30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI COŞKUSU ENGELLENEMEZ

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarımız konusunda bazı şubelerimizden kimi mülki idarelerin “güvenlik sağlanamayacağı” gerekçesiyle engelleyici tavır takınıldığı bilgisi alınmıştır. Bu konuyla ilgili açıklamamız aşağıdadır.

Anayasa’nın “Toplantı ve gösteri yürüyüş düzenleme hakkı” başlıklı 34’üncü maddesi, “Herkes, önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüş düzenleme hakkına sahiptir” demektedir.

Maddenin ikinci fıkrasında ise toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının, “ancak, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabileceğini” öngörmektedir.

İlgili 2911 sayılı yasanın sınırlamaları düzenleyen 4’ünce maddesinin b bendi; “Kanunlara uymak, kendi kural ve sınırları içinde kalmak şartıyla kanun veya gelenek ve göreneklere göre yapılacak toplantı, tören, şenlik, karşılama ve uğurlamaları” bu kanun hükümlerinin dışında tutmuştur.

Türkiye’nin kurtuluş ve bağımsızlık miladı olan 30 Ağustos Zafer Bayramı anmaları, Anayasa’mızın 34’üncü maddesi ve 2911 sayılı ilgili yasanın 4’üncü maddesinin b bendi uyarınca hiçbir koşulda ve hiçbir gerekçeyle engellenemez. Kaldı ki, darbe kalkışması dahi olsa terörün 30 Ağustos coşkusunu gölgelemesine fırsat verilmeyeceği, Hükümet iradesi olarak bizzat Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanmıştır.

Atatürkçü Düşünce Derneği, örgütleriyle birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasını Anayasamızın ve yasalarımızın öngördüğü biçimde gerçekleştirmeye kararlıdır. İlgili mülki idarelerden de güvenlik gerekçesi mazeretler üretmeyi değil, laik ve demokratik Cumhuriyeti’mizin sahibi olduklarını ortaya koymalarını beklemektedir.

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ GENEL MERKEZİ

Top