ADD Kültür Evi Projesi ve Yönergesi

 

 

Değerli yol arkadaşlarım !

Türk Kurtuluş Savaşının ve akabinde gerçekleştirilen Aydınlanma Devriminin başlangıcı olan 19 Mayıs 1919’un 100. Derneğimizin kuruluşunun 30. Yılında Genel Merkez Genel Yönetim Kurulu bu yılı “Atatürk’ün İzinde Milli Mücadele Yılı” olarak ilan etmiştir.

Kurtuluş Savaşını kazanan Şanlı Ordumuzun çekirdeğini oluşturan Kuvva-i Milliye kuvvetleri; sivil ve asker aydınların Öncülüğünde, halkın bütün güçlerinin bir araya gelmesiyle oluşan milli bir örgütlenmeydi.

Tarih bize halkın içinde olmadığı hiçbir mücadelenin başarıya ulaşamayacağını öğretti.

Bu bilinçle halkla diyaloğumuzu artıracak, 100 yıl sonra yeniden Kuvva-i Milliye ruhunu canlandıracak projeler geliştirerek,

Türk Aydını ile Türk Halkını derneğimiz çatısı altında yeniden bir araya getirmek istiyoruz.

Karanlığa karşı, aydınlanmanın örgütlenmesi olan derneğimiz, halkımızla bütünleşerek oluşturacağı milli şuurla, kaybettiğimiz Cumhuriyetin kalelerini yeniden fethedecek, parlamenter sisteme dayalı, demokratik, laik, kişisel hak ve özgürlükleri garanti altına alan,

Tam Bağımsız Türkiye Cumhuriyetine yeniden kavuşacaktır.

Türk Tarih ve kültürünü değiştirerek, kendi çıkarlarına hizmet edecek yeni bir tarih ve kültür anlayışını yerleştirmek isteyen emperyalistler, halkımızın dini duygularını istismar eden Cemaat ve Tarikat öğretileriyle, Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızı itibarsızlaştırma gayreti içindeler.

Türk Ulusunun bir Kültür ve Düşünce Devrimine ihtiyacı var. Uygulayacağımız “Kültür Evi” Projesi, halkımızla iletişimimizi artıracaktır. Ülkemizde yaşanan olumsuzlukların Atatürk ilke ve devrimlerinden uzaklaşmış olmamızdan kaynaklandığını, yeniden uyanışın bu değerlere sarılmakla mümkün olacağını anlatarak süreci tersine çevireceğiz.

Proje incelendiğinde hedeflenen etkinliklerin hepsinin aynı anda yapılamayacağı kanaati doğabilir. Umutsuzluğa kapılmamak için öncelikle şartlarımızın en uygun olduğu bir etkinliği seçerek çalışmaya başlayacağız. Giderek farklı dallarla zenginleştirip daha çok kişiye ulaşacağız.

Halkımızın tam desteğini aldığımızda, standart bir Kültür Evi bina projesi geliştirilerek, ülkemizin dört bir yanına, hatta şehirlerimizin bütün kenar mahallelerine, nüfusu yoğun olan köylere, aynı binalar yapılıp birer Kültür Evi Kompleksine dönüştüreceğiz.

Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri, vatanımızın bütünlüğü, milletimizin birliği ve Cumhuriyetimizin ilelebet yaşaması için her türlü fedakarlığı göstermekten çekinmeyeceklerdir. Proje sorumlusu olarak, El ele verip yine başaracağımız inancıyla kolaylıklar diliyorum.

    Dr. Arif Güvenir

Atatürkçü Düşünce Derneği

GYK   üyesi ve İç Ege Bölge Sorumlusu

 

 

 

 

 

Top