ADD Güney Marmara Eşgüdüm Kurulu Başkanlığı görev dağılımı gerçekleştirildi.

Atatürkçü Düşünce Derneği  Güney Marmara Bölge Eşgüdüm kurulu GYK Üyemiz ve Bölge sorumlumuz Gürhan Akdoğan’ın Başkanlığında faaliyet planı ve görev dağılımı gündemli  ilk toplantısını Orhangazi Şubesinin ev sahipliğinde gerçekleştirdi. ADD Orhangazi Şube Başkanı İsmail Saidoğlu’nun açılış konuşması ile başlayan toplantı ;  Bölge Eşgüdüm kurulunu oluşturan 46 Şubeden oluşan Bölgemizde Balıkesir, Bandırma ,Gölcük ,Bilecik ve Orhangazi Şubelerinden oluşan Bölge eşgüdüm kurulu ilk toplantısında yaptığı görev dağılımında  Eşgüdüm kurulu Başkanlığına ADD Orhangazi Şube başkanı Sn. İsmail Saidoğlu  getirilmiştir.

Sizlerin ve Kamuoyunun bilgisine sunar çalışmalarınızda başarılar dileriz (07.08.2017)  

Atatürkçü Düşünce Derneği Güney Marmara Şubeleri Eşgüdüm Toplantısı Sonucunda şu sonuç bildirgesi çıkarıldı.

Toplantı sonuç bildirgesinde;

Cumhuriyetin değerlerini yok etmeye çalışanlara karşı mücadelemiz sürecektir.

Bugün, yine ATATÜRK Cumhuriyetinin kazanımlarını, ilke ve devrimlerini yok etmeye kararlı zihniyetin yeni bir saldırısıyla karşı karşıyayız.

Daha dün “birinci derece tarihi sit alanı” olarak ilan edilip ulusumuza emanet edilmiş olan ATA’mızın kabrine hayasızca el atmaya kalkışıp alanı gizlice imara açmak isteyenler, bugün il ve ilçe müftülerine nikah kıyma yetkisi veren bir yasa hükmünü yine gizlice Meclis’e gönderebilmişlerdir. Cumhuriyetin değerlerini yok etmeye çalışanlara karşı mücadelemiz sürecektir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan Nüfus Hizmetleri Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile il ve ilçe müftülerinin evlendirme memurları arasına eklenmesi ve kendilerine evlendirme yetkisi verilmesi söz konusudur. Amaç, müftülükler tarafından kıyılacak nikâhın da resmileştirilmesi ve giderek belediye nikâhının yerini alacak olmasıyla ilgilidir.

Bu düzenleme, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin laik yapısına aykırıdır. Anayasa’nın 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti, “demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti” olarak tanımlanmıştır. Söz konusu düzenlemenin yasalaşması halinde, Anayasa’nın değişmez, değişmesi teklif dahi edilemez maddesi açıkça ihlal edilmiş olmaktadır.

Dini nikâhı resmileştiren bu düzenleme, Anayasamızın 174/4. maddesiyle koruma altına alınmış olan İnkılap Kanunlarına dolayısı ile Anayasanın özüne de aykırıdır.

Laik bir hukuk devletinde herhangi bir dinin kuralları, hiçbir zaman sosyal yaşam biçimine yön veremez..

Laik bir toplumda, toplum yaşamını belirleyecek kurallar din kaynaklı olamaz. Diğer bir anlatımla, .beşeri kurallar, beşeri kaynaklı olmak zorundadır, dinsel kaynaklı olamazlar.

Yani hedef Cumhuriyetin temel ilkesi olan LAİKLİK ilkesidir. Yapılmak istenen; belediye memurları ve muhtarlara ait olan resmi nikâh kıyma yetkisinin müftülere de verilmesi suretiyle dini nikaha resmi nitelik kazandırmaktır.

Laik Devlet ve toplum düzenini tahrip etmeye yönelik, Anayasaya açık aykırı bu taslak Meclis’te yasalaşmadan derhal geri çekilmelidir.

Meclis’teki muhalefet partilerini, taslağın genel kurula gelmemesi için birlikte mücadeleye ve tüm Cumhuriyete inanmış yurtsever kişi ve kuruluşları birlikte kamuoyunu bilgilendirmeye ve mücadeleye davet ediyoruz,

2019, LAİK, DEMOKRATİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN TÜM DEVRİMCİ YAPISIYLA YENİDEN KAZANACAĞI YIL OLMALIDIR.

Gürhan Akdoğan                                                          İsmail Saidoğlu

Atatürkçü Düşünce Derneği                                   Atatürkçü Düşünce Derneği

GYK  Üyesi                                                                     Orhangazi Şube başkanı

Güney Marmara Bölge Sorumlusu                       Bölge Eşgüdüm Kurulu Başkanı

 

Top