“ZEYTİNİ YOK EDECEK YASADA TRT BANDROLÜNÜN NE İŞİ VAR?”

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Sanayi Komisyonunda kabul edilen Üretim Reform Paketi’nin amacından saptığını, adeta çorba yasası haline geldiğini yeni belgelerle ortaya koymaya devam ediyor. 

 

Kazım Arslan, CHP’nin elektrik faturasındaki TRT katılım payının tüm üretim alanlarında kaldırılması önergesini reddeden hükümetin, geceyarısı önergesiyle yeni bir korsan maddeyi tasarıya ilave ettiğini duyurdu. Arslan, TRT bandrol gelirlerini arttırmayı düzenleyen 28 Nisan 2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararının, tasarının ilk halinde hiç yokken geceyarısı yasalaştırılması için tasarıya eklendiğini söyledi. Tüketiciler, cep telefonunun etiket fiyatının yüzde 6’sı, bilgisayar ve tabletin fiyatının yüzde 2’sine, her türlü TV alıcısının satış fiyatının yüzde 10’una artık yasa yoluyla TRT bandrol bedeli olarak ödeyecek. Cep yakan Bakanlar Kurulu Kararı yasaya dönüşecek.

 

ÖNERGE GEREKÇESİ İTİRAF METNİ GİBİ

 

Milletvekili Arslan “Bu geceyarısı önergesinde asıl niyet açığa çıktı. İktidar milletvekilleri, tüketiciden alınan bu yüksek bandrol bedelini Bakanlar Kurulu Kararıyla tahsil ediyordu, şimdi yasa haline getirmek isterken gerekçede kendilerini ele verdiler. Yanlış yazılmış diye düzelttikleri gerekçede geçen ifade şudur: ‘… bandrol ücretinin, cihazların içerisinde yer alan radyo-TV alıcısına denk gelen bedel üzerinden değil, cihazın tamamının bedeli üzerinden hesaplanacağı hususuna açıklık kazandırılmıştır.” İktidar, itiraf gibi önerge gerekçesini daha sonra geri çekmiş ve makyajlanmış, asıl niyeti gizlenmiş önergeyi komisyona sunmuştur. (EKTE)” dedi.

 

TRT PAYINI KALDIRANLAR, BU DEFA BANDROL PARASINI GETİRDİ

 

CHP Milletvekili Kazım Arslan “AKP önergesi, birçok kez dava konusu olan TRT bandrol bedellerinin önünü yasayla kapatmak, geçen yıl değişen Bakanlar Kurulu kararı ile arttırılıp toplanan geliri yasaya taşımak için verildi. Genel Kurulda bu önerge geri çekilmezse, Bakanlar kurulu kararıyla keyfi biçimde bize ödetilen yüksek TRT bandrolü bedelleri yasal zırha kavuşacak. Üstelik bu bandrol, telefonunuzun, televizyonunuzun, bilgisayarınızın, uydunuzun, radyonuzun içindeki alıcı bedeli üzerinden değil, televizyonun, telefonun toplam fiyatı üzerinden yasa adıyla alınmaya devam edilecek. Cep telefonunun etiket  fiyatının yüzde 6’sına, bilgiyasar ve tabletin fiyatının yüzde 2’sine, her türlü TV alıcısının fiyatının yüzde 10’una TRT talip oluyor. Bunu düşürmesi gereken iktidar, tam tersine, Bakanlar Kurulu kararını yasa haline getirmeye kalkıyor, yine evlerden TRT katılım payı almaya devam ediyor. 

 

BİLGİSAYARI, TELEFONU SIRF TRT SEYRETMEK İÇİN Mİ ALIYORUM?

 

Satın aldığımız cihazların, cep telefonlarının, TV, tablet ve bilgisayarların içindeki uydu-tv alıcısının fiyatı üzerinden değil, telefonun, bilgisayarın toplam satış fiyatı üzerinden TRT bandrol parası almaya kalkıyorlar. Bunu neden yapıyorsunuz diye soruyoruz, zaten bakanlar Kurulu kararıydı şimdi yasaya taşıyoruz diyorlar. Bakanlar Kurulu kararının başlı başına vatandaşın aleyhine olduğunu ve davalık bir işlem olduğunu söylüyoruz, şimdi o kararı yasalaştırıyorlar. Ben bilgisayarı, cep telefonunu sanki sırf TRT seyretmek için alıyorum.

 

Ne diyeyim, üretim reform paketinin amacı değişmiş,bir çok yeni ihdas edilen maddeler ile tam bir çorba yasa tasarısına dönüşmüştür. Anlamsız ve gereksiz olarak eklenen bu maddeleri iktidar derhal geri çekmeli” dedi. 

