3 NİSAN KADINLARA YEREL YÖNETİMLERDE SEÇME VE SEÇİLME HAKKININ VERİLMESİ

Seçme ve seçilme hakkı vatandaşlık görevlerinden biridir. Mustafa Kemal Atatürk bu hakkı Türk kadınlarına birçok medeni toplumlardan önce hediye etmiştir. Türkiye Cumhuriyetinin ilk yıllarında 1926 ve 1934 yılları arasında gerçekleştirilen Atatürk devrimlerinin bir kısmı kadınların sosyal ve kültürel alanlarda eğitim, hukuk, aile içinde, çalışma hayatında, toplumsal yaşamda ve siyasette eşit haklara sahip olmasını hedeflemiştir. Atatürk’ün girişimiyle kadınların iktisadi ve siyasal yaşama katılmaları yönünde bir dizi değişiklik yapılarak Belediye seçimlerinde seçme ve aday olma hakkı 3 Nisan 1930 da Belediye kanununun kabul edilmesiyle,1933’de çıkarılan köy kanunu ile muhtar seçme ve köy heyetine seçilme 5 Aralık 1934’de Anayasada yapılan bir değişiklikle de Milletvekili seçme seçilme hakları tanınmıştır.Eski Türk Devletlerinde kadınlar aile hayatında, miras da Devlet yönetiminde hak sahibi idiler.Osmanlı Devletinde ise İslamiyetin de etkisi ile kadınlar bir çok sosyal,kültürel ve siyasi haktan mahrumdu.Örneğin:nüfus sayımında topluma dahil edilmiyorlardı.Aile hayatında haremlik selamlık vardı.Yüzlerini peçe ile örtmek kanunlar nedeniyle zorunluydu.Evlenme ve boşanma ve miras işlerinde ikinci plandaydılar.Çağdaş,demokratik ve laik bir Türk toplumunu hedefleyen başta Mustafa Kemal Atatürk’ü dönemin hükümetleri Türkiye Büyük Millet Meclisi kadınların insan haklarından eşit olarak yararlanması için gerekli düzenlemeleri yapmışlardır.Sevgili hanımlar Atatürk’ün şu cümlelerini sizlere aktarmak istiyorum.”Başına bir bez veya bir peştamal veya buna benzer bir şeyler atarak yüzünü gözünü örten ve yanından geçen erkeklere karşı ya arkasını döner veya yere oturarak yumulurdu.Efendiler medeni bir millet anası,millet kızı,bu garip şekle bu vahşi vaziyete girer mi?Bu hal Milleti gülünç gösteren bir manzaradır.Derhal tahsisi lazımdır.”
Değerli hanımlar! Bizler birer Cumhuriyet kadını olarak sevgili Atatürk’e olan bağlılığımızı hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız.

Top