ADD GENÇLERİ MÜCADELEYE HAZIR


Atatürkçü Düşünce Derneği Gençlik Kurulu olarak:
Milli Mücadelemizin 100. yılında Cumhuriyet ve bütün devrim kazanımlarımızın yılmaz bekçileri olduğumuzu haykırıyoruz. Büyük ve tek önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten aldığımız bu görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi için gece, gündüz demeden çalışacağız.
Ülkemiz yıllardır ekonomi-politik anlamda içeride ve dışarıda sistemli bir şekilde Emperyal-Küresel planlara maruz bırakılmaktadır. Bu hususta Kemalizm, temel dayanağımız ve çıkış noktamızdır.
Milletimizin kaderi hiçbir plana, şahıslara veya başka ülkelerin çıkarlarına terk edilemez, bu yüzden tüm ulusumuza ve gençliğimize sesleniyoruz:
• Ekonomik ve politik anlamda tam bağımsızlık için çalışacağımıza, • Eğitimde: İktidar tarafından gerici anlayışla yürütülen eğitim sistemimizin, “Eğitimde Fırsat Eşitliği” ilkesi çerçevesinde; Bilimsel, Laik ve Çağdaş bir niteliğe büründürülmesi için çalışacağımıza, • Ekonomide: Tüketim, tekelleşmiş yandaş ve rant ekonomisi için değil, kepenk kapamış esnafın, ezilmiş memurun, emeği değersizleştirilmiş işçinin, mahsulü tarlada kalmış köylünün yani yoksul bırakılmış halkın çıkarları doğrultusunda, devrim pratiğimizden aldığımız birikimimizle hareket edeceğimize, • Sağlıkta: Sağlık hizmetlerinin devletin asli görevi olduğu bilinciyle, halkımızın sağlığı ve mutluluğu için çalışacağımıza, • Hukukun üstünlüğüne inanmış, demokrasiyi benimsemiş ve her alanda evrensel normların geçerliliğini kavramış Anti-Emperyalist ve Anti-Sömürgeci bir bilinçle mücadele edeceğimize, • Kurucu Genel Başkanımız Prof. Dr. Muammer AKSOY ve bütün demokrasi şehitlerimizin yolunda; yılmadan, korkmadan,  boyun eğmeden yürüyeceğimize ve Kemalist Devrim İlkelerini yeniden inşa edeceğimize söz veriyoruz!
Bu inanç ve kararlılıkla tüm ulusumuzu ve gençliğimizi Atatürkçü Düşünce Derneği çatısı altında mücadeleye çağırıyoruz!
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ
GENÇLİK KURULU “Milletin istiklâlini yine Milletin azim ve kararı kurtaracaktır”

Top