Asgari Ücrette Vergi Haksızlığı

Devlet, çok çeşitli araçlar kullanarak,  Yurttaşların gelirinden her fırsatta vergi adı altında pay almaktadır. Gelir veya servetin doğrudan doğruya vergilendirilmesine “dolaysız vergi”, bir harcamanın bu gücün belirtisi sayarak vergilendirilmesine “dolaylı vergi” deniyor. Burada mevcut İktidarının emekçiden yana olup olmadığını,daha doğrusu, kimden yana olduğunu daha net göreceğiz. Asgari ücretle çalışan bir yurttaşın, hangi vergilerle emeğinin kuşa çevrildiğini göreceğiz.
 
2015 yılı ilk 6 aylık bölümü için Brüt Asgari Ücret 1201,50 TL olarak açıklandı. Vicdanı olan hiç kimse bu rakama onay veremez; fakat Komisyon (!)  buna onay veriyor. Asgari ücretten;
  • % 14 sigorta primi (168,21 TL),
  • % 1 İşsizlik sigorta primi (12,02 TL),
  • % 12,75 Gelir vergisi (153,19 TL),
  • % 0,75 Damga vergisi (9,12 TL) gibi kesintiler (toplam % 28,5) dışında
Ayrıca KDV, İletişim, harç gibi diğer kesintilerle asgari ücretten kesilen vergi oranı, aşağıda gösterildiği gibi,  %37,5 e çıkmaktadır. Dolayısıyla, ele geçen ‘gerçek net aylık ücret’ 750 TL. (~300 $/ay veya 3600 $/yıl ) oluyor. Kişi başına düşen Gayri safi yurt içi hasılanın 10400 Dolar olduğu (söylenen) ülkemizde Asgari ücretin 1200 TL olarak belirlenişi ayıptır; bu rakam hiç değilse 2 bin TL olmalıydı…
İyi de; asgari ücretten kesilen vergiler bitti mi sanıyorsunuz, yani vergiden arındırılmış net ücret bizim mi? Hayır,  Siyasal iktidarın asgari ücret üzerindeki hesapları daha bitmiyor; Bundan sonra ikincil vergiler, dolaylı vergiler devreye giriyor ve maaş kuşa dönüyor.Bırakın bir aileyi, tek kişinin karın tokluğuna hesap yapsak Günde yaklaşık 20 TL den, ayda 600 TL mutfak masrafı yapılmış olur. Bu masraflar için,  % 8 KDV devreye girecek ve 48 TL mutfak vergisi olarak cebimizden çıkacaktır. Asgari ücretlinin, (Kiraya Maaş yetmeyeceği için) Kira ödemediğini kabul etsek, Okul, Elektrik, Su, Telefon, ulaşım, sağlık, giyinme, tüp vs. gibi masrafların da; geriye kalan 350 TL olduğunu kabul etsek (Mümkün değil amma) bu masraflar için de  % 18 KDV alınacak yani 63 TL cebimizden çıkacaktır.  Başka harcamalara, örneğin tatil, tiyatro, sinema, kitap, gazete, eğlence vs. gibi masraflara bir şey kalmadı, bu masraflar hayal olarak kalacak, EV-araba hayalini bile kuramayız zaten. Boşuna demiyorum; “Çalışmadan yaşayanlar için, Yaşamadan çalışıyoruz.” Sesimizi çıkarmazsak daha kötü günler yaşayacağımız açıkça belli olmuştur.
 
Asgari ücretten; dolaylı+dolaysız toplam 450 TL vergi kesilmektedir. Böylece brüt ücretten kesilen toplam vergi oranının % 37,5 olduğu görülmektedir. Kendi hayatını yaşamadan, köle gibi çalışan insanların asgari ücretinden % 37,5 vergi kesen Siyasi iktidar, Şirket ve kurumlardan % 20 vergi kesmektedir. Asgari ücretliden kesilen bu vergilerle de Ülke ve Ulus yararına olmayan, israfa varan harcamalar yapılmakta, Saraylar inşa edilmektedir. Hesap ortada; Bu Uygulamalar en azından insafsızlıktır. Emekçiler olarak bu zulme seyirci kalmayacağız. Kendilerine SARAY-ŞATAFAT, çalışana ZULÜM-PERİŞANLIK layık görenleri artık çok iyi tanıyoruz.
 
Emekçiler, memuru, işçiyi, taşeronu, köylüyü esnafı vergi yüküyle inim-inim inleten siyasi iktidarları değil, Asgari ücretliyi de insanca yaşam seviyesine çekecek olan, Vergide adaleti sağlayacak ve Halktan yana İktidarların iş başına getirilmesi gerektiğinin bilincindedir.
Cengiz GÜLEBAY
ADD BDK Üyesi
Top