Allah, AKP’lileri kayırıyor mu?

AKP Sinop Milletvekili 1. sıra adayı Cengiz Tokmak, sosyal medya sayfasında İncil’de Yuhanna’nın 1. Mektubu’nda geçen  “Biz seviyoruz. Çünkü önce Allah bizi sevdi”  sözlerini, siyasi propaganda için kullandı! Tokmak, tepki üzerine mesajı sildi.

Tokmak’ın bu mesajı çok bilinçli kullandığı anlaşılıyor. Çünkü İncil’de geçen sözün tamamını değil bir kısmını alarak sözle kastedilmek istenen anlamı da çarpıtmış. Hani Kur’an’da geçen  “İçkiliyken namaza yaklaşmayın” ayetini  “namaza yaklaşmayın”  diye göstermek gibi!

Peki sözün orijinali nasıldır?

Yuhanna’da Hz. İsa’nın  “Beni seveni Allah sevecektir. Ben de onu seveceğim”  dediği belirtildikten sonra hemen ardından şu ifadeler kullanılıyor:

“Bizse seviyoruz, çünkü önce O (Allah) bizi sevdi. ’Allah’ı seviyorum’deyip de kardeşinden nefret eden yalancıdır. Çünkü gördüğü kardeşini sevmeyen, görmediği Allah’ı sevemez. ’Allah’ı seven kardeşini de sevsin’ diyen buyruğu Mesih’ten aldık.”  (Yuhanna’nın 1. Mektubu, 4:19-21)

Tabii metinde kastedilen biyolojik kardeş değil, bütün insanlardır.

Allah’ın AKP’lileri sevdiği, diğerlerini sevmediği gibi bir saçmalık, İncil’den çıkmıyor. İncil’den çıkan, böyle konuşanların yalan söylediği gerçeğidir.

Allah kimleri sever?

İslam dinini referans kabul ettiğini söyleyen bir partinin adayının, İncil’den çarpıtmayla alıntı yaparak siyasi dayanak araması, nasıl bir psikolojinin ürünüdür, onu bilemiyorum. Fakat Kur’an’da Allah’ın kimi sevdiği, kimi sevmediği çok net olarak bellidir.

Elmalılı Hamdi Yazır’ın mealine göre Bakara 165’te,  “İnsanlardan kimi de Allah’tan beride O’na karşı bir takım denkler ediniyorlar ve onları Allah’ı sever gibi seviyorlar”  buyruluyor! Hani birilerinin, liderlerine  “Allah’ın bütün sıfatları ile donatılmış”  diye yakıştırmaları gibi!

Yine Bakara 195’te  “Allah, güzel davrananları sever”, Bakara 222’de  “Allah, çok tevbe edenleri de sever”, Ali İmran 76’da  “Her kim verdiği sözü yerine getirir ve sakınırsa şüphesiz, Allah o sakınanları sever”, Ali İmran 134’te “Allah, iyilik edenleri sever”, Ali İmran 146’da  “Allah sabredenleri sever”, Ali İmran 148’de  “Allah güzel iş yapanları sever”, Ali İmran 159’da  “Allah, kendisine güvenenleri sever”, Maide 13’te  “Allah, iyilik yapanları sever”, Maide 42’de  “Allah, adaletli kimseleri sever”, Maide 93’te  “Allah iyi davrananları sever”, Tevbe 7’de  “Allah ihanetten sakınanları elbette sever”, Tevbe 108’de  “Allah da çokça temizlenenleri sever” , Hucurat 9’da “Allah adaletli davrananları sever”, Saf 4’te  “İyi bilin ki Allah kendi yolunda kurşunlu bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever” deniliyor.

Allah, kimleri sevmez?

Yazır’ın mealine göre, Allah kimleri sevmez? Bakara 205’te  “İş başına geçtiğinde yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak, ekini ve nesli yok etmek için didinir. Allah da bozgunculuğu sevmez” deniliyor. Bakara 276’da  “Allah, günahkâr katı inkârcıların hiçbirini sevmez”, Ali İmran 32’de “Allah kâfirleri sevmez”, Ali İmran 57’de ve 140’ta   “Allah zulmedenleri sevmez”, Nisa 36’da  “Allah, kurumlu, övüngen olanların hiçbirini sevmez”, Nisa 107’de  “Allah, günahkâr, hain olan kimseleri sevmez”, Nisa 148’de  “Allah, çirkin sözün açıklanmasını sevmez; ancak söyleyen haksızlığa uğramışsa başka”, Maide 87’de  “Allah aşırı gidenleri sevmez”, Enam 141 ve Araf 31’de  “O, israf edenleri sevmez”, Araf 55’te  “Allah sınırı aşanları sevmez”, Enfal 58’de  “Allah hainleri sevmez”, Nahl 23’te  “O, kibirlenenleri sevmez”,  Hac 38’de  “Allah, hain ve nankör olanları sevmez”  ve Kasas 76’da  “Allah, böbürlenenleri sevmez”  deniliyor.

Herkes payına düşeni alsın!

Kaynak: Yeniçağ Gazetesi / Arslan BULUT

 

Top