20.01.2016 TARİHLİ TOPLANTI NOTLARI

Toplantıya  İzzet Polat Ararat, Ali Karamut, Uluç Gürkan, B.Safa
Yenice, Reşat Demirci,Aydın Esen katıldılar.
Dernek Genel Merkezi’nin düzenlediği  seminer ve  ATO da yapılan kitap
fuarına katılma çalışmaları hakkında yönetim kurulu üyesi Reşat
Demirci den bilgi alınmıştır. Bu etkinliklerin yararları üzerinde
durulmuş, bu tür yeni çalışmalar için öneriler de ifade edilmiştir.
Güncel siyasal ve toplumsal gelişmeler konusunda fikir alışverişinde
bulunulmuştur.  CHP de Kurultay , MHP de Kurultay yapılması
doğrultusundaki çalışmaların da topluma etkileri ele alınmıştır.
Toplumun yorgun olduğu, bu durumun yarattığı bir durgunluk içinde
olduğu tespiti de yapılmış ve nedenleri üzerinde durulmuştur.
Özetleyen
B.Safa Yenice

Top