ADD GENEL BAŞKANI TANSEL ÇÖLAŞAN 2018 CUMHURİYET YILI OLSUN

 

Değerli Yol Arkadaşlarım

2018 CUMHURİYET YILI OLSUN

 

Ülkemizin 1919’da başlayan mücadele tarihi, Laik Cumhuriyet’le (Devrim) karşı devrim, Kemalizm’le şeriat, Çağ’la Ortaçağ arasındaki mücadele tarihidir.

Devrimin özü “tam bağımsızlık”, temeli “Ulusal egemenlik”tir. 6 Ok Devrimin kısa sürede başarılması için “uygulama” ilkeleridir. Bu ilkeler ancak “tam bağımsızlık” özünden saptırılmadığında sonuç verebilir.

Ne var ki, Devrim, Atatürk’ün ölümünün ardından 1950 sonrası çok partili siyasi hayata erken girilmesiyle, “sözde” demokrasi kahramanı siyasilerin popülist politikaları sonucu önce özünden uzaklaştırılmış, temeli unutulmuş 6 Ok kabul edilebilir, edilemez ayrımına tabi tutulmuş, Devrimin ilkeleri uygulanamaz hale gelmiş, kısacası Devrim siyaset eliyle DURDURULMUŞ ve sonuçta Türkiye giderek kendi ulusal menfaatleri doğrultusunda içeriden değil, emperyalizmin kıskacında dışarıdan yönetilir hale gelmiş, bu günkü tarikatlar, cemaatler ülkesi olmaya doğru dolu dizgin yol almaya başlamıştır.

80’li, 90’lı yıllarda ABD küreselleşmeyi yeni dünya düzeni olarak dayatırken, Orta Doğu’da (BOP)un, Arap baharının ideolojik alt yapısı hazırlanmış, bu çerçevede ülkemizde de Türk-İslam sentezi, ılımlı İslam ve giderek siyasi İslam Cumhuriyetin ideolojisi Kemalizm’in yerine konmaya çalışılmış, laiklik tırpanlanmış, Devletin tüm kurumları bu zihniyete teslim edilmeye başlamıştır. Anayasal kurum MGK’nun tehlikeyi işaret eden “28 Şubat” kararları hükümete darbe sayılmış, halkın, Cumhuriyetle, kurucusu Atatürk’le, devrimin ilkeleriyle bağı kopartılmaya çalışılmış, karşı devrim, ortaçağ, giderek şeriat iktidara aday olmuştur.

2002 sonrası AKP’nin iktidara getirilişi de bu ABD odaklı, AB destekli emperyal projeye (BOP-Kürdistan) hizmet amaçlıdır.

Nitekim 16 Nisan halkoylamasında halkın iradesi hile ile gasp edilmiş ve 100 yıllık mücadele tarihimizde, karşı devrim, Ortaçağ ve şeriatın yolunu açan anayasa değişikliği de halka dayatılmıştır. Bugün mücadelemiz Cumhuriyeti’in temel niteliklerinin yeniden kazanılması mücadelesidir.

Unutulan; Cumhuriyet (devrim) bir süreçtir. Başlamıştır, devam etmektedir. Arada tökezleyebilir ama sonunda kazanacak olan devrimdir.

“Tarih Tekerrür etmez” derler ama tarihten, yaşananlardan gerekli dersleri almazsak tarih tekerrür de edebilir.

İşte bugün Cumhuriyeti, Devrimi, mücadele tarihini izleyip, pratiğinden dersler çıkartan Bizler,2018’in Cumhuriyet’in yeniden taçlanacağı yıl olması için mücadele ediyoruz.

Bu mücadele kazanılacaktır.

2023’ü hedefleyenler kazanır mı bilemeyiz, ama bizler 2019’da kazanmayı hedefliyoruz ve kazanmalıyız.

 

Tansel ÇÖLAŞAN

Genel Başkan

Top