16. OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRGESİ

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ

16. OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRGESİ
Dünyanın en büyük Demokratik Kitle Örgütü olan, Atatürkçü Düşünce Derneği‘nin
(ADD) 16.Olağan Genel Kurulu 25-26 Eylül 2021 tarihinde Ankara ODTÜ Mezunlar
Derneği, Vişnelik Tesislerinde delegelerin ve üyelerin coşkulu katılımı ile
gerçekleştirilmiştir.
16.Olağan Genel Kurulumuz çok anlamlı bir tarihe denk gelmiştir. 26 Eylül 2021,
bundan tam 89 yıl önce yapılan Türk Dil Kurultayı ile Dil Devrimine adım atıldı. Dil Devrimi
ile dilimiz güzelleşti, gelişti. Dilimiz ve ufkumuz özgürleşti. Dilimiz Ulusal bütünlüğümüzün
çimentosudur.
Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK diyor ki; ‘’ülkesini ve yüksek istiklalini
bilen Türk Milleti dilini de yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmalıdır.’’ Bu bilinçle,
ADD 16. Olağan Genel Kurulu olarak dilimize, kimliğimize, vatanımızın bölünmez
bütünlüğüne, üniter, laik, demokrat ve sosyal devlet anlayışına bir kez daha bir bütün
olarak ısrarla sahip çıktığımızı ilan ediyor, ve Dil Bayramımızı kutluyoruz.
100. yılında Cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerini ve düşüncelerini yeniden hayata
geçirmek için başta ADD’nin tüm üyeleri olmak üzere, Atatürk’e, laik ve Cumhuriyete
inanan yurttaşlarımıza tarihi bir sorumluluk düşmektedir. Son yirmi yılda uygulanan,
emperyalizmin çıkarlarına hizmet eden neo-liberal politikalar ve din sömürüsüne dayanan
‘’siyasallaştırılmış islam’’ anlayışı ülkemizi adım adım Üniter, Laik, Halkçı ve Kamucu
anlayıştan uzaklaştırırken, toplumsal kutuplaştırmayı da arttırmıştır.
Bu nedenle, 2023’de Cumhuriyetimizin 100. Yılına girerken Atatürk Cumhuriyeti
kurumlarının yeniden inşası için başta, ADD üyeleri olmak üzere 16. Olağan Genel Genel
Kurulunda başta seçilen yeni yönetim kuruluna ve adaylık yarışına katılan tüm üyelerimize
büyük ve tarihi bir sorumluluk düşmektedir.
Çünkü, büyük özverilerle hayata geçirilen Cumhuriyet Devrimleri ve Kurumları yok
edilirken ülkemizin maddi varlıkları ve doğası büyük bir talana ekonomik ve ekolojik
yıkıma uğramaktadır.
Bunun neticesinde üretim ekonomisi çökmüş, Tarımda ve sanayide dışa bağımlılık
artmış işsiz sayısı, gençlerin barınma sorunları, eğitim sisteminde bilimsel, laik, karma
eğitimden uzaklaşıp, yazboza dönen tutarsızlık, kadın ve iş cinayetleri, çocuk istismarı,
vahşi emek sömürüsü artmıştır. Atatürk’ün “Üreten köylü milletin efendisidir” sözü

tarihimize geçmişken, bugün Köyler mahalle üreten köylüyü ise tüketici durumuna
getirilmiş, büyük bir çıkmazın ve yoksulluğun pençesinde sahipsiz bırakılmıştır.
2020 yılı başlarına, tüm Dünya’yı etkisi altına alan Covid-19 salgınıyla birlikte
ülkemiz ekonomisi ve sağlık sistemi çok olumsuz etkilenmiştir. Başta fedakar sağlık
çalışanlarımız olmak üzere bir çok yurttaşımız hayatını kaybetmiş ve kaybetmeye devam
etmektedir. Atatürk’ün kurduğu Refik SAYDAM Hıfzıssıha Enstitüsü ve Aşı Birimleri
kapatılarak ülkemiz birçok alanda olduğu gibi sağlık alanında da dışa bağımlı hale
getirilmiştir. Ülkemiz, son 20 yılda izlenen yanlış ve özelleştirmeci sağlık politikalarının
etkisiyle bu olumsuz sarmalda büyük acılar ve sıkıntılar yaşamaktadır.
Ülke olarak yaşadığımız bu süreç, toplumdaki ayrışma ve kutuplaşma
emperyalizmin amaçlarına hizmet etmektedir. Afganistan‘da yaşanan gelişmelerle Dünya
Atatürk’ü yeniden keşfederken, bir kez daha Atatürk Devrim ve İlkeleri ( Cumhuriyetçilik,
Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, Devrimcilik) mazlum milletler için yol gösterici
olmuştur. Atamızın; ‘’ Yurtta barış, dünya da barış’’ sözleriyle bir kez daha dünyada
refahın ve barışın sağlanabileceği anlaşılmıştır.
2010 referandumu ile yapılan sivil darbe ile, Ergenekon, balyoz ve benzer
kumpaslarla TSK’dan Atatürkçü kadroları tasfiye edilmiş, hapislerde ve hastanelerde
ölümler ve toplumsal acılar yaşanmıştır. 2016 da ise, FETÖ darbe girişimi sonrası
dayatılan OHAL koşullarında ve mühürsüz oylarla yapılan 2017 Cumhurbaşkanlığı
Hükumet Sistemi (tek adam) Referandumu ile Kurtuluş savaşımızın Karargahı halkımızın
kayıtsız, şartsız egemenliğini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) etkisiz hale
getirilmiştir.
Son gelişmeler göstermektedir ki, ortaçağ karanlığını temsil eden gericilik, bütün
dünyada kan kaybettiği gibi, ülkemizde de “siyasallaştırılmış islam” Atatürk
Cumhuriyeti’nin karşısında kaybetmiştir.
Sonuçta, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının gönlündeki cumhuriyet kaleleri
yıkılmamış, aksine büyük bir uyanış başlamıştır.
ADD’nin Merkez Genel Kurulu olarak yeni yönetimi, şubeleri, temsilcilikleri ve tüm
üyeleri ile birlikte bu uyanışa öncülük ederek çağdaş, üniter, laik, demokratik ve sosyal
hukuk devletini, tüm kurumlarıyla yeniden ayağa kaldırmaya Atatürk Cumhuriyetini
yeniden hayata geçirmeye ant içtiğini Türkiye’ye ve tüm Dünya’ya duyurmaktadır.
Çare ATATÜRK DEVRİM VE İLKELERİNDE, Çare TÜRK HALKININ İRADESİNDE…
YAŞASIN TÜRKİYE CUMHURİYETİ
YAŞASIN ATATÜRK DEVRİM VE İLKELERİ…

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ
16. OLAĞAN GENEL KURUL DELEGELERİ

Top