Atatürkçü Düşünce Derneği 21-22 Nisan 2017 Genel Yönetim Kurulu Sonuç Bildirgesi

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Yönetim Kurulu 21-22 Nisan 2017 günleri Ankara’da toplandı. 16 Nisan Halkoylamasını ve sonuçlarını değerlendirdi. Ayrıca yaşanılan koşullarda örgütümüzü bekleyen sorumluluk ve görevler belirlendi.

97 yıl önce 23 Nisan günü, egemenliği Saraydan alıp gerçek sahibine, yani millete devreden Büyük Millet Meclisi kurulmuştu. Bugün bu önemli günü milletimizin egemenliğine sahip çıkacağı inancıyla kutluyoruz. Tüm milletimizi Cumhuriyetimizin kuruluş ilkeleri etrafında kenetlenmeye, birliğe ve mücadeleye çağırıyoruz.

% 51 ile sonuçlanan halk oylaması Başkanlık sistemi için, aslında bir başarı değildir. Üstünlük meşruluğu da birlikte taşıyorsa önemlidir. İktidar kaybetme sürecine girmiştir ve bu devam edecektir; sanayinin, ticaretin, turizmin can damarı İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Mersin, Diyarbakır, Muğla gibi pek çok büyük şehirde “Hayır” kazanmıştır. Bu durum ekonomik zorlukların daha da büyüyeceğini göstermektedir. Dost ülkelerin sayısının azalması da ekonomideki olumsuz gidişin etkenlerindendir. İşsizlik son yedi yılın en büyük rakamına ulaşmıştır.

“Evet” propagandası olağanüstü bir adaletsizlikle; devletin tüm olanakları ve medyanın sınır tanımaz desteği kullanılarak yürütülmüştür. Bu durum milletimizin vicdanını yaralamıştır. Ayrıca OHAL koşulları öne sürülerek kanunsuz bir biçimde “Hayır” propagandası da büyük ölçüde engellenmiştir. “Evet” diyenlerin bile %27’si halkoylamasının adil olmayan koşullarda yürütüldüğünü söylemektedir. Yüksek Seçim Kurulunun mühürsüz oy pusulalarını ve zarflarını yasaya aykırı olarak geçerli sayması, Halk oylamasını kesinlikle şaibeli kılmaktadır. Bu yasadışı karara karşı hukuki ve siyasi mücadele, her olanak kullanılarak sürdürülmelidir.

%49 “Hayır” aydınlık geleceğin güvencesidir. “Hayır” mücadelesi veren tüm Cumhuriyetçi kesim başarılı olmuştur. Başarı hepimizindir.

Daha da önemlisi, milletimizin birliği, bütünlüğü ve mutluluğu için vatanımızın kaderini tek kişiye devretmeme kararlılığımız göstermektedir. Ayrıca propaganda çalışmasında özellikle kararsızlara ve “Evet”e yakın kesimlere yönelmemizin ve onları “Hayır”la Cumhuriyete kazandırma politikamızın, başarıdaki rolü önemlidir. Bu politikayı sürdüreceğiz.

Yurtiçindeki ve yurtdışındaki Atatürkçülerin işbirliği ve dayanışmasına büyük bir önem veren Derneğimizin Kurucu üyesi olduğu Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu(ADDP) da bu süreçte yurt dışında bu mücadeleye önemli katkılar vermiştir.

Bu süreçte “Hayır” mücadelesi çok farklı örgüt ve kesimleri bir araya getirmiştir. Görevimiz; bu çevreler arasında doğan bu Cumhuriyetçi beraberliği güçlendirerek sürdürmek olacaktır.

Mücadelemiz en geç 2019’da egemenlik saraydan alınıp yeniden millete devredilinceye kadar, azimle, kararlılıkla devam edecektir.

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ GENEL YÖNETİM KURULU

Top