ADD KOZAN ŞUBESİNİN SEVR SÖZLEŞMESİ NEDENİYLE YAPMIŞ OLDUĞU BASIN AÇIKLAMASI

SEVR NEDİR…..?

SEVR SÖZLEŞMESİ TÜRK MİLLETİ’Nİ VE TÜRK DEVLETİ’Nİ TARİHTEN SİLME SÖZLEŞMESİDİR.

Osmanlı İmparatorluğu Sadrazamı Damat Ferit Paşa hükümeti ile işgalci devletler tarafından 10 Ağustos 1920 de imzalanan bir anlaşmadır.

Bu anlaşmaya göre Osmanlı İmparatorluğu parçalanıyor ve TÜRK MİLLETİ kendi vatanında esir alınıyordu.

Bu antlaşmaya göre;

Ege’de İzmir ve yöresi,Doğu Trakya Yunanistan’a,Muğla,Antalya Konya dolayları İtalyanlara Adana,Mersin Maraş ve Urfa dolayları Fransızlara,

Musul’u ve Kerkük yöresi İngilizlere bırakılacak,Doğubayazıt,Van,Muş ve Erzincan’ı içine alan bir Ermenistan Devleti kurulacak,

Güneydoğu Anadolu’da özerk Kürdistan Devleti kurulacak

İstanbul’da padişah oturacak,ancak İngiltere,İtalya ve Fransa tarafından kontrol altında bulunacak,gerek görülür ise elinden alınacak

TÜRK’LERE BIRAKILAN YER ise ANKARA,KASTAMONU DAHİL 15 VİLAYETİN KAPSADIĞI KÜÇÜK BİR ALAN OLACAKTIR.

Sevr Anlaşmasına göre 50 bin kişilik asayişi sağlamak için asker bırakacak diğer tüm askerler terhis edilecek,işgal devletleri gerek görürlerse askerimize de müdahale edecek,komutanı onların kontrolünde olacaktır.

ASKERLİK MECBURİ VATAN GÖREVİ OLMAKTAN ÇIKARILACAK,GÖNÜLLÜ ASKERLİK OLACAK.

Devletin,İktisadi,mali ve idari işleri İngiliz-Fransız ve İtalyan devletlerinin temsilcilerinden kurulu bir KOMİSYONA BIRAKILACAK.

Osmanlı Devletinin gelir ve giderlerini bu devletler düzenleyecek,yani açık ve net bir şekilde görüldüğü gibi Osmanlı Devleti işgalci devletlerin SÖMÜRGESİ olacak

Ağır şartları içeren Sevr Anlaşması’nın Osmanlı Hükümetince imzalanması,Anadolu’da ATATÜRK’ÜN ÖNDERLİĞİNDE MİLLİMÜCADELE AZMİNİ KUVVETLENDİRMİŞTİR.

TÜRK MİLLETİ İstanbul Hükümetinden ve Padişah’tan ümidini tamamen kesmiştir.

Mustafa kemal Atatürk’ün başkanlığında 19 Ağustos 1920 de toplanan Büyük Millet Meclisi SEVR ANLAŞMASINI İMZALAYAN VE bunu ONAYLAYANLARI VATAN İHANET ETMEKLE SUÇLAYARAK VATANSIZ SAYILMALARINA KARAR VERMİŞTİR.

Aynı zamanda Büyük Millet Meclisi Hükümeti be anlaşma ile kendisini HİÇBİR ZAMAN BAĞLI GÖRMEDİĞİNİ İLAN ETMİŞTİR.

Bir taraftan iç isyan bir taraftan Konya Delibaş İsyanı,Bolu,Düzce,Yozgat,Anzavur,Çerkez Ethem ve Koçgiri  isyanları ve bu isyanların destekçisi Osmanlı Hükümeti ve işgalci Kuvvetler ile uğraşmış ve isyanları bastırmıştır.Diğer taraftan 1.ve 2.İnönü Zaferleri,Sakarya Meydan Savaşı’nı ve 30 Ağustos Büyük Taarruz Savaşını kazanmıştır,ve 9 Eylül 1922 de düşmanı denize dökmüştür.

Sevr’i gösterip Lozan’a razı etti diyenlere sesleniyoruz,

Aşağıdaki haritalarda da görüldüğü gibi Sevr sözleşmesi Türk Yurdunu parçalayan ve işgalini içeren bir sözleşmedir.

Lozan Sözleşmesi ise Sevr sözleşmesini yırtıp atan bağımsız ve özgür Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran ve sınırlarımız çözen bir sözleşmedir.

Sevr sözleşmesi utanç belgesidir.Lozan sözleşmesi onur belgesidir.Büyük Türk Milleti’nin evlatlarına sesleniyoruz,haritaya bak hangisi başarı hangisi hezimettir sen karar ver.

ATATÜRK’ÜN önderliğinde örgütlenen   BÜYÜK TÜRK MİLLETİ ULUSAL KURTULUŞ SAVAŞI’NI başlatmış 1.ve2. İNÖNÜ Zaferi ,Sakarya ve 30Ağustos zaferini kazanmış 9 Eylül 1922 de düşmanı İzmir’de denize dökmüştür.

Büyük Türk Milleti vatanını işgalden kurtarmış ve bağımsızlığını kazanmıştır.

24 Temmuz 1923 de imzalanan LOZAN SÖZLEŞMESİ İLE SEVR SÖZLEŞMESİ YIRTILIP ATILMIŞTIR.Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti Atatürk ve silah arkadaşları tarafından kurulmuştur.Mustafa kemal Atatürk bize özgür ve bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti bırakmıştır.

Günümüzde ise Amerika ve Avrupa Birliği tekrar SEVR’İ hortlatmaya çalışmaktadır.Gaflet içinde olan sözde aydınların,yazarların,yeni mandacıların çabaları ve bazı işbirlikçi yöneticilerin çabaları

ile Büyük Ortadoğu projesi dayatılmaktadır.

Şunu asla unutmayalım ki,içinde bulunduğumuz koşullar ne olursa olsun Türk Milleti  şanlı tarihinden aldığı özgüven ve güç ile her türlü engeli aşma azim ve iradesine sahiptir.

ATATÜRK DEVRİM VE İLKERLERİ BİZİM YOL GÖSTERİCİMİZDİR.DEVLETİMİZİN KURUCUSU ATATÜRK’ÜN SÖYLEMİ İLE”GEÇMİŞİNİ BİLMEYEN GELECEĞİNE YÖN VEREMEZ.TARİHİNE SAHİP ÇIKMAYAN MİLLETLER YOK OLMAYA MAHKUMDUR.”7.8.2017

ADD Kozan Şube Başkanı

Av. Zihni Çubukçu

Top