ADD İZMİR ŞUBELERİ KUBİLAY İÇİN MENEMEN’DE TOPLANDI

Derneğimiz İzmir Şubeleri, Menemen Şubesinin ev sahipliğinde Kubilay’ı Anma Etkinliklerini planlamak üzere toplandı. Atatürkçü Düşünce Derneği, Menemen Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Birleşik Kamu İş Konfederasyonu birlikteliğiyle gerçekleştirilecek Devrim Şehidimiz Mustafa Fehmi Kubilay’ı Anma etkinliklerinin detaylarının konuşulduğu toplantıya; Genel Başkanımız Hüseyin Emre Altınışık, Genel Sekreter Yrd. Sevil Nazan Keskin, GYK üyesi Izmir İl sorumlusu Ahmet Tutan, GYK üyesi Mustafa Gürkan ve YDK üyesi Kadriye Atasoy’un yanısıra Menemen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cin ve Kültür Müdürü Kubilay Akdemir katıldılar.
 
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ İZMİR ŞUBELERİ
SONUÇ BİLDİRGESİ
 
BAŞ VERİRİZ, CAN VERİRİZ,
HEPİMİZ KUBİLAY’IZ…
 
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadeleden sonra kurduğu Cumhuriyet’i, laikliği ve aydınlanma yolundaki devrimleri hazmedemeyen gerici zihniyet 89 yıl önce bugün Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay’ı katletmişlerdir.
Dini değerlersuistimal edilerek toplumun bir kısmı gaflet ve delalet içinesürüklenmiş, şapka devrimi, kılık kıyafet devrimi, ümmet anlayışından millete dönüşüme karşı kışkırtılmış, laiklik söylemleri yerine “şeriat isteriz” söylemleriyle cumhuriyet kazanımlarının yok edilmesi amacıyla devrimlerimizin temelinde yatan ilerici felsefeye karşı irticai düşünceyle ayaklanmışlardır.
 
Henüz yeni olan cumhuriyetimizin değerlerini gayet iyi anlayan, doğruluğuna inanmış olan genç öğretmen asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ve en az Kubilay kadar Atatürk’e ve cumhuriyet değerlerimize inanmış olan Bekçi Şefki ve Bekçi Hasan bu irticai harekete sürüklenenlerin karşısında canları pahasına korkusuzca durmuşlar ve katledilmişlerdir.
Bu gerici ve şeriatçı zihniyet şehit ettiği asteğmen Mustafa Fehmi Kübilay’ın başını kesmiştir.
 
Bugün Mustafa Fehmi Kubilay gibi Cumhuriyet değerlerini iyi anlayan ve bu değerlerin doğruluğuna ve gerekliliğine inanan bizler şunu çok iyi biliyoruz ki o gün bu yobazlar tarafından kesilen devrim şehidimiz Mustafa Fehmi Kubilay’ın başı değildir. Laik, demokratik ve tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin başı kesilmek istenmiştir.
 
23 Aralık 1930’da amaçlarına ulaşamadıklarını bilen gerici yobaz zihniyet aynı amaçla faaliyetlerini devam ettirmektedir. Bunu gören, Atatürk’ün devrimlerine sahip çıkan ve onu iyi anlayan Cumhuriyet’imizin yetiştirdiği aydınlarımız tarafından irticaya geçit verilmemiştir. Bu aydınlarımız Türkiye Cumhuriyeti’nin devamının ulu önderimizin gösterdiği yolda durmadan yürümek olduğunu savunmuşlardır. Ancak 23 Aralık 1930’dan bu yana zihniyeti asla değişmeyen eli kanlı yobazlar kendi gerici ve anti laik hedeflerinin önünde bir engel olarak gördükleri kurucu genel başkanımız Prof. Dr. Muammer Aksoy’u ve diğer kurucularımız Bahriye Üçok, Turan Dursun, Çetin Emeç, Ahmet Taner Kışlalı ve Necip Hablemitoğlu’nu katletmişlerdir.
 
Siyasiler tarafından bu cinayetler ne kadar faili meçhul diye tanımlansa da bizim için öyle değildir. Biz bu cinayetlerin faillerini tanıyor ve biliyoruz.
 
Bunlar 23 Aralık 1930’daki kin ve nefreti, aydınlığa karşı karanlığı savunan, ilericilik düşmanı yobaz zihniyetin mirasçılarıdır.
 
Üzülerek görüyoruz ki bu gün bu mirası devralan zihniyet devlet kademelerinde üst düzey görevlerdedir. Bu yobazlığı ve gericiliği Türk toplumunda yaygınlaştırmak için eğitim müfredatlarının içi boşaltılmış, inkılap tarihi kitaplarında ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten yalnızca birkaç sayfa bahsediliyor olmuştur. İmam hatiplerin sayısı hızla arttırılarak “dindar ve kindar” bir nesil yetiştirme projelerini hayata geçirmeyi istemektedirler.
 
Bu karanlık düşünceye karşı Atatürk’ün gösterdiği aydınlık yolda ilerleyen biz Atatürk’çüler tıpkı Şehit Kubilay gibi canımız pahasına bile olsa korkmadan yorulmadan mücadelemize devam edeceğimize and içtik.
 
Atatürkçü Düşünce Derneği
İzmir Şubeleri
öne
Top