ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ BASIN DUYURUSU • (3 Temmuz 2017)

Atatürkçü Düşünce Derneği, vatanın bütünlüğünü, ulus devlet anlayışını ve tam bağımsız, demokratik, laik Türkiye’yi savunur. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi yolunda katkı veren her kişi ve kurumla işbirliği yapmayı ve dayanışmayı temel çalışma yöntemi olarak görür. Bugün yürütülen adalet yürüyüşünün, toplumsal muhalefeti geliştirmesi, yılgınlığa düşen, emeği ve iradesi çalınan yurttaşlarımızı yeniden umutlandırması, vatanın bölünmez bütünlüğüne ve milletimizin birliğine katkı sağlaması en büyük dileğimizdir.

Değerli Basın Çalışanları:

16 Nisan halk oylamasında devletin her türlü kaynak, araç ve personelini kullanan ve karşı görüşlüler üzerinde her türlü baskıyı kullanmasına rağmen yine de “HAYIR” oylarının çoğunluğunu  önleyemeyen siyasi iktidar,  diğer kamu organları gibi siyasallaştırarak emri altına aldığı Yüksek Seçim Kuruluna, mevcut yasa hükmüne çok açık bir şekilde,  halkoylaması sonucunu  milli iradenin aksine ilan ettirmiştir.

ADD başta olmak üzere çeşitli kişi ve kuruluşların YSK ve ilgili  diğer kurumlara yaptıkları başvurular, halk oylaması üzerindeki  şaibeyi  arttıran bir tutumla hukuk kalkan edilmeye çalışılarak  veya baştan savma cevaplarla savuşturulmaya çalışılmıştır.

Hukuk, hakkı teslim etmek için vardır. Bu konuda hak, “HAYIR” diyenlerin yanında tecelli etmiştir. Hakkı  teslim etmeyen hukuk  yolundan gidenler,   yolun sonunda  her zaman olduğu gibi adaletin  şaşmaz terazisinin kefesine  oturacaklarını unutmamalıdırlar.

Özetle: Millet’e ait olan egemenlik hakkı kirli oyunlarla, engellemelerle, milletten alınıp, 97 yıl sonra ne yazık ki yeniden Saray’a teslim edilmiştir. Bu bir rejim değişikliğidir.

·        140 yıllık meclis geleneğimiz, 96 yıllık GAZİ meclisimiz kağıt üzerinde kalmış, tüm yasama yetkileri tek kişiye devredilmiştir.

 

·        Demokrasilerin vazgeçilmez ilkesi “kuvvetler ayrılığı” ilkesi son bulmuş, yasama – yürütme ve yargı yetkileri tek elde yürütmede, yürütme de tek kişide toplanmıştır. Tüm yetkilerin yürütmede, tek elde toplandığı rejimlere, Anayasa öğretisinde Diktatörlük denir.

·        Ayrıca, Anayasa’da Devletin üniter yapısını ve merkezi idareyi düzenleyen 123 ve 126. maddeler 104 ve 106. maddelere sıkıştırılan hükümlerle değiştirilerek, Başkan’a tek imzalı kararnamelerle illerin yapısını değiştirmek ve özerk bölgeler kurmak yetkisi de verilmiştir.

·        Emperyalizme karşı tarihin ilk Ulusal Kurtuluş Savaşını vererek zafere ulaşan Türk ulusu, yeniden 100 yıl önceki kuşatma ortamına getirilmiş, aynen 100 yıl önceki gibi ülkeyi yönetenlerin aymazlığı yanında çıkarlarını emperyalistlerle birleştiren iç savaş kışkırtıcıları ile uğraşmaktadır. Bir yandan  bölücü terör, bir yandan dinci terör, Türkiye Cumhuriyeti devletini içten ele geçiren FETÖ belası ile el ele vererek, barış, demokrasi ve huzur ortamını yok etmektedir.

 

Bu aşamadan sonra temel hedefimiz:

·        Egemenliği Saray’dan alıp gerçek sahibine yani Türk Milleti’ne vermek ve

 

·        Gerçekten Demokratik, laik, Tam Bağımsız Türkiye’yi yaratmaktır.

 

Ülkemizi yeniden mutlu, geleceğe güvenle bakan, özgür insanların ülkesi haline getirecek program ve ilkeler Mustafa Kemal Atatürk’ün kurucusu olduğu Cumhuriyet Halk Partisinin köklerinde vardır. Yapacağımız iş bu köklere sımsıkı sarılmaktan ibarettir.

Bunu yaparken,  Türkiye’nin bütünlüğünü savunan, Türk Bayrağına sahip çıkan, teröre karşı açık ve net bir duruş sergileyen, Cumhuriyet değerlerinin önemine inanan her kişi ve kurumun birlikte, ortak mücadele vermesi zorunluluk haline gelmiştir.

Atatürkçü Düşünce Derneği olarak bu zorlu mücadelede büyük fedakarlıklar yapmaya hazırız.

Dün başardık, yine başaracağız.

Tansel Çölaşan

 Genel Başkan

Top