 

 

ZEYTİNLİĞİN, TRT BANDROLÜNÜN ÜRETİM REFORMUYLA NE İLGİSİ VAR?

 

Arslan, “Zeytinlik, kıyı ve meraları talana açacak, zeytinin ölüm fermanı olacak maddeler ve geceyarısı maddeleri derhal tasarıdan çekilmelidir. Biz üretim reformuna evet, yeni talanlara, yeni korsan maddelere, halkın zararına yol açacağı için her karşı çıkacağız. TRT bandrolünün, zeytinliğe maden ve fabrika kurmanın, özelleştirme hesaplarının Üretim Reformuyla ne ilgisi var! Sanayicimiz ve esnafımız bu tasarının sulandırılmasından şikayetçidir. Üretimin gerçek sorunlarına odaklanmalıyız, korsan önergelerle, torbadan çuvala dönen tasarılarla Meclis çalıştırılamaz” dedi.

 

Milletvekili Kazım Arslan’ın açıklamasının devamı şöyle: 

 

“Sanayicinin, esnafın, üreten kesimlerin lehine önergelerini komisyonda savunan CHP’li üyeleri, birçok maddede sanayicinin taleplerini hükümete kabul ettirmiştir. CHP’li üyeler, hükümetin zeytinlik saha tanımını değiştirecek 2 ve 3. maddelerdeki önergelerini de geri çektirdi, ülke genelindeki kıyılarda sanayi bölgesi ve hastane kuracak düzenlemeye itirazları sonucu kıyı düzenlemesi AKP önergesiyle sonradan Trabzon iliyle sınırlandırıldı. Meralarla ilgili düzenlemede, şehir içindeki münferit sanayi işletmelerinin meralara taşınması kararından vazgeçildi ancak meraların yapılaşmaya açılması kararından tam vazgeçilmedi. CHP, zeytinliklere istisna hükümlerle maden ve fabrika kurulmasına yol açacak 4. Maddenin de tasarıdan çıkarılmasında ısrarcıdır. “

 

ÜRETİM REFORM PAKETİ GEREKSİZ YERE SAPTIRILMIŞTIR

 

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, bugün de tasarıyla ilgisiz olan zeytinlik, mera ve kıyı düzenlemelerinin koşulsuz biçimde geri çekilmesi talebini tekrar etti ve tasarıyla ilgisiz yeni maddelerin geceyarısı getirildiğini savundu. Kazım Arslan, “Üretim Reform Paketi nasıl başladı, nerelere geldi? Üniversitelerde 50/d kadro düzenlemesinde torpile ve kadrolaşmaya yol açacak maddenin, TRT Kanununa geceyarısı bandrol geliri maddesi eklemenin üretimle ne ilgisi var! Tasarıya eklenen korsan maddeler Genel Kurulda mutlaka geri çekmelidirler” dedi.

 

AKP, TRT PAYININ ÜRETİMDE KALDIRILMASI TALEBİNİ REDDETTİ

 

Sanayi Komisyonu CHP Grubu Sözcüsü Kazım Arslan şöyle konuştu:

 

Biz, TRT payının esnaf ve çiftçiyi de dahil ederek tüm üretim alanlarında kaldırılması önergesini verdik ama hükümet bunu reddetti. Üzerine bir de vatandaştan haksız yere topladıkları bandrol parasını yasa haline getirmeye kalktılar. Tüm itirazımıza rağmen geceyarısı AKP oylarıyla maddeyi komisyondan geçirdiler. Bunları kabul etmemiz mümkün değildir. Mücadelemiz genel kurulda da sürecek, tasarı dışında olan ilave korsan maddeler ile tasarıdaki zeytinlik maddesi çıkıncaya kadar mücadelemiz devam edecektir.

 

SANAYİ BAKANI İLE MALİYE BAKANI TRT PAYINI GÖRÜŞECEK

 

Üretim reform tasarısı, üretimin üzerindeki yüklerin hafifletilmesi açısından her türlü üretimde kullanılan elektrik üzerindeki TRT katılım payının kaldırılması, üretimin desteklenmesi bakımından önemli olduğu halde tasarıya dahil edilmemiştir. Bugün Sulama Birliklerinin, seracıların ve tarımda kullanılan elektrik üzerindeki TRT katılım payını neden kaldırmadıklarını anlamak mümkün değildir.  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, tarım ve ticaret alanlarında TRT payının kaldırılması yönündeki teklifimizi Maliye Bakanıyla görüşüp konunun mali hesabının yapılarak Genel Kurulda yeniden değerlendirileceğini komisyonda belirtti.      

 

 

 

Top