A. İlhan Gülek: 12 Haziran 1967 ve Atatürk’ün Milliyetçik İlkesi’nin Anlamı

ABD’de ırklar arası evliliği yasaklayan yasalar ancak günümüzden sadece 49 yıl önce, 12 Haziran 1967’de tamamen lağvedildi.

Günümüzde dünyaya insan hakları dersi vermeye çalışan büyük (!) Amerika’da farklı ırklardan insanların evlenebilme özgürlüğü ancak 20.yüzyılın ikinci yarısında kanunlaşabildi.

Oysa ırkçılığı reddeden ve emperyalizme karşı direnmenin bayraktarlığını yapan Atatürk Milliyetçiliği
daha 1937’de anayasamıza girdi.

Atatürk Milliyetçiliği günümüzde hızla yükselen ırkçılığa karşı bir panzehirdir.

Herkes mensubu olduğu ulusu sever, onu yüceltmek ster. Girmeye çalıştığımız AB’de hiç bir ulus benliğini özelliğini kaybetmemiştir. Orada sadece herkesin birbirine saygı duyduğu bir barış ortamı sağlanmıştır.

Günümüzde Atatürk Milliyetçiliğine saldırmak da Atatürk’e saldırmak için anlamsız bahanelerden biridir.

Hangi ırktan, hangi milletten olursa olsun onlara saygı duyan M.Kemal Paşa, daha 1915’te işgalci İngilizlerin oyunuyla Çanakkale’ye taşınan ve burada savaşırken ölen ANZAK gençlerini bile bağrına basmış onlara ve annelerine şöyle seslenmiştir:

“Bu memleketin toprakları üzerinde kanlarını döken kahramanlar! Burada bir dost vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükûn içinde uyuyunuz. Sizler, Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlâtlarını harbe gönderen analar! Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlâtlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat uyuyacaklardır. Onlar, bu toprakta canlarını verdikten sonra, artık bizim evlâtlarımız olmuşlardır.”

Günümüzde Avrupa ve Amerika’da ırkçılık hızla yükselirken, ırkçı söylemlere sahip partiler oylarını arttırıp, başkan adayları anketlerde ön sıralara geçerken Atatürk, Türkiye’de ırk ayrımına izin verilmeyeceğini gösteren uygulamaları bir bir yürürlüğe koymuş, söylemleriyle bunu perçinlemeye çalışmıştır.

Mesela kurduğu meclise, ”Türk Meclisi” değil, ”Türkiye Büyük Millet Meclisi” demiştir.

Atatürk’ün yıllarca aşağılanan, horlanan, yönetime alınmayan kendi halkını övmesini, halka güven vermesini, yani Atatürk milliyetçiliğini ırkçılık olarak nitelendirenlerin tarihten ve dünyadan haberdar olmadıkları kesindir.

”Ne mutlu Türk’üm diyene” lafından ırkçılık niyeti okuyanların aşağıdaki sözleri de okumasını ve bugün de örnek almasını öneririm.

“Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu, Trabzonlu, İstanbullu, Trakyalı ve Makedonyalı, hep bir milletin evlatları, hep aynı cevherin damarlarıdır.”

“Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir.”

Bir de aynı saldırganların şu sorulara yanıt verebilmelerini umut ederim:

Siz hiç yendiği düşmanı tarafından (Yunan Başbakanı Venizelos) Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilen ırkçı gördünüz mü?

Siz hiç komşularıyla dostluk ve barış anlaşmaları yapan ırkçı gördünüz mü?

Siz hiç 2.Dünya Savaşı’ndan kaçan Yahudi bilim adamlarına kucak açan (tıpkı İspanya katliamından kaçan ve Osmanlı padişahı 2.Bayezid’ın yaptığı gibi) ırkçı gördünüz mü?

Siz hiç Türk Dil Kurumu’nun başına Ermeni Türk Vatandaşı A.Dilaçar’ı getiren ırkçı gördünüz mü?

Siz hiç Tunuslu, Cezayirli bağımsızlık savaşçılarının göğüslerinde resimlerini sakladığı ırkçı gördünüz mü?

Siz hiç Türk ve yabancı devlet başkanlarının arkasından ağladığı ırkçı gördünüz mü?

Siz hiç 100 doğum yılı 1981’de tüm dünyada kutlanan ırkçı gördünüz mü?

Siz hiç 151 ülkenin onayıyla UNESCO tarafından ” Atatürk ululararası anlayış, işbirliği, barış yolunda çaba göstermiş üstün kişi, olağanüstü devrimler gerçekleştirmiş bir inkilapçı, sömürgecilik ve yayılmacılığa karşı savaşan ilk önder, insan haklarına saygılı, dünya barışının öncüsü, bütün yaşamı boyunca insanlar arasında renk, dil, din, ırk ayırımı göstermeyen, eşi olmayan devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu” denen ırkçı gördünüz mü?

Son söz: Günümüzde hızla yükselen ırkçılığın panzehiri herkese saldırmak, bütün komşularımızla düşman olmak, teröristle vatandaşımızı karıştırmak değil, Atatürk’ün milliyetçilik anlayışıdır.

Arif olan anlasın. Sağır sultan duysun, ders alsın.

A.İlhan Gülek
ADD Beşiktaş Şb. Başkanı
ADD Bilim Danışma Kurulu Üyesi

Top