ATATÜRK DEVRİMCİLERİ DEVRİMİN SAHİBİDİR!

Türk Devrimi ya da Atatürk Devrimi; yok edilmek, sürülmek, esir yapılmak istenen
milletimizin destansı direnişinin dayandığı temeldir:
1) Bu temel sayesinde; milletimiz insanlık tarihinin ortaya çıkardığı evrensel
değerlerle kucaklaşabilmiş ve uygar dünyanın ayrılmaz bir parçası olarak saygın
yerini almıştır.
2) Bu temel sayesinde; ümmet zihniyetinden, millete; kulluktan, bireyeyurttaşlığa geçilmiştir.
3) Bu temel sayesinde; “egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” parolası
vazgeçilmez bir yöntem haline gelmiştir.
4) Bu temel sayesinde; laik, sosyal ve hukukun üstünlüğüne dayalı; üniter ulus
devlet modeli yaratılmıştır.
5) Bu temel sayesinde; akıl, bilim, çağdaşlık ve ulusal değerler öne çıkmış, eğitim
ve öğretimde birlik sağlanmış, Türk Milleti’ni çağdaş uygarlığın üstüne
çıkarabilecek milli bir eğitim sistemi oluşturulmuştur.
6) Bu temel sayesinde; kadın-erkek eşitliği, insan hakları ve özgürlükler,
demokratik seçimler, çok partili siyasi yaşam; kısacası milletimizin hak ettiği
tüm evrensel değerler kazanılmıştır.
Atatürk’ün eşsiz liderliğinde gerçekleşen Türk Devrimi; emperyalizmi tarihte ilk kez
yenilgiye uğratan ve dünya milletlerine umut aşılayan bir büyük ideoloji, bir büyük düşünce
sistemidir.
Türk Milleti’nin varoluş mücadelesi şeklinde tanımlanan Atatürk Devrimi’nin en
temel yasaları 95 yıl önce kabul edildi. Devrim yasaları, Türk Milleti’ne pırıl pırıl ufuklar açtı.
Hilafet kaldırıldı. Tevhid-i Tedrisat (Eğitim Birliği) yasası ile laik ve çağdaş nesiller yetiştirme
hedefi konuldu. Şer’iye ve Evkaf (Din ve Vakıflar) Bakanlığı da kaldırılarak laiklik esasına
dayalı ulus devletin yolu açıldı.
Tüm bu önemli kazanımlar, maalesef; uluslararası güç odaklarınca beslenen ve
desteklenen siyasi zihniyetlerce büyük ölçüde zayıflatılmış; yok edilme noktasına
getirilmiştir. Devrim Yasaları, fiilen uygulanmamaktadır. Türk Devrimi sonsuza kadar
devam edecek bir süreçtir. Bu nedenle, Devrim Yasalarını yeniden hayata geçirecek bir
siyasi anlayışa ihtiyaç vardır.
Ülkeyi Yönetenleri Uyarıyoruz!
Devrim Yasaları Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temelidir. Bu
Temel; milletimizin varlık nedenidir. Milletimizin varlığıyla
oynamayın. Atatürk Devrimcileri, Devrimleri yaşatma ve uygulama
konusundaki kararlılığını her ne pahasına olursa olsun sürdürecektir.
Saygılarımızla
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ
GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

Top