ADD AYDIN ŞUBELERİ EŞGÜDÜM TOPLANTISI

“ADD AYDIN ŞUBELERİ SORUNLARDAN ÇIKIŞ YOLU OLARAK CUMHURİYETÇİ ORTAK PROGRAM ÖNERDİ “

Atatürkçü Düşünce Derneği Aydın İli Şubeleri Eşgüdüm toplantısı 18 Şubat 2018 Pazar günü ADD İncirliova Şubesinin evsahipliğinde Park Restaurantta gerçekleştirildi Atatürkçü Düşünce Derneği Aydın Şube Başkanı Müslime Güneş’in başkanlık ettiği ve Aydın’daki ADD Şubelerinin yer aldığı eşgüdüm toplantısına ADD Genel Başkanı Tansel Çölaşan, ADD Genel Sekreteri Öner Tanık, ADD Genel Saymanı Durur Gök’te eşlik ettiler. İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, CHP İncirliova Kadın Kolu Yönetim Kurulu Üyeleri, Ziraat Mühendisleri Odası Aydın Şube Başkanı Mahmut Nedim Barış, Germencik Çevre Derneği Üyeleri toplantıda hazır bulundular. Eşgüdüm toplantısı divan heyetine ADD İncirliova Şube Başkanı Belgin Güler Vardar, ADD İncirliova Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Kara ile ADD Aydın Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Asar seçildiler. Toplantının açılışında şehitler için saygı duruşu yapılarak İstiklal marşı söylendi.   Müslime Güneş eşgüdüm toplantısı açılışında yaptığı konuşmada Türkiye’nin iç ve dış sorunlarından bahsederek, ülkenin tam bağımsız, demokratik, laik sisteme, hukukun üstünlüğünün hakim kılındığı yapıya kavuşturulmasının önemini vurguladı. ADD Genel Başkanı Tansel Çölaşan ise özellikle 2019 seçimleri üzerinde durduğu açıklamalarında şunları ifade etti. “Ülkenin geleceği ile ilgili yol haritasının belirlenmesinin önemlidir.  Bu konuda ADD lere çok büyük sorumluluk ve yükümlülükler düşmektedir. Cumhuriyetin kurucu ilkelerinin hem Türkiye hem de dünya siyasetinde en belirleyici ilkeler ve evrensel çözüm merkezi olacaktır. Çölaşan, “Emperyalizme karşı mücadelede hem Cumhuriyet ruhunun ve mücadele şeklinin önemini belirterek, Cumhuriyet aşkının merkezinde bir ideolojik savaşın gerekliliğine” vurgu yaptı. Cumhuriyet devrimi ile karşı devrimin birbirine karşı yaptığı mücadelenin tarihsel sürecinden bahseden Çölaşan,  Cumhuriyet devriminin korunması ve yüceltilmesi konusunda neler yapılması gerektiğinden sözederek. Önümüzdeki süreçte seçimlerde izlenmesi gereken yol haritasının Cumhuriyetçiler ve Cumhuriyet karşıtlarının arasında geçeceğini belirterek diğer siyasi partilerle Cumhuriyet çatısı altında ittifaklar sağlanması ve siyasi birliktelik sağlanarak mücadele edilmesi gerektiğini belirtti. Önümüzdeki seçimin parti seçimi değil Cumhuriyet değerlerinin seçimi ya da tek adamlığın seçimi olduğunu belirtti.

ADD Genel Sekreteri Öner Tanık önümüzdeki dönemde yapılacak projeler hakkında bilgiler verdiği konuşmasında. İlk önce son iki yılda üye artışını yeni açılan şube sayılarındaki artışı değerlendirdi. Üyelerin aidat ve bağış konusundaki hassasiyetlerini ifade ederek, ADD’nin gelir olarak da güçlendiğini, ve ADD ye olan güvenin yükseldiğini ifade etti.

            ADD’nin iç meselelerinin ve Türkiye gündemini tartışacaklarını belirterek konuşmasını şu şekilde sürdürdü. “Önümüzde kritik bir süreç var. 2019 Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler öncesi, hem ülke gündemi hem yerel gündemle ilgili Şube Başkanlarının fikrini almak için gerçekleştirdiğimiz toplantılar, kuşkusuz yol haritasını belirlememizde ve Ortak aklı harekete geçirmekte etkili olacaktır. Şartlar ne kadar zor olursa olsun, Atatürk gibi düşünerek bütün zorlukların üstesinden geleceğimiz bilinmelidir. Atatürkçü Düşünce hiçbir zaman teslimiyetçi olmamış, mücadele alnından kaçmamıştır. Bu uğurda bedel ödemiş bizler bu toplantılarda güç birliği yaparak tam bağımsız, Hukukun yeniden üstün olduğu parlamenter sistemin yeniden hakim olduğu laik ve demokrasinin yaşama geçtiği bir Türkiye için  her zaman mücadeleye hazırız”. Diyerek sözü ADD İncirliova Şube Başkanı Belgin Güler Vardar’a verdi. Vardar yönetime yeni seçilen bir ekip olduklarını Atatürkçü Düşünceyi iktidara taşımak için bütün güçleriyle çalışacaklarını ifade etti.

