“15 TEMMUZ SONRASINDA SOKAKTAKİLERİN EĞİLİM ARAŞTIRMASI

Ön açıklama; B. Safa Yenice

Büyük güçler Dünya’yı yeniden tanzim etmeye çalışıyor.

Doğal olarak ülkemiz de şiddetle sarsılıyor.

Toplumumuzun önemli bir bölümü gelinen yeri içine sindiremiyor ve hazmedemiyor.

Memleketin bu hale gelmesinden sorumlu olanların bazıları, inanılmaz pişkinlikle,  bir “ özür “ dür tutturmuşlar… Biliniz ki, devleti, rejimi bu hale getirenleri biz de, tarih de hiç affetmeyecektir…

Bu zor ve karmaşık günlerde,  halkımızın olaylar karşısında nabzının da tutulması,  tepkilerinin bilinmesi ve sürecin kitleler üzerindeki izlerinin farkında olunmasını çok önemsiyoruz.

Dünya’ da ve Türkiye ‘de, kamuoyu araştırmalarının,  kamuoyunda algı yaratma ekseninde yürüdüğünü biliyoruz. Yazılı ve görsel basının kamuoyu yaratma amaçlı organlar olarak kullanıldığını da biliyoruz.

Ayrıca ülkemizde, özellikle seçim süreçlerinde yapılan kamuoyu araştırmalarındaki kabul edilemez hataları da gördük.  Bazı şirketlerin özür dilediklerini de okuduk. Yurt dışında da benzer durumları n yaşandığını, en yakın örnek olarak,  İngiltere’deki büyük tahmin yanılgılarını, ABD ve AB deki yanılgıları da basından takip ettik.

Böyle olunca, bu kamuoyu çalışmalarını yok mu saymalıyız?

Yukarda açıkladığımız bilgilerin ışığında, yapılan bu tür çalışmalara çok daha dikkatli bir gözle bakmamız gerektiğini vurgulamak istiyorum. Ülkemizde topluma güven vermiş, kendini kanıtlamış firmalar da vardır. Ama genel anlamda şirketlerin bağlantılı olduğu çevreleri, bu çalışmaların arkasında yatabilecek amaçları,  bir küçük beyin fırtınasından geçirdikten sonra, sunulan verileri incelemeye başlamamızın yararlı olacağını düşünüyorum. Bu yaklaşımla ele alınan çalışmaların, düşündüğümüz yararı sağlayabileceği kanısındayım.

Ayrıca, arama motorlarından yapılacak küçücük bir araştırmada, bu şirketler ile ilgili basında yer alan bilgiler kolaylıkla bulunabilir ve isteyenler için aydınlatıcı olabilir.

“15 Temmuz  “ ile ilgili yapılan araştırmalara da,  bu konuda yapılacak diğer çalışmalara da, bu gözle bakılmasının yararlı olacağını düşünüyorum. . .  12.08.2016

Top