ADALET AKİTE DİZ ÇÖKMÜŞTÜR!

Atatürkçü Düşünce Derneği’nin kökü; Milli Mücadeleye ve Milli Kongrelere
dayanmaktadır. Bu nedenle, her bir üyemiz, Atatürk Devrimi ve kazanımlarına inanmış
ve kararlılıkla sahiplenmiştir. Atatürk’ün eşsiz liderliğinde gerçekleşen DEVRİM,
milletimizin varlık nedenidir.
Ancak; Büyük Atatürk’ün bedenen aramızdan ayrılışından sonra ve özellikle de çok
partili siyasi yaşama geçişle birlikte; siyaset eliyle ATATÜRK’e ve DEVRİMİNE önce gizli
ve son 17 yılda da açıktan saldırılar artarak süregelmektedir.
10 Kasım 2015 tarihinde akit TV’de “zulüm 1938’de son buldu” başlıklı haberle;
gerçek Dünya Lideri, Büyük Devrimci, Kurtarıcı ve Kurucu, Tek Başkomutan Gazi
Mustafa Kemal ATATÜRK adeta hain, işbirlikçi gösterilmiş; ATAMIZA açıkça hakaret
edilmiştir. 5816 sayılı yasaya göre de aleni suç unsurları olışmuştur.
Yargılanan akit TV Sorumlu Müdürü Ali Özken’nin “sanığın üzerine yüklenen fiilin
kanunda suç olarak tanımlanmamış” olması nedeniyle beraatine karar verilmiştir. Oysa
5816 sayılı yasa gayet açıktır. Suç oluşmuştur. Fakat, adalet tecelli etmemiştir.
Ajan ilan edilen, asla çıkamaz denilen, en yetkili ağızlardan salıverilmeyeceği ilan
edilen; Amerikalı Rahip Andrew Brunson olayını unutmadık. Türk asıllı Alman Gazeteci
Deniz Yücel’in nasıl bırakıldığını da hatırlıyoruz. Trump ve Merkel’in baskılarıyla “ önce
yok olmaz; sonrasında da hay hay efendim” mantığıyla yaşananlar Türk Hukuk
Sistemi’nin içler acısı halinin kanıtıdır. Tüm kamuoyu araştırmalarında “güven kaybı” na
uğrayan yargı sistemi adalet dağıtamamaktadır.
Yargı; siyasallaşmış ve hukukun üstünlüğü yok edilmiştir. Birey
oluşumuzu, özgürlüğümüzü, yurttaşlığımızı ve ulusal varlığımızı
borçlu olduğumuz, Gerçek Dünya Lideri Mustafa Kemal
ATATÜRK’ün aziz hatırasına yönelik saldırıları durdurmak için siyaset
kurumunu bir kez daha uyarıyoruz. Bizler bu yolda “ölünür
dönülmez” ilkesiyle mücadelemizi sürdüreceğiz.
Bu kabul edilemez kararı üst mahkemelere taşıyacağız.
Siyasete ve akite diz çöken yargı sistemini, hukukun
üstünlüğü temelinde, yeniden inşa etmek boynumuzun
borcu olsun.
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ
GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

Top