Amasya Genelgesi Bugün Ne Anlatıyor?

Amasya Tamimi veya Genelgesi olarak tarihte yer alan belge, Mustafa Kemal’in Osmanlı Devleti’ne açıkça meydan okuduğu, durum tespiti yaptığı belgedir. Samsun’a çıktıktan bir ay gibi kısa süre sonra ortaya konan belge, İstanbul Hükümeti’nin sorumluluğunu yerine getiremediği ve millet yokmuş gibi davrandığı tespitini yapar. Padişaha, padişahın boyun eğmişliğine meydan okuyuştur.Bu belge, daha işin en başında, bağımsızlıkçı bir ruhun ve mücadele azminin ortaya konuşudur. Bir yerde, kurtuluş için kararlı bir işaret fişeğidir. Belge, bir sonraki etabın tespitini dahi yapıyor, Erzurum Kongresi’nin toplanacağına atıfta bulunuyor. Bu da bize, Mustafa Kemal’in yurdun ve ulusun kurtuluşu için kafasında detaylı bir ajanda oluşturduğu ve buna uygun adımlar attığının, atacağının göstergesidir.Aslında Amasya Genelgesi, üzerinde iyi düşünülmüş, detayları iyi ayarlanmış, toplumun o anki isteklerine tam oturan uyan, stratejik bir içeriğe de sahiptir. Bu belgenin geleceği doğru okumasının, Kurtuluş Savaşı için güçlü bir umut ve organizasyon imkanı sağladığı bir vakıadır.Kurtuluş Savaşı ve ardındaki Cumhuriyetin kuruluş savaşı, Amasya’da yalnızlık ve karamsarlık rüzgarlarının estiği bir ülke psikolojisi altında, bu psikolojiye zıt bir meydan okuyuşun kodları içinde doğmuştur. Aynı zamanda ulusla birlikte yürüneceği ve zaferin bu yolla geleceğinin erken muştusudur.Liderler, olağanüstü dönemlerin ortaya çıkardığı, olağanüstü insanlardır. Mustafa Kemal, liderliğe yükselişini, bir liderin doğuşunu, bu belge aracılığıyla deklere etmiş ve ülke çapında yankı yaratıp, kurtuluş için, yangın ateşleri yakmıştır.Bir ulus, belleği ile ulus olmayı sürdürür. Mesele tarihe mal olmuş Amasya Genelgesi’nde yazılanların ne olduğu değildir. O belgede yazılanların ışığında, o belgenin zihin izini sürerek bugün ne/ler yaptığınızdır.Amasya Genelgesi bir millete açılma ve kucaklaşma hamlesi ise, yayılmış yaygın karamsarlık nağmelerine karşı durmaksa, zaman şimdi yine umuda türkü söyletmek ve millete açılmaktır, bıkmadan, usanmadan hem de.Voltaire’nin dediği gibi, “Tarih her şeyin tarihle doğrulanabileceğini doğrulamaktadır.” O halde?

ADD BİLİM DANIŞMA KURULU

Top