ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ AYDIN ŞUBESİ GENÇLİK KOLLARI

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ AYDIN ŞUBESİ GENÇLİK KOLLARI DENİZ GEZMİŞ VE ARKADAŞLARININ ARAMIZDAN AYRILDIĞI 6 MAYIS’IN YILDÖNÜMÜNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ  BASIN AÇIKLAMASIDIR.

  “Antiemperyalist, Vatansever, Laik, Tam Bağımsızlıkçı mücadele bayrağı Atatürkçü Düşünce Derneği Gençliğinin ellerinde yükselecektir”.

 

Bugün 6 Mayıs, Atatürkçü gençliğin yas değil yeniden uyanış günüdür. Çünkü bugün Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını anma değil onların mücadele ruhuna yakışırcasına sömürgeci anlayışla hesaplaşma günüdür.

 

Onlar 6. filoyu denize döktükleri için suçludur. Onlar Amerikan emperyalizmine dur dedikleri için suçludur, Samsun’dan Ankara’ya Tam Bağımsız Türkiye ve Mustafa Kemal yürüyüşünü düzenledikleri için suçludur. Cumhuriyet’e Vatan’a Atatürk’e sahip çıktıkları, Cumhuriyet Devrimlerini savundukları için suçludurlar.

 

Onların devrimciliği Ulusal Onur ve Milli Şerefi korumak içindir.

İdam edilmeden önceki son sözleri “Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye, Kahrolsun Emperyalizm, Yaşasın İşçiler Emekçiler Köylüler” olmuştu. Bu sözleri günümüz şartlarında da geçerliliğini korumaktadır. Ülkemiz o günlerden daha fazla emperyalizm kıskacındadır. Günümüz yöneticileri daha fazla emperyalizme biat etmekte, köylüyü, işçiyi, emekçiyi ezmekte ve hatta yok etmeye çalışmaktadır.

 

Atatürk’e ve devrimlerine sahip çıkmayı hayatları pahasına vatan görevi bilen Deniz Gezmiş ve arkadaşları bizim için sonsuza dek vatanseverdir. Çünkü onlar da bugün bizlerin yaptığı gibi görevlerini Gençliğe Hitabe’den, Bursa Nutku’ndan almışlardır. Akillerin değil Aklın yolunu seçtikleri Mustafa Kemal’in izini takip ettikleri için Cumhuriyet devrimi şehididirler.

Şeriata karşı, Şovenizme karşı en net ve tutarlı mücadeleyi, korkmadan, bıkmadan, usanmadan kararlıca sürdürürürken, Denizler’in, Yusuflar’ın, Hüseyinler’in, Mahirler’in, yükselttiği, Antiemperyalist, Vatansever, Laik, Tam Bağımsızlıkçı mücadele bayrağı Atatürkçü Düşünce Derneği Gençliğinin ellerinde yükselecektir. Bu yiğitler şimdi bizim mücadelemizde yaşıyorlar ve sonsuza kadar da yaşayacaklar!

Yaşasın Tam Bağımsız Demokratik Türkiye!

Kahrolsun Faşizm! Devrimciler Ölür Devrimler Sürer!

Selam olsun Deniz Gezmiş ve Türkiye Cumhuriyeti için canlarını feda eden arkadaşlarına.

 

Atatürkçü Düşünce Derneği

Aydın Şubesi

Gençlik Kolu

ADD

 

 

Top