            Aydın, Atça,  Söke, Çine, Akbük, Nazilli, Karacasu, Davutlar, İncirliova, Germencik, Güzelçamlı, Didim Şubeleri ile Yenipazar temsilciliğinin katıldığı eşgüdüm toplantısında şubelerin etkinlikleri yanında ülke gündemine dair konular ele alındı. Bu başlıkta 2 Aylık Şube faaliyetleri değerlendirilmiş,  Dernek işleyişinde yaşanan sıkıntılar çözüm önerileri dile getirilmiş, Genel Kurulu Olan ve Yapılan Şubeler üzerinde durulmuştur.  2 Aylık Çalışma Takviminde Yer Alan Etkinliklerin Çıkarılmıştır.  Jeotermal Enerjinin Kullanımının Yarattığı Sorunlar ile sağlık, doğa ve çevre tahribatı   masaya yatırılmış bu konuda Mahmut Nedim Barış ve  ADD GYK üyesi Mümtaz Ayça konuşma yapmışlar ve eşgüdüm kuruluna geniş bir rapor sunmuşlardır. Yerel günden ve ülke gündemi konularında yapılan açıklamaların ardından Serdar Behiç Serçin, Şafakta Nalan Ayas, Belgin Güler Vardar tarafından hazırlanan Eşgüdüm sonuç bildirgesi ADD Aydın Şube Başkanı ve Aydın Eşgüdüm Sorumlusu Müslime Güneş tarafından okunmuştur. Bir sonraki Eşgüdüm toplantısının Güzelçamlı’da yapılmasının kararı alındıktan sonra anı fotoğrafları alınmış ardından toplantıya son verilmiştir.

ADD AYDIN ŞUBELERİ İNCİRLİOVA EŞGÜDÜM TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRİSİ

Cumhuriyetçi düzenin yeniden gerçekleşmesi için Cumhuriyetçi ortak program ve onu benimseyen örgütlenme ile mümkündür.  Atatürkçü Düşüncenin iktidarında karakteri “Tam bağımsızlık ve özgürlük” olacak düzende, Türk milleti egemenlik hakkını yeniden Anayasal çerçevede yetki organları eliyle kullanacak. Gazi meclis, kısıtlanan “Yasama “ ve yok edilen  “yürütmeyi denetleme”  yetkilerini yeniden kazanacak. Yürütme denetlenebilir ve hesap verebilir, Yargı, bağımsız, adalet ve demokrasinin güvencesi olacaktır.

Günümüzde dünya da büyük çalkantılar içindedir. Yeni güç dengeleri oluşmaktadır. ADD Şubeleri bu süreçte mücadele pratiğini Siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel boyutlarıyla tam bağımsız, Vatandaşlık ve yönetim açısından ulus devlet anlayışı, Din, dil, inanç ve etnik köken ayrılığı gözetmeksizin toplumsal eşitlik, Ülke, ulus ve devlet bütünlüğü, Cumhuriyet’ in temel niteliklerine, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ilkelerine ödünsüz bağlılık, Halkçılık ve devletçilik ilkeleri doğrultusunda, Devletin öncülüğünde, özel sektörün de katılımıyla, Planlı, dengeli ekonomik bir kalkınma gerekmekte ve ağır sanayi gibi stratejik tesislerin, Ulusal kalkınma planları doğrultusunda, kamu yararı öncelikli işletilmesi esastır. Bu minvalde de yerelde Aydın, genelde de Tüm ülkede jeotermal enerji santrallerinin doğaya ve insana verdiği zararların bilincinde olarak yerelde ve genelde yapılacak çalışmalara katkı koyacağız.  Emeğin en yüce değer olduğu bilinciyle sendikalaşma ve demokratik hak arama önündeki engellerin kaldırıldığı, Ücretsiz eğitim ve sağlığın temel insan hakkı olduğunun içselleştirildiği, Milli, laik, bilimsel, karma eğitimin zorunlu olduğu Üniversitelerin idari, mali özerkliğinin sağlandığı,  Yurtta barış dünyada barış ilkesini yeniden esas alan, Ülkelerin egemenlik haklarına, Tüm komşu ülkelerin haklarına saygılı, Tüm komşu ülkelerin toprak bütünlüğünü gözeten, Kıbrıs başta olmak üzere özellikle Ege ve Akdeniz’de Türkiye’nin kazanımlarını koruyan, Tam bağımsız ve gerçekten Atatürkçü bir dış politika izlenmesini savunuyoruz. ADD şubeleri olarak çocuklarımızı demokratik devrimci Cumhuriyette yaşaması gerektiğine inanıyor ve ülkemizi bağımsız düşünen, özgür yaşayan laik, geleceğe güvenle bakan insanların yurdu yapacağımızı ifade ediyoruz.

Emperyalist kuşatma altındaki bölgemizde Suriye’de vatan savunmasında bulunan ordumuzun yanında olduğumuzu ifade ediyor, Afrin cehenneminde vatan uğruna şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyoruz.

Atatürk’ün cumhuriyeti emanet ettiği nesil olarak, başarısız bir sınav verdiğimiz ortadadır. Ancak gelinen nokta ne kadar kötü olursa olsun, Atatürk’ün takipçileri için umutsuzluğa yer yoktur. Yurtseverler, vatanseverler, ülkesini sevenler bilinçli ve kararlı örgütlenme ile yapacakları haklı ve demokratik bir mücadele sonucunda, bu yaşanılan karanlığı, aydınlığa çevirebilme potansiyeline sahiptirler. Yolumuz uzun ve çok zor ama başaracağız, başarmak zorundayız.

 

YAŞASIN CUMHURİYET

YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE

YAŞASIN MUSTAFA KEMAL’İN ASKERLERİ

Top