ADD AYDIN ŞUBESİ 2 TEMMUZ SİVAS KATLİAMI BASINAÇIKLAMASI

“Aydınlık Geleceğimizin Yanmaması İçin Sivas’ı Unutmadık Unutturmayacağız”

Bugün, 20. yüzyılda ulusumuzun yüzünü kızartan, çağdaş Türkiye’nin çağdışı kalmış insanlarının yarattığı utanç verici ve yakıcı bir olayın 24. yılındayız. 2 Temmuz 1993’te, kökleri kendilerini besleyen emperyalizmin ‘şeriat’ denilen kanlı potasına salmış gericilik Sivas’ta, Madımak Oteli’nde 37 insanımızı diri diri yakmıştı.

Bir ülkede karanlık güçlerin kendini canlı ama gizli tutmasının en kalıcı yolu, o ülke halkının ‘dini duygularını’ elinde tutması, dilediği gibi şekillendirmesi, uygun gördüğü zaman ve zeminde kullanmasıdır.

Ülkemizde, Ulusal Kurtuluş Savaşımızın zaferle, bu zaferin de Cumhuriyet’le taçlandırılmasıyla önünün tıkandığı sanılan bu yol, 1945’ler dünyasının özel koşullarında yeniden açılmış, 1950’lerde alabildiğine güçlendirilmiş, 1980’lerden sonra uygulaya konulmuş, 2 Temmuz 1993’te zehirli meyvesini vermiştir. 1945’lerdeki masum ve belki de zorunlu gerekçelerle açılan bu yolun yolcuları, 1950’lerde ‘siz isterseniz hilafeti bile getirirsiniz’ söylemi ve ‘ezanın Arapçalaştırılması’ ve ‘Cumhuriyetin koyu düşmanı, kerameti kendinden menkul, emperyalizmin yarattığı sözde din adamlarının itibarlandırılması’ eylemleriyle cesaretlendirilmiş, 1970’lerde ‘iktidar deneyimleriyle’ önleri açılmış 1980 darbesiyle ‘resmileştirilmiş’, 1993’te, hem de laik Cumhuriyetin kurulduğu Sivas’ta ‘Cumhuriyet burada kuruldu, burada yıkılacak!’ sloganlarıyla – kendi deyimleriyle – ‘kıyam’ etmişlerdir. 1990’lar boyunca seri cinayetleriyle neler yapabileceklerini, ne kadar cani olabileceklerini topluma kanıtlamışlar, ‘laiklik de neymiş? Halk istemiyorsa kalkacak elbet’, ‘hem laik hem Müslüman olunmaz, ya laik olacaksın ya Müslüman!’, ‘laik Cumhuriyetin sonu geldi’, söylemleriyle de 2000’lerde ‘iktidar’ olmuşlar. 15 Temmuz 2016’da cemaat yapılanması içinde darbe girişimiyle kendi halkına kurşun yağdıracak, bomba atacak sapkınlığa ulaşmışlardır.

Dün benzin bidonlarıyla yakanlarla aynı zihniyete sahip olan gerici yobaz, karanlık zihniyet bugün heryerde. Adı IŞİD, Taliban, El Kaide, DAEŞ bunlar şeriat adına, din adına kafa kesiyor, insanların kalbini çıkartıp yerken fotoğraf çektiriyor, bombalı saldırılar düzenliyorlar. Din adına insanlığı utandıracak eylemlerin odağında bulunuyorlar.

2 Temmuz 1993’te Sivas’ta sadece 37 insanımız yakılmamıştır. 2 Temmuz 1993’de Madımakta Demokrasi ve çağdaşlık yandı, Laik Cumhuriyet yandı, Akıl ve bilim yandı, Kültür ve sanat yandı, Barış, dostluk ve kardeşlik yandı, Ana , baba evlat yandı, Gençlik ve gelecek yandı, Yaşama hakkı yandı,  Adalet ve vicdan yandı, 37 can; insan yandı,ciğer yandı. Peki kim yada kimler yaktı…Bu yakan yobaz ve gerici zihniyet,yeni bir toplumsal travma yeni bir mezalim,yeni bir Kerbela bıraktı. 2 Temmuz 1993’de barış dostluk sevgi ve kardeşçe yaşama hakkımıza ateşle karşılık veren barbar, Vandal, karanlık eylemi kınıyor bir kez daha lanetliyoruz.

Biliyoruz ki  Orada, Cumhuriyet’in en önemli kazanımlarından biri olan ‘inanç özgürlüğü’ de yok edilmiştir. Cumhuriyetin yarattığı aydınlanma devrimine meydan okunmuştur. Bu meydan okuma Cumhuriyeti savunma azim ve kararlılığında olanlarda tepkiyi yaratmakta gecikmemiştir. 2 Temmuz 1993’ten sonra Cumhuriyeti savunanların, 2 Temmuz’un şeriatçılığın, gericiliğin emperyalizmin bin bir suratından sadece biri olduğunu bilenlerin Cumhuriyete olan bağlılık ve inançları daha da artmıştır.

Farklı olanı, kendinden olmayanı öteki sayan ve onu yok etmekten çekinmeyen gerici ve ırkçı anlayışın yarattığı Sivas katliamı, toplumun bilincinde ve vicdanında da yargılanmalı ve mahkum edilmelidir. Sivas’ta yananın ülkemizin aydınlık geleceği olmaması için, unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız.

İnsanlık dışı eylemin 94. Yılında kinlerimiz yansın sevgimiz, kardeşliğimiz boy versin. Varlığımız,birliğimiz ve dirliğimiz devam etsin.

Türk Devrimi ile Aydınlanmayı yaşamış Türk ulusu bir daha 2 Temmuzların yaşanmasına fırsat vermeyecek, ülkesini gericilere, yobazlara, emek düşmanlarına bırakmayacaktır. Atatürkçü Düşünce Derneği olarak gericiliğe, karanlığa, yobazlığa, din sömürücülerine, faşizme meydan okuyarak,  2 Temmuz 1993’te Sivas’ta yakılarak yaşamlarını yitiren tüm canları saygı, sevgi, özlemle anıyor, acılarını yüreğimizde taşıyoruz

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ AYDIN ŞUBESİ

Top