ABD Başkanı Obama Yargılanmalı

 

Kitlesel Ölüm kararı veren ve bu kararı uygulayan kim olursa olsun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde yargılanmalıdır.

 

ABD Başkanı  6 Nisan 2009 günü Türkiye’mizin Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı konuşmada şunları söylemiş ve ayakta alkışlanmıştı:

 

Kendinizi yabancıların kontrolünden kurtardınız, Birleşik Dev-letlerin ve bütün dünyanın saygı duyduğu bir cumhuriyeti kurdunuz…Birleşik Devletler ve Türkiye her zaman her konuda mutabık olmalıdırlar; bu, hiçbir ikili ilişkide beklenmeyen bir durum. Ama son 60 yılı birçok soruna birlikte katlandık. Hem Amerika ve hem Türkiye, ittifakımız ve dostluğumuzun sağlamlığı sayesinde şimdi daha güçlü, dünyada daha güvenli.

 

Saygı duyduğu o Cumhuriyeti şimdi milis gücü PKK ile birlikte  parçalamaya çalışıyor.  O gün bunları söylemekle yetinmiyor:

 

Amerika ve Türkiye, uluslarının refahına hizmet edecek pek çok fırsat yaratabilir, diyor ve devam ediyor:

 

Birleşik Devletler, İsrail ve Filistin şeklinde iki devletin barış ve güvenlik içinde yan yana yaşaması hedefini sonuna kadar desteksleyeceği, güvencesinden söz ediyor!

 

ABD ile ülkemiz ulusunun gönencine hizmet için pek çok fırsat yaratmaktan söz edecek ve ülkemizi bölmeyi amaçlayan  PKK için kara gücümüz diyecek! Thomas Woodrow Wilson’un kemikleri sızlıyordur.  Uluslararası ilişkilerde  “gizli diplomasinin yok edilmesini önermişti o,(1918). Nasıl bilecekti ki, Bush’lar,Obama’lar gelecek çirkin,kanlı, gizli diplomasinin örgütsel mimarı olacaklar.

 

Ve bugün o, Barack Obama, yirmi yıl öncesinde beyazların bindiği otobüse; yemek yediği lokantaya giremezdi zenci olduğu için. Bugün ulusların Akdeniz’de birbirine düşman olmasının eli kanlı mimarıdır o!. Söylediklerinin her geçen gün tam tersini hem de hunharca uygulayan biridir. Genel Kurmay Başkanı Martin Dempsey’in katıldığı toplantıda isim vermeden “PKK ve PYD ile yürüttükleri işbirliğini kasıtlayarak, gördük ki sahada etkili bir partnerimiz olduğunda IŞİD’e karşı sonuç alıyoruz” diyebilmektedir!  (Aydınlık,8.7.2015) Öyle sanıyoruz ki, ABD’nin tarihi,   Barack Obama kadar iki yüzlü bir başkana tanık olmamıştır. Kendi devletinin terör ortağı olduğunu açıklayan ilk başkan Barack Obama’yı ABD Senatosu yargılamalı, eğer. suçlu olduğunu kabul ediyor sa!.

 

Ey baş kesen IŞİD

seni yaratan iki yüzlü canavar  kim işid.

 

Onbinlerce insanımızı Güneydoğu Anadolu’muzda katlederek soykırım uygulayan PKK ile birlikte eğer sonuç aldığını itiraf eden Barack Obama, PKK ve onun yöneticisi  Abdullah Öcalan kadar soykırım suçlusudur.  Türkiye’mizin siyaset ve devlet adamlarından biri (eğer varsa!) Obama’nın Avrupa İnsan hakları Mahkemesinde yargılanmasının gereğini yerine getirmelidir. Bunu yapabilecek bir tek siyasal Parti’nin var olduğunu düşünüyoruz. O da  Vatan Partisi’dir.

 

Thomas Woodrow Wilson  ilkeleri arasında en önemlisi gizli diplomasinin yok edilmesi kuralını ( 8.1.1918) ayaklar altına alan ABD’nin şimdiki ve bundan bir önceki başkan’larının ordusu Irak’ta ve  bombardıman uçakları Akdeniz’in semalarında ne arıyor! Ülkeleri birbirine düşman kamplara ayrılması yetmiyormuş gibi, uşaklaşan hainleri iktidara getirmenin çaresini bularak,  komşu ülkeleri birbirini boğazlayan savaşın içine sürüklemesinin hesabı  ABD ve onun başkanı Obama’dan sorulmalıdır.Ve bir gün sorulacaktır.Çünkü:

 

Terör

bana düşman

sana düşman

kendine düşman.

 

Unutup insanlık vaadini

sen yetiştirdin koynunda

Bin Ladin’i.

 

Sen değil misin

havadan fırlatarak yüzlerce füzeyi

talan eden Irak’taki müzeyi.

 

Düş görürken uykusunda çocuklar

yatağında acımasızca yok et

ölüm saçıyorken binlerce roket.

 

Ülkemde ateş ve kan kusan

Sen değil misin PKK’yı destekleyip te susan

İnsanlıktan söz etmeyi bırak ta

Sen değil misin ölüm saçan Irak’ta.

 

Sokakları kana bulayan terör

bu insanlık sorunu

sizlerin torunu.

 

Böyle biline,çare buluna.9.7.2015

Ali Nejat Ölçen

Top