FATİH TEZCAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK!

 

ŞİKAYETTE BULUNAN:ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ-Gazi Mustafa Kemal       Bulvarı No:102/7-8 Çankaya/ANKARA

VEKİLİ: AV.HÜLYA İREN ÜRESİN-Necatibey cad.No:21/6 Sıhhıye ANKARA

ŞÜPHELİ​​​: FATİH TEZCAN-Adresi tarafımızca bilinmemektedir.

SUÇ​​​​: Kurucu liderimiz GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’e ve Türkiye Cumhuriyetine alenen hakaret etmek ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek.

SUÇ TARİHİ​​: 29.10.2019

AÇIKLAMALAR​​:

​​​​1-Şüpheli FATİH TEZCAN twitterhesabından 29.10.2019 tarihinde ekte ekran çıktığını sunmuş bulunduğumuz tweeti atmak suretiyle Kurucu Liderimiz GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’e alenen hakaret etmiş, Türkiye Cumhuriyetini alenen aşağılamış ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmiştir.

​​​​2-Şüpheli FATİH TEZCAN 29 Ekim 2019tarihinde https://twitter.com/fatihtezcan/status/1189085884840366081linkinde 29 Ekim’de Yeni Şafak gazetesinin 29 Ekim’e özel hazırlanan manşetini paylaşarak

“Cumhuriyet’i getiriyorum’ yalanıyla başa geçtikten sonra Devlet ve Millet düşmanlarına verdiği sözlerin gereği olarak 15 sene Cumhur’dan kaçan, Millet’in Egemenliği’ndenrakı bardaklarına sığınan bir İslâm Düşmanını, 3 kuruş için tepenize oturtmaya değer miydi” ifadelerini kullanmıştır.

​​​​Şüpheli Cumhuriyeti getiriyorum yalanı ile başa geçtikten sonra devlet ve millet düşmanlarına verdiği sözler gereği…’’diyerek Türk Milletinin ortak değeri olan Kurucu Liderimiz GAZİ MUSTAFA KEMA ATATÜRK’e hain deme cüretinde bulunduğu gibi 29 Ekim 1923 tarihinde kurulan TÜRKİYE CUMHURİYETİ’ni aşağılamış ve devamında ‘…İslam düşmanı…’’ demek suretiyle de halkı kin ve nefrete teşvik etmiştir.​​​

​​​3– Şüphelinin twettir hesabı incelendiğinde sürekli olarak Kurucu Liderimiz GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’e hakaret ettiği, TÜRKİYE CUMHURİYETİ’niaşağıladığı ve halkı kin ve nefrete tahrik ettiği görülecektir. Şüphelinin Twitter hesabındaki paylaşımının altındaki yorumlara verdiği cevaplardan da anlaşılacağı üzere Kurucu Liderimiz GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’üitibarsızlaştırmayı ve TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN meşruluğunu tartışılır hale getirmeyi ve halkı kin ve nefrete tahrik etmeyi amaçlamaktadır.

​​​4- Büyük Önderimiz ATATÜRK’ü hedef alan şüpheli ve her yobaz gibi 20. Yüzyılın en büyük lideri olan GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ü anlamamış ve anlamamakta da ısrar etmektedir. Kurucu Liderimiz GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ile sorunu olanlar ya terörist yada çağdaşlaşma karşıtı olan kişilerdir. Şüphelinin twettirhesabı incelendiğinde 15 Temmuz 2016 da darbe teşebbüsünde bulunan fetö terör örgütü elebaşı FethullahGülen’e övgüler dizdiği de görülecektir. Hatta terörist başını dinlediğinden pişmanlık duymadığını bile paylaşmış bu zavallı.

​​​​5– 5816 Sayılı Yasanın 1. Maddesi ‘’Madde 1 – Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.’’ demektedir. Yasanın amacı Türk Milletinin milli değeri olan Kurucu Liderimiz GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ün hatırasına, topluma malolmuş manevi şahsiyetine alenen yapılan hakaret, söylenen küfür, tahkir ve tezyif içeren söz, yazı ve eylemlere karşı özel koruma altına almaktır. Türk Büyük Millet Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün hatırasına hakaret eden ve Türk toplumunun duygularına ve ortak değerine zarar verip kamuoyunda tepki toplayan eylemleri özel olarak cezalandırmayı tercih etmiştir.

​​​​6-Türk Ceza Yasası TÜRK MİLLETİNİ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİ, DEVLETİN KURUM VE ORGANLARINI AŞAĞILAMA başlığında 301.madde 1.fıkra ‘’Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.’’ şeklinde düzenlenmiştir.

​​​​7- Türk Ceza Yasası 216 madde ise Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama başlığı altında,

(1) Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. demektedir.

​​​​7MÜVEKKİL DERNEĞİN KURULUŞ NEDENİ

Atatürk’ün bedensel varlığının artık aramızda bulunmamasından cesaret alan içteki ve dıştaki

kimi olumsuz güçler, O’nun yeni Türk Devletini yaratma doğrultusunda ilk adımı attığı 19 Mayıs1919’un üzerinden tam 70 yılın geçtiği bu günlerde, Atatürk devrim ve ilkelerine karşı, açık ya da kapalı saldırılarını doruğa ulaştırmış bulunmaktadır. Bundan daha kötüsü, plânlı ve sinsi bir çalışma ile, o devrim ve ilkeleri gelecekte yok etmek çabası içindeler.

