2017 YILI ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCEYE EMEK ÖDÜLLERİ

2017 YILI ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCEYE EMEK  ÖDÜLLERİ 30 EKİM 2017 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 19.30’DA  ANKARA PALAS’TA YAPILACAK OLAN “CUMHURİYETE SAYGI” GECESİNDE SAHİPLERİNE VERİLECEKTİR.

GECEDE ANKARA BAROSU ÇOKSESLİ KOROSU ‘DA BİR  KONSER VERECEKTİR.

Atatürkçü Düşüncenin ve Atatürk ilke ve devrimlerinin anlaşılmasında, yorumlanmasında, benimsenmesinde, yaşama geçirilerek etkin ve egemen kılınmasında, Türk Devrimi’nin, Laik Cumhuriyetin tam çağdaş nitelikleriyle korunup sürekliliğinin sağlanmasında, aydınlanmanın gerçekleştirilmesinde, çalışmaları, araştırmaları uygulamaları, yapıtları ile kuşaklara örnek ve esin kaynağı olan kişi, kurum ve kuruluşlara, ADD Genel Yönetim Kurulu kararı ile çeşitli kategorilerde olmak üzere “Atatürkçü Düşünceye Emek Ödülleri” verilmektedir.

2017 Yılı Atatürkçü Düşünceye Emek Özel Ödüllerinin;

BİLİM ÖDÜLÜ’NÜN, diplomatik kariyerinde türlü görevlerde bulunduktan sonra Arnavutluk’ta, Çin Halk Cumhuriyeti’nde, Avustralya’da ve Güney Pasifik Ülkelerinde büyükelçi olarak Türkiye’yi başarıyla temsil ederken mesleki çalışmalarını hiç aksatmadan Türk tarihi üzerine bilimsel çalışmalarını da aynı başarıyla sürdürüp çeşitli ülkelerin arşivlerinde yaptığı öncü araştırmalarıyla  Türkiye’yi bugün hala uğraştıran bazı önemli sorunların tarihsel  kökenlerine cesaretle giderek  Türk ulusuna yöneltilen  haksız eleştirileri ve iftiraları bilimsel yönden  sarsan Türkçe, İngilizce ve Fransızca dillerinde  yurt içinde ve dışında yayınlanan yapıtları  ve   Atatürk üzerine en çok araştırma ve özgün yayın yapmış  tarihçimiz olarak Türk  ulusunun bağımsızlık, çağdaşlık, demokrasi mücadelesini,  Atatürk İlkeleri ve Türk Devrimini  dünya çapında  tanıtan, anlatan  yüzlerce bilimsel  kitap ve  makalesiyle  Türkiye Cumhuriyetine yaptığı büyük hizmet için Sayın Dr. Bilal ŞİMŞİR’e,

BASIN ÖDÜLÜ’NÜN, yaklaşık 40 yıldır sürdürmekte olduğu köşe yazarlığında doğaya, canlılara ve güncel konulara odaklı duygu dolu bilgilendirici yazılarıyla, sevgisini saygısını kazandığı kamu oyuna Atatürk’ü, onun ilkelerini ve Türk Devrimini de yılmadan, çekinmeden, cesaretle sütununda yansıttığı bilimsel inceliklerle süslenmiş kısa ama özlü tümceleriyle anlattığı için ve her kesime ulaşmayı başararak Türk ulusunun kan dökerek, can vererek, emperyalizme meydan okuyarak kavuştuğu bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin dünya çapında kazanmış olduğu saygınlığın ancak ve sadece Atatürkçülükle korunup sürdürebileceğini her gün farklı bir canlılıkla köşesinde tekrarlamak suretiyle ulusal bilinçlenmeye yaptığı büyük katkılarından  dolayı Sayın Bekir COŞKUN’a,

SANAT ÖDÜLÜ’NÜN,  Atatürk’ün, Türk Ulusuna gösterdiği en önemli hedeflerden biri olan, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma mücadelesini doğru kavrayarak,   ulusal müziğimizin evrensel boyut kazanmasına emek veren, bu amaçla yurdun dört bucağında, çocuk ve her yaştaki gençlere, çoksesli korolar kurulması,  onların etkin çalışması ve yaşatılmasına önderlik eden, ulusumuzun evrensel ve ulusal müzik kültürünün ve zevkinin gelişmesine,   yüceltilmesine katkıda bulunan,  müziğin sihirli sesinin,  sevgi için, birlikte yaşam için tutkal olduğuna inanarak, coşkulu kucaklaşmalar için ter döken,  Atatürk ve müzik devrimlerinin sevdalısı Sayın Prof. Mustafa APAYDIN’a

EDEBİYAT ÖDÜLÜ’NÜN, eserlerinde toplumsal çarpıklıklara sınıfsal açıdan bakan, Anadolu insanının sorunlarını, kara mizah yöntemi ile yansıtan, güldürürken düşündürmeyi amaçlayan üslubuyla tanıdığımız, yaşamı boyunca, Atatürk ve cumhuriyet sevgisi ile,    Türk ulusuna ve gelecek güzel günlere olan inancını sürekli vurgulayan,  Atatürk’ün  “ÇOK ÇALIŞACAĞIZ…” sözünü ilke edinip, 98’i çocuk kitabı olmak üzere, 154 kitap yazarak toplumun aydınlanmasına katkıda bulunan, yurtsever,  Atatürk ve cumhuriyet sevdalısı, Türk edebiyatının usta kalemi Sayın Muzaffer  İZGÜ’ye verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ

GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

Top