tolga AKGÜN

Başkan Yardımcısı: Uluç GÜRKAN

Genel Sekreter:  Öner TANIK

Genel Sekreter Yardımcısı: Av. Kutlay ALPUGAN

Genel Sekreter Yardımcısı: Feyziye ÖZBERK

Genel Sekreter Yardımcısı: Lütfü KIRAYOĞLU

Genel Sayman: M. Zafer ERDEMLİ

Genel Sayman Yardımcısı: Durur GÖK

Genel Yönetim Kurulumuz, aşağıda örnekleriyle açıklanan karanlık ortamdan çıkışın ancak Atatürk’ün bilim ve bağımsızlık ışığıyla mümkün olabileceği inancını milletimizle paylaşmayı görev sayar.

 

Atatürk Cumhuriyeti, kuruluşundan bu yana en güç dönemini yaşamaktadır. Cumhuriyetimiz emperyalist bir saldırı altındadır.

Ülkesi ve milletiyle bir ve bütün olan cumhuriyetimiz, yürütülen etnik ve mezhepsel siyaset sonucunda terör bataklığına saplanarak, bölünme noktasına getirilmiştir.

Çağdaş Cumhuriyet’in olmazsa olmazı laiklik ilkesi fiilen ortadan kaldırılmış, tarikatlara, cemaatlere, vakıflara devredilen çağdışı eğitim sistemi ile Cumhuriyet bir molla devletine dönüştürülmüştür.

Kişinin inanç dünyasında özgür ve devletin güvencesinde olan din, iktidar eliyle siyasallaştırılarak, toplumu ayrıştırma aracına dönüştürülmüştür.  

Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı yok edilmiş, hukuk ve yargı, yönetenlerin hukukuna ve yargısına dönüştürülmüştür. Yüksek yargı organları başkanlarının son görüntüleri vahimdir.

Cumhuriyetin kadın-erkek eşitliğine dayalı olan hukuksal yapısı yok edilmek istenmektedir. Kadını toplumsal yaşamdan kopartmak isteyen; “yarım kadın”, “çeyrek kadın” söylemleri utanç vericidir.

Cumhuriyetin kültür siyasetini ortadan kaldıranlar; kadın cinayetlerinin, küçük kız ve erkek çocuklara yönelik cinsel saldırıların, uyuşturucuya ve teröre teslim edilen gençlerin baş sorumlularıdır.

Ülkemiz Cumhuriyet tarihinin en kötü dış siyaset sürecinden geçmektedir. Türkiye uluslararası alanda gittikçe yalnızlaşmaktadır. Türkiye ulusal çıkarlarına uygun Atatürkçü bir dış politika strateji belirlemek zorundadır.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılışı neden ve sonuçları itibarı ile siyasi irade tarafından iyi değerlendirilmelidir. Avrupa Birliği’nin dayatmalarına karşı önümüzdeki dönemde Ülkemizin çıkarlarına yönelik dirayetli ve Türkiye’nin itibarını koruyan bir dış siyaset izlenmelidir.

Yürütülen karşı devrim siyaseti tamamlanırsa varılacak yer karanlık ortaçağ ile tek adam yönetimine bağlı şeriat diktatörlüğü ve bölünmedir. Atatürk Cumhuriyeti Anayasa üzerinden yürütülen TUZAKlarla yıkılmak istenmektedir.

 

Uyarıyoruz! İstenen bir rejim değişikliğidir.

İşin hazin yanı, tüm bu kör siyaset ve çağdışına sürükleniş demokrasi, hatta ileri demokrasi söylemleriyle yapılmaktadır. Oysa içinde laikliğin, hukuk devleti anlayışının, kadın erkek eşitliğinin ve sonuçta akla bilime dayalı uygarlık kültürünün bulunmadığı bir sistemde demokrasi yoktur.

Ülkenin bu duruma getirilişinde, Cumhuriyetin kurucu ilkelerini yozlaştırarak karşı devrimi uyandıran siyaset kurumu BAŞ SORUMLUDUR.

BU NEDENLE SIYASET KURUMUNU IKTIDARIYLA, MUHALEFETIYLE UYARIYORUZ!

Atatürk devrimlerine bağlı, insan haklarına saygılı, laik demokratik hukuk devleti ve ülkenin vatanı ve milleti ile bölünmez bütünlüğü üzerine ettikleri yemine sadık kalarak acilen gereğini yapmalarını bekliyoruz.

Bu gidişat durdurulmazsa bilinmelidir ki büyük yıkımların yaşandığı coğrafyamızda çağdaş yaşam hakkı da, birlikte yaşama olanağı da kalmayacaktır.

Halkımızı uyanıklığa, örgütlenmeye ve demokratik tepkilerini ortaya koymaya davet ediyoruz.

Çözüm; yarıda bıraktırılmış ve yolundan saptırılmış Cumhuriyetin kurucu iradesini, Atatürk Devrimini acilen ve yeniden hayata geçirmektir.

Atatürkçü Düşünce Derneği bu kötü gidişatta Türk Milleti’nin en önemli umudu olmaya devam edecektir.

Atatürkçü Düşünce Derneği bu yolda mücadeleyi ve başarmayı görev bilmektedir.

 

Cumhuriyeti yaşatacağız.

Yaşasın Cumhuriyet

Top