ADD Mugla Şeker Fabrikaları için imza etkinliği

Atatürkçü Düşünce Derneği olarak yurt genelindeki tüm şubelerimizde olduğu gibi Muğla Şubesi olarak da Cumhuriyetin Kalesi olarak nitelediğimiz Şeker Fabrikalarının satışından vazgeçilmesi için yaptığımız imza kampanyasında topladığımız imzaları bir klasör olarak 03.04.2018 tarihinde ADD Genel Merkezine Şube Başkanı olarak bizzat ben teslim ettim. Bu vesile ile Cumhuriyet kazanımlarına yönelik bu tür özelleştirme adı altındaki saldırıların daima karşısında olacağımızın bilinmesini isteriz. ADD Genel Merkezinde yurdun dört bir yanında toplanan imzalar Şeker İş sendikasına teslim edilerek milyonlarca yurttaşın bu satışa karşı çıktığının tesciline ön ayak olmuştur. 

 

Türk halkının emperyalizmin bu oyununa karşı geleceğini, işçisi, sendikası, Şeker çalışanları ve aileleri, pancar üreticileri ve tüketicisi ile siyasal partiler, demokratik kitle örgütleri ile dayanışma içinde bu tür olaylara karşı direneceğinin bilinmesini saygı ile duyururum.

 

Av. Cüneyt Erkmen Özbayır

ADD Muğla Şube Başkanı

Top