Oysa Atatürk;

Sadece “bağımsızlığı tümüyle tehlikeye düşmüş Türk Ulusunu ve yurdunu emperyalist güçlerin işgalinden kurtaran bir büyük asker “değildir.

O, bunun çok daha ötesinde, örneğin siyasal, kültürel ve ekonomik alanlar başta olmak üzere, her alanda bağımsızlığımızı yok edici ya da kısıtlayıcı olumsuz bağları koparan;

Ulusal egemenliği gerçekleştirerek Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran ;

Kişisel inançlara dokunmayarak, toplumumuzu Ortaçağ zihniyetinden ve şeriattan kaynaklanan nakil”e dayalı kurum ve kurallardan kurtarıp, sürekli biçimde çağdaş ve uygar bir ulus olmanın

ve böyle kalmanın yollarını gösteren , “akıl”a dayalı lâik düşünce, lâik hukuk ve lâik öğretim sistemlerini toplum yaşamında egemen kılan;

Tüm özgürlüklerin ve insan haklarının sosyal Hukuk Devletinin ve çoğulcu demokrasinin yolunu açan;

Yüzyıllarca ikinci sınıf insan durumuna düşürülmüş Türk kadınını gerçek yerine yükseltip, eşit

haklara ve eşit onura sahip insan ve yurttaş yaparak yapay eşitsizlikleri kaldıran;

İçten ve dıştan kaynaklanan her tür sömürüye karşı çıkarak, halkın yalnız siyasal değil, ekonomik ve sosyal alanda da gerçek efendi durumuna gelmesini ve tüm yurttaşların gönencini devletin varlık nedeni ve amacı sayan;

Ulusal ekonominin girişimcilerin keyfine, yalnız kâr ve rekabet mekanizmasına göre başıboş

biçimde işlemesine değil, toplumun ve tüm yurttaşların gereksinimlerini karşılayacak biçimde

devlet tarafından yönlendirilmesini ilke olarak benimsemiş ve benimsetmiş olan;

Yurdumuzun yeraltı ve yerüstü zenginliklerinden, Türkiye halkının yararlanmasını benimseyen ve kabul ettiren;

Misak-ı Millî sınırları içinde “Türk’üm” diyen herkesin Türk olduğu ölçütünü getirerek, ırkçılığı reddedipyapıcı, olumlu ve çağdaş Türk Ulusalcılığını yaratarak, onu devletimizin temel ilkelerinden biri yapan;

Her yurttaşın eğitimden, bilimden ve sanattan payını almasını, “fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür kuşaklar”ın yetiştirilmesini devletin başta gelen görevi yapan;

Kültür emperyalizminden kurtulabilmemiz ve eğitimin yaygınlaştırılabilmesi için yeni Türk harflerini kabul etmenin yanında Türk dilinin arındırılması ve zenginleştirilmesini büyük bir toplumsal görev sayan;

Türk Ulusunun tarihini, çağdaş insan kökenine bağlayan;

“Yurtta barış, Dünyada barış” ilkesi ile devlet yaşamında ve uluslararası ilişkilerde kaba kuvveti, rkçılığı, saldırı savaşını mahkûm eden;

Dış politikada “Dünya uluslar ailesinin eşit haklara sahip onurlu bir üyesi olma” ölçütünü ve

“karşılıklılık kuralını” vazgeçilmez ilke yapan;

Bütün ulusların insanlık ailesinin bir parçası olduğunu vurgulayarak, insanlığın bütünleşmesi düşüncesinin tohumlarını atan Çağdaş Devlet Kurucusudur.

Bu durum karşısında Atatürk devrim ve ilkelerinin, toplumsal sorunlarımızın çözümlenmesinde ışık tutucu niteliğe ve yaratıcı güce sahip olduğuna inananlar, “Atatürkçü Düşünce Derneği”ni kurarak, O’nun devrim ve ilkelerinin gelecekte de egemen olmasına katkıda bulunma ve onlara bekçilik yapma zorunluluğunu duymuşlardır. Kurucular Kurulu-19 Mayıs 1989 “ demektedir.

 Müvekkil Derneğin kuruluş nedeni ve kuruluş felsefesi yukarıda yazıldığı gibidir. Bu nedenle Şüphelinin TÜRKİYE CUMHURİYETİ’ne , KurucuLiderimiz Gazi MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’e karşı hakaret içeren söylemleri ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCEDERNEĞİ’nin Kurumsal kimliğine karşı da yapılmış hakarettir.​​​

SONUÇ​​​: Yukarıda açıklanan ve resen görülecek nedenlerle, şüpheli hakkında gerekli kovuşturmanın yapılarak hakkında kamu davası açılmasını saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

1-https://twitter.com/fatihtezcan/status/1189085884840366081

Şikayet konusu twettir paylaşımının linki,

2-Paylaşımın çıktısı,

3-Onanmış Vekaletname örneği.

​​​​​          ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ VEKİLİ

​​​​​​           AV.HÜLYA İREN ÜRESİN

Top