ADD Orta ve Doğu Karadeniz Bölge Eşgüdüm Toplantısı Sonuç Bildirisi

SONUÇ BİLDİRGESİ

ADD Orta ve Doğu Karadeniz Bölge Eşgüdüm Toplantısı 6 OCAK 2018 tarihinde Trabzon Şubemizin ev sahipliğinde düzenlenmiştir.

Aşağıdaki sonuç bildirgesinin kamuoyu ile paylaşılmasında yarar görülmüştür.

1-Son 15 yıldır AKP iktidarı tarafından yönetilen ülkemizde 16 Nisan halk oylamasıda gerçekleştirilen hukuka aykırı anayasa değişikliği sonucu 1920’den bu yana millet egemenliğinin temsilcisi olan meclisimiz etkisiz kılınmış,otoriter ve siyasal islamcı bir parti devletinin temelleri atılmıştır.

2-Yine bu dönemde,devletin tarikatlar ve cemaatler tarafından paylaşıldığı,toplumun kutuplaştırıldığı,milli,laik bilimsel eğitimin gericileştirildiği,Cumhuriyetin kazanımlarının birer birer yok edildiği emek mücadelesinin ve emekçilerin hırpalandığı,dış politika da saygınlığımızın sıfırlandığı bir dönem olmuştur.

Diyanetin 9 yaşında ki kız çocuklarının evlenebilecekleri gibi sapıkça düşünceleri benimseyebilmesi bu yozlaşmışlığın tipik bir örneğidir.Bu zihniyeti lanetliyoruz.

3-Cumhuriyetçi güçler,geride kalan 15 yıllık baskı döneminde,önce Cumhuriyet mitinglerinde,sonra Silivri’de siyasal davalarda,ardından milli bayramların yasaklanmasına karşı ve son olarak Anayasa değişikliğine karşı sürekli uyanık,kararlı ve eylemsel bir duruş sergilemişlerdir.Bu duruşun düşünsel ve eylemsel önderi ise,gücünü Atatürk İlke ve Devrimlerinden alan örgütümüz,Atatürkçü Düşünce Derneği’dir.

4-Önümüzde ki süreçte partili cumhurbaşkanı,milletvekili ve yerel seçimler yapılacaktır.16 Nisan’da gösterdiğimiz kararlı duruşu devam ettirerek hukuka aykırı olarak saraya taşınan egemenlik hakkının saraydan alınıp yeniden gerçek sahibine,millete devredilmesini başarmalıyız.Bu başarı,Cumhuriyetçi ortak program ve onu benimseyen bir örgütlenme ile mümkündür.

Hiç şüphe yok ki ;

Türk milleti,milli mücadele de kan dökerek kazandığı egemenlik hakkını yeniden ele alacaktır.

YAŞASIN CUMHURİYET !

Top