24 Haziran’da Oyumuzu Cumhuriyet İçin Kullanacağız

24 Haziran seçimleri ile ilgili neler söyleyeceksiniz?

Ülkemiz sancılı bir süreçten geçiyor. 16 Nisan ‘da halkın iradesine karşın, YSK eliyle anayasa değiştirildi. 140 yıllık Meclis sistemi, 95 yıllık cumhuriyet birikimimiz sonlandı. Tüm “Devlet” yetkileri hesapsız, denetimsiz tek adamın insafına terk edildi.

24 Haziran’da, değişen bu anayasaya göre, halkımız aynı sandıkta, aynı zarfta vereceği oylarla hem cumhurbaşkanını hem de meclisteki milletvekillerini seçecek.

Bu seçimde cumhurbaşkanının (KN) yetkisi de yürürlüğe girecek. Buna karşın meclisin yasa yapma (Yasama) ve denetim yetkisi sınırlanacak. Tek adamın ülkeyi tek başına ölçüsüz, denetimsiz, keyfi yönetimin önü açılacak.

Meclis, güçlü yetkilerle donatılmış bir başkan karşısında ancak, “Ortak aklı” egemen kılacak meclis çoğunluğunu sağlarsa tek adamın keyfiliğini önleyebilecektir.

Cumhuriyetin kurucu ilkelerini, değerlerini yeniden taçlandıracak güçlü bir meclis seçmek, en az cumhuriyetin değerlerinin takipçisi olacak bir başkan (tek adam) seçmek kadar önemlidir.

Sandığa bu bilinçle gitmeli, oy vermeliyiz. Sandıklara sahip çıkmalıyız; her sandıkta görevli veya müşahit bulunmasını sağlamalıyız. Görevli bildirme süreci sona erdi ancak hala müşahit olma şansımız var. Ayrıca, her seçmen oy kullanacağı sandıkta sabah 07.00 dan itibaren kendini görevli saymalı, sayım süresince ve sonrasında oylar toplanıp il, ilçe seçim kurullarına imza karşılığı telim e dilene kadar oradan ayrılmamalı. Olabilecek olumsuzlukları akıllı telefonlarına kaydederek hatta gerektiğinde imzalı tutanakla kayıt altına almalı ve böylece vatandaş sorumluluğunu yerine getirmelidir.

‘Kamuya Yararlı Dernek’ statüsünde faaliyet gösteren Atatürkçü Düşünce Derneğimiz tüzüğü gereği; Cumhuriyet’ in devrim ve ilkelerini özünden saptırılmadan yaşatılması, ileriye taşınması ve uğrayacağı saldırılara karşı korunması görevini üstlenmiştir. 2017 yılı sonunda seçim güvenliğinin sağlanmasının toplumsal yarar açısından önemi tespit edilerek CUMHURİYET’ in temel değerlerindeki aşınmayı giderecek çalışmaları yapmaya ve mevcut sıkıntıları aşabileceğimiz önerileri geliştirmeye başlamıştık.

Bu görevden hareketle, Biz Atatürkçü Düşünce Derneği olarak sandığa atılan her oyu değerli görüyoruz, biz siyasi parti farkı gözetmeksizin milletin iradesinin sandığa doğru yansıması, sandıktan da doğru biçimde sisteme girilmesi için her sandık görevlisinin cebinde taşıyabileceği bir kitapçık hazırladık. İsteyen vatandaşlarımız Atatürkçü Düşünce Derneği’mizin hazırladığı ‘Seçim Güvenliği Kitapçıkları’ nı elden alabilir veya www.add.org.tr internet adresimizden indirebilirler.

Katılım çok önemlidir. %90’ları bulacak katılım, halkın gerçek iradesini ortaya çıkarır, hilelerin önünü keser.

Yazlıkçıların büyük illerde oy kullanmaları halinde çıkacak milletvekili sayısını etkilemeleri daha büyük olasılıktır. Tatil yörelerinde daha az milletvekili çıkacağından oyların heba olma riski daha çoktur.

Seçeceğimiz tek adamın yetkileri neler?

-Geçmiş anayasalarımızda tarafsız cumhurbaşkanının siyasi sorumluluğu vardı. “Vatana ihanetten yüce divanda yargılanabilirdi” tek adamın sadece cezai sorumluluğu var ama yüce divanda yargılanabilmesi için de 400 milletvekili oyu şart.

-Tek adam meclis aritmetiğini beğenmezse tek imza (KN) ile seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Meclis bu yetkisini 360 milletvekili oyu ile kullanabilir.

-Tek adamın tek imzalı kararnamesi Meclisin onayına tabi değil. Ama Meclisin çıkarttığı yasa tek adamın onayına tabi. Tek adam yasayı veto ederse, bu yasa ancak 301 Milletvekili oyu ile yürürlüğe girebiliyor.

-Tek adam (KN) lerine karşı sadece Anayasa Mahkemesine başvurabilirsiniz. Ama mahkemenin başkan ve üyelerinin tamamını doğrudan, dolaylı başkan atıyor, Siz takdir edin.

-Bu tek adam yeni Anayasanın 106. Maddesinin son fıkrasının verdiği yetkiyle Meclisin yerine geçerek, bakanlıklar kuracak, kardıracak, görev ve yetkilerini belirleyecek, teşkilat yapılarını, merkez ve taşra teşkilatlarını kuracak ve tabi, yürütme yetkisi kapsamında tüm üst düzey görevlileri atayacak. Kısacası “Devlet” tek adama emanet edilecektir.

-24 Haziran’da seçeceğimiz Cumhurbaşkanı ve Meclis çoğunluğu bize; egemenliği yeniden gerçek sahibi olan millete –Meclise geri vermek ve yaşadığımız deneyimlerden çıkardığımız derslerle Cumhuriyetin kurucu ayarlarını yeniden hayata geçirip, hep birlikte kardeşçe yaşayacağımız mutlu bir Türkiye yaratmamız için fırsat veriyor.

-Güzel bir Türkiye için yüksek bir katılımla sandığa gitmeliyiz. Oylarımızı kendi geleceğimiz, çocuklarımızın geleceği için, Cumhuriyet için kullanmalıyız.

Aydın Esen ADD Genel Yönetim Kurulu Üyesi

Safa Yenice TKAK Başkanı

 

Top