ADD AYDIN ŞUBELERİ EŞGÜDÜM TOPLANTISI AYDIN’DA YAPILDI

ATATÜRK CUMHURİYETİ’Nİ İNŞA ETMEYE KARARLIYIZ…

Atatürkçü Düşünce Demeği’nin temeli, milli mücadeleye ve milli kongrelere dayanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin harcında da hukukun üstünlüğüne saygı vardır. Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesine ve Kurucu Kadrolarına, milletimizle birlikte tek yürek olup sahip çıkmak, varlık nedenimizdir. Atatürkçü çizgideki bütün demokratik kitle örgütleri bugünkünden daha yakın bir ilişki kurmaktan yana olmalıdırlar.

Demokrasinin salt siyasal alanda değil, ekonomik ve toplumsal alanlarda da genişletilmesi, halkın siyasal bir özne haline gelmesinde ve muhafazakâr demokrasinin sandık ile özdeşleşmiş anlayışının aşılmasında önemli bir rol oynayacaktır.

Türk halkı, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet sayesinde sultan kulluğundan oy veren vatandaşa sıçradı. Temel devrim bu statü değişikliğidir. Fakat Türk insanının politik özgürlüğü ancak oy vermeye kadar uzandı. Sokaktaki adama kişi özgürlüğünün ne olduğunu sorarsanız doğru yanıt alabilir misiniz? Demokrasi bilinçli özgür insanlar topluluğudur. Eğitim bu insanı yaratacak temel araçtır. Fakat tek araç değildir. Eğitim, eşit ekonomik haklar için eşit kaynak kullanma hakkı, bu hakları savunma hakkı, iktidarı kontrol hakkı değişmez yasal çerçeveler olmadıkça, demokrasi sadece laf. Çünkü haklara ulaşma koşulları eşit değil.

31 Mart 2019 Pazar günü yerel seçimler nedeniyle sandık başına gideceğiz. Bu nedenle yerel yönetimlerde Atatürkçülerin temsili ve başarılı olmaları ile rejimin pekişmesi arasında yakından bir ilişki ortaya çıkmıştır. Yerel yönetimlerin kazanılması kadar, halkın geniş kesimlerini Atatürkçü bir dünya görüşü etrafında örgütlemeye hizmet etmesi bakımından da doğru yerel yönetim modellerinin uygulanması gereği açıktır. Ülkemizi algı operasyonlarıyla yönetmeye ve toplumu algılarla yönlendirmeye çalışan; rejimi değiştiren, devletin yapısını dönüştüren, toplumu kutuplaştıran, ayrıştıran siyasi anlayışa karşı önemli kazanımın adımı olacağına inandığımız için; 31 Mart 2019 yerel seçimlerini bir milat kabul etmekteyiz.

Her kritik seçimde olduğu gibi, Atatürkçü Düşünce Derneği’nin saygın örgütü; yine ulusal hassasiyetle, milli kaygılarla ve Atatürk Cumhuriyeti’ni yeniden inşa etme inancıyla görevinin başındadır. Bu vesileyle aşağıdaki hususları tüm kamuoyu ile bir kez daha paylaşmayı yararlı görmekteyiz:

1) Demokratik, laik, sosyal, hukukun üstünlüğüne dayalı, çoğulcu parlamenter sisteme derhal dönülmelidir.

2) Bu nedenle, ADD’nin saygın örgütü, her seçimi büyük bir adım olarak görmelidir.

3) Atatürk’ün Milli Ekonomi Modeli başarısını kanıtlamıştır. Gelir dağılımındaki adaletsizlik, emeğiyle geçinen kesimin sıkıntıları ancak ve ancak Atatürk’ün Milli Ekonomi Modeliyle çözümlenecektir.

4) “Yurtta sulh, dünyada sulh” ilkesine dayalı Atatürkçü Dış Politika terk edilmiştir. Bunun sonucunda Türkiye Cumhuriyeti uluslararası alanda ciddi sıkıntılarla karşılaşmaktadır.

5) Eğitim sistemi, milli olmaktan çıkarılmış, siyasi iktidarların yap-boz tahtasına dönüştürülmüştür. Laik, bilimsel, çağdaş ve karma eğitim saldırı altındadır. Atatürkçü öğretmenlere baskı ve zulüm uygulanmaktadır.

6) Milletimiz kutuplara, kamplara ayrılmıştır. Siyasi iktidar uygulamalarıyla toplumsal ayrışmayı derinleştirmektedir.

7) Siyasi sistem, emperyal amaçlara ve istemlere hizmet eder nitelikte kurgulanmıştır. Atatürk Devrim ve İlkeleri’nden, çağdaş kazanımlardan intikam alınmaktadır.

8) Demokrasi sözde bırakılmış; sadece sandıkla özdeşleştirilmiştir. Oysa toplumun geniş kesimlerinin sandık güvenliği ile ilgili kaygıları henüz giderilememiştir.

9) Bütün bunların sonucunda, ülkemizde her yaştan yurttaşımız geleceğinden umutsuz ve mutsuzdur.

Yukarıda kısaca arz etmeye çalıştığımız ve hepimizin hem fikir olduğu sorunlardan çıkmanın yolu; ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE’DEDİR. Tek reçete, tek çözüm, tek çıkış Atatürkçü Düşünce’nin yeniden şahlanışındadır. Bu nedenle:

A. Küskünlük ve kırgınlık duygularıyla değil; ulusal duruşla hareket etmeliyiz.

B. Sandığa gitmeyi mutlaka teşvik etmeli, insanları ikna etmeli ve her birimiz bir sandık görevlisi olma bilinciyle davranmalıyız.

C. Hukuka aykırı çabaları engellemeli; barolarla ve hukukçularla birlikte, bize yakın düşünen kuruluşlarla işbirliği halinde olmalıyız.

D. Seçimine katkı sunduğumuz tüm adayları, İl Genel Meclis Üyelerini ve Belediye Meclis Üyelerini verdikleri sözler nedeniyle yakından takip etmeli; yerelden genele bir Atatürkçü şahlanışı el ele, omuz omuza sağlamalıyız.

Unutulmamalıdır ki KURTULUŞ KURULUŞTADIR.

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ AYDIN İL EŞGÜDÜM ŞUBELERİ